KEKOn vapaavalintaiset opinnot, 15 op

KEKO-sivuainekokonaisuudessa kootaan yhteen "opintopaletiksi" vähintään 15 op edestä vapaavalintaisia Turun yliopiston eri tiedekuntien tarjoamia kursseja, jotka tukevat kestävän kehityksen aihepiirin oppimisprosessia. 

Opintojaksot painottavat kestävän kehityksen eri osa-alueita, sivuten ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista näkökulmaa kestävään kehitykseen. Huomaa, että vaikka KEKO-opintojen suositusaikataulu on yksi lukuvuosi, valinnaisia kursseja voi tarvittaessa suorittaa vielä toisen lukuvuoden ajan. 

Kukin opiskelija tekee KEKO9001-kurssin alussa alustavan HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman siitä, mitä aikoo KEKOssa suorittaa. Tarkoituksena on, että opiskelija valitsee kursseja pääosin sellaisilta kestävä kehityksen osa-alueilta, jotka ovat hänelle vieraampia. Jos esimerkiksi opiskelet pääaineesi kautta ympäristöasioita, niin valitse KEKOssa kulttuurisia ja taloudellisia näkökulmia sivuavia kursseja. 

KEKO ei kyseisiä kursseja järjestä, joten sinun täytyy itse olla aktiivinen, etsiä tietoa kursseista ja ilmoittautua haluamillesi kursseille. Seuraa kurssien omia sivuja ja ole yhteydessä kurssien vastuuhenkilöihin tarvittaessa. Alla olevassa listassa on mainittu tiedossa olevat opetusajankohdat tai järjestävä oppiaine/laitos, jonka sivuilta ko. kurssi löytyy. 

15 opintopistettä on minimimäärä vapaavalintaisista kursseista. Niin halutessasi saat sisällyttää sivuaineeseen enemmänkin kestävyysaiheisia kursseja.

Valittavat kurssit lukuvuonna 2023–2024

>> Lukuvuoden 2024–2025 lista julkaistaan myöhemmin (päivitetty 5/2024)
 
>> Lukuvuoden 2023–2024 lista vapaavalintaisista kursseista (päivitetty 8.1.2024)

>> Lukuvuoden 2022–2023 lista vapaavalintaisista kursseista (päivitetty 30.8.2022)
 

Listassa on lueteltu sekä suomenkieliset että englanniksi pidettävät kurssit. Huom. Lista ei ole täydellinen. Voit sisällyttää KEKO-opintoihin myös muita kestävään kehitykseen liittyviä kursseja sekä Turun yliopistosta että muista yliopistoista sopimalla asiasta etukäteen KEKO-koordinaattorin kanssa. 

Tarkista ajankohdat PEPPI-järjestelmästä tai Nettiopsusta. Kursseissa voi tapahtua myös muutoksia, joista KEKO ei ole vastuussa. Tarkista tiedot ja ajat kursseja järjestävältä laitokselta.