Taina Syrjämaa profiilikuva
Taina
Syrjämaa
professori, yleinen historia ja kulttuurihistoria
Professori, Yleinen historia / Professor, European and World History

Contact

+358 29 450 3452
+358 50 328 9853
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Eläinhistoria
eläinteollisuuden historia
lemmikkieläinten historia
kissojen historia
eläinten toimijuus
kulttuurinen eläintutkimus
kestävä kehitys historiallisesta näkökulmasta
kaupunkihistoria
näyttelyiden historia
edistysuskon historia
historiallinen tilallisuus
matkailun ja turismin historia
Euroopan historia
1800- ja 1900-luvun historia
Italian historia, Rooman kaupungin historia

Tutkimus


Tällä hetkellä tutkimukseni keskittyy ihmisten ja eläinten vuorovaikutuksen historiaan, liikkuvuuteen, kaupunkeihin ja materiaaliseen kulttuuriin. Olen erityisen kiinnostunut laaja-alaisesta toimijuudesta ja historiallisesta tilallisuudesta. Tutkin nyt erityisesti eläinteollisuuden ja tuotantoeläinten historiaa 1800-luvulta lähtien. Tutkimus nivoutuu osaksi laajempaa kestämättömän kehityksen kontekstia eli miten ovat muotoutuneet kulttuuriset käytännöt, jotka yhä estävät ja jarruttavat siirtymistä kestävämpiin toimintatapoihin. Ihmisten ja (muiden) eläinten yhteistä historiaa tutkin myös keskittyen lemmikkieläimiin. Jatkan myös tutkimusta näyttelyistä osana esilleasettamisen kulttuuria. Olen tutkinut näyttelyitä ylirajaisena mediana, joka muun muassa tuotti ja esitti edistysuskoa. Tutkimuksessani tarkastelen sekä maailmannäyttelyitä että Suomen ensimmäistä teollisuusnäyttelyä, joka järjestettiin Helsingissä vuonna 1876.

Varhaisemmat tutkimukseni ovat keskittyneet Italiaan. Teoksessani Constructing Unity, Living in Diversity. A Roman Decade (2006) tarkastelin 1800-luvun lopun Roomaa, josta muokattiin ja rakennettiin kansallisvaltion uutta pääkaupunkia, mutta joka oli samanaikaisesti paljon moninaisempi ja moniäänisempi eletty tilana. Väitöskirjassani (1997) tutkin valtiollista matkailunedistystoimintaa keskittyen Italian ulkomaille suunnattuun matkailumainontaan maailmansotien välisenä aikana.

Julkaisut

Järjestä:

Kalervo Hovi (2022)

Suomalaisen Tiedeakatemian Vuosikirja
Syrjämaa Taina, Koivunen Leila, Fält Olavi K.
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))

Kalervo Hovi 1942–2021 (2021)

Historiallinen Aikakauskirja
Syrjämaa Taina, Koivunen Leila
(Artikkeli ammattilehdessä tai kirjoitus ammatillisessa blogissa (D1))

Reino Kero 1939-2020 (2020)

Historiallinen Aikakauskirja
Koivunen Leila, Syrjämaa Taina
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))