Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Kestävän kehityksen koulutusohjelma KEKO

Kestävä kehitys haastaa yksilöt, yritykset ja koko yhteiskunnan muuttamaan ajattelu- ja toimintatapojaan. Myös Turun yliopisto korostaa uudessa strategiassaan kestävän kehityksen merkitystä opintotarjonnassaan. Kestävän kehityksen koulutusohjelma (KEKO) on Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille tarjottava sivuainekokonaisuus, jonka avulla etsitään ratkaisuja kestävän kehityksen haasteeseen sekä luodaan opiskelijoille osaamispääomaa työmarkkinoille.

Kestävän kehityksen koulutusohjelmassa huomioidaan kestävän kehityksen ympäristöllinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen ulottuvuus, sekä näiden keskinäiset yhteydet. Tavoitteena on kestävän kehityksen tematiikan oppimisen lisäksi mahdollistaa eri tieteenalojen opiskelijoiden poikkitieteellinen keskustelu ja toisilta oppiminen.

KEKOon voivat hakea kaikkien Turun yliopiston tiedekuntien opiskelijat. 

Haku lukuvuoden 2021–2022 KEKO-kurssille oli avoinna 10.5.–22.8.2021. Valinnan tulokset tiedotetaan sähköpostitse hakijoille 26.8.2021.

Hakuohjeet ja lisätietoja koulutusohjelmasta

Hakuohjeet lukuvuodelle 2021–2022

Haku lukuvuoden 2021–2022 KEKOon oli avoinna 10.5.–22.8.2021. Valinnan tulokset tiedotetaan sähköpostitse hakijoille 26.8.2021.

HUOM. Turun yliopiston opiskelijat: PEPPI-päivityksen vuoksi ajantasaisen opintorekisteriotteen saaminen voi olla nyt elokuussa hankalaa. Voit lähettää hakemuksen ilman opintorekisteriotetta, kunhan mainitset hakemuksessasi suorittamiesi opintopisteiden lukumäärän. Lähetä opintorekisteriote osoitteeseen keko@utu.fi sitten, kun saat sen kopioitua. Tämän pitäisi olla mahdollista elokuun loppupuolella.

Hakemusten arvioinnissa käytetään seuraavia kriteerejä:

  • Motivaatio kestävän kehityksen opintoihin
  • Halu ja valmius työskennellä itseohjautuvassa, monitieteisessä pienryhmässä
  • Suoritetut opinnot, opintopisteet ja opintomenestys (22.8.2021 mennessä)

Hakemuksessa kysyttyjä tiedekunta-, pää- ja sivuainetietoja ei käytetä hakemusten arviointiin, vaan valittujen opiskelijoiden jakamiseen mahdollisimman monitieteisiksi tiimeiksi. 

Huomioithan, että vaikka KEKO käy sivuaineeksi kaikissa vaiheissa oleville opiskelijoille, KEKOn pakollisen tiimityökurssin ja kandityövuoden yhdistäminen saattaa osoittautua melko haastavaksi.

> Katso KEKO01-kurssin aikataulu tulevana lukuvuonna.

Huomaathan, että kurssiin sisältyy myös työskentelyä englanniksi. Suomen kielellä opiskelevat tiimit käyttävät tiimitapaamisissaan ja raportteja kirjoittaessaan suomen kieltä, mutta koska kurssilla aloittaa myös englanninkielinen tiimi, kurssin yhteinen opetus (7 luentoa/seminaaria), kurssin Moodle-alusta ja lukemistot ovat englanniksi. Loppuseminaariin kaikki tiimit tekevät posterin ja posteriesityksen englanniksi. 
 

KEKO sivuaineena 

KEKOssa opiskelija suorittaa KEKO1-ydinkurssin (10 op) ja valitsee lisäksi 15 opintopisteen edestä valinnaisia kestävän kehityksen aineopintoja, jotka pohjautuvat Turun yliopiston eri tiedekunnissa tarjolla olevaan kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan opetustarjontaan. 

KEKO1-ydinkurssi (10 op) johdattaa monitieteiset opiskelijatiimit tekemään tutkimusta kestävän kehityksen kannalta mielenkiintoisesta ilmiöstä tai casesta sosiaalisen, ympäristöllisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta. Kurssi opettaa kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien ymmärtämisessä ja soveltamisessa tarvittavia taitoja ja työelämävalmiuksia: projektinhallintaa, monitieteistä kommunikaatiota sekä kestävän kehityksen käsitteiden käyttöä analyyttisesti. Kurssin yhteinen kieli (mm. luennoilla ja seminaareissa) on englanti, mutta opiskelijatiimit toimivat sekä suomen että englannin kielellä. 

KEKO1 Kestävän kehityksen integrointi ja hallinta, 10 op, kurssin ohjelma ja aikataulut

KEKO2 Erikoiskurssit: vapaavalintaiset opinnot, 15 op, lista valinnaisista kursseista [kurssilista on saatavilla elo-syyskuun 2021 vaihteessa]
 

"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them."
Albert Einstein