Sari Puustinen profiilikuva
Sari
Puustinen
dosentti, Humanistinen tiedekunta
erikoistutkija Sr., Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Adjunct professor, Doctor of Science (Architecture)
Climate University - Teaching and learning for Sustainable Future. Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke 2018-2020.

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Kestävä kehitys
kaupunkitutkimus
kaupunkisuunnittelu
yhdyskuntasuunnittelu
koettu turvallisuus
liikkuminen
asuminen

Biografia

Toimin erikoitutkijana Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Olen Turun yliopiston Kestävän kehityksen koulutusohjelman (KEKO) vastuuopettaja ja koordinaattori. Toimin myös dosenttina Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan maisemantutkimuksen laitoksella.

Olen koulutukseltani valtiotieteen maisteri (viestintä) ja tekniikan tohtori (arkkitehtuuri). Toimin Turun yliopiston dosenttina, dosentuurin aihe on yhdyskuntasuunnittelun tutkimus. Olen toiminut tutkijana ja opettajana Teknillisessä Korkeakoulussa, Aalto-yliopistossa, Helsingin yliopistossa sekä Turun yliopistossa. Vuonna 2010 työskentelin vierailevana tutkijana Politecnico di Milanossa, Italiassa.


Opetus

Vedän Turun yliopiston Kestävän Kehityksen koulutusohjelmaa (KEKO). Vuoden kestävällä KEKO1-kurssilla (10 ECTS) opetetaan kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia ilmiöoppimisen periaatteella. KEKOn monitieteisyyttä ja avointa asiantuntijuutta korostava opetusmalli on kansainvälisesti arvostettu ja benchmarkattu. Vuonna 2018 oli Suomen ehdokkaana UNESCO Japan Prize on Education for Sustainable Development –kilpailussa.

Vuonna 2019-2020 vedin monitieteisen Kestävyys.nyt 5 op:n verkkokurssin rakentamista OKM:n rahoittamassa Climate University -kärkihankkessa. Kurssi suunniteltiin ja toteutettiin viiden yliopiston yhteistyönä. Kaikille avoin verkkokurssi löytyy esimerkiksi https://climateuniversity.fi/  -osoitteesta. Kestävyys.nyt -kurssia opetetaan vuonna 2021 useissa yliopistoissa, muun muassa Turun yliopistossa. 


Olen toiminut opettajana Aalto-yliopistossa, Aalto EE:ssä, Helsingin yliopistossa sekä Turun yliopistossa. Olen opettanut muun muassa kvalitatiivista tutkimusmetodologiaa, viestintää ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelua eri näkökulmista.


Tutkimus

Olen yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun (urban planning) tutkija ja perehtynyt myös laajasti kaupunkitutkimukseen (urban studies) eri näkökulmista.  2016–2017 olin rakentamassa Turku Complex Systems Institutea ja vedin sen Future Cities and Communities -tutkimusohjelmaa. 

Olen Turun yliopiston Kestävän kehityksen koulutusohjelman (KEKO) vastuuopettaja ja koordinaattori.

Tällä hetkellä tutkin kestävän kehityksen ja ennakoinnin (anticipation) työkalujen integrointia kaupunkien strategiseen suunnitteluun.

Olen tutkinut yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelua eri näkökulmista, sekä järjestelmätasolla että yksittäisten teemojen kautta. Tutkimuskohteitani ovat sekä olleet muun muassa strateginen suunnittelu kaupunkiseuduilla, maankäyttö- ja rakennuslain sekä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän toimivuus, kommunikatiivinen suunnittelu, osallistuminen, maankäytön konfliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet, kaavoittajien ammattikunta ja sen kehitys Suomessa, yleisen edun käsitteen muutokset maankäytön suunnittelussa, uusmanagerialisen kuntakulttuurin vaikutukset maankäytön suunnitteluun, turvallisuuslähtöinen suunnittelu ja rikosten ennaltaehkäisy asuinalueilla sekä yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja elinympäristön laatu. Lisäksi olen tutkinut muun muassa kuntaliitoksia kaupunkiseuduilla sekä kaupunkiseutuproblematiikkaa.


Olen tehnyt myös asumiseen, rakentamiseen ja asuntopolitiikkaan liittyvää tutkimusta ja kehittämistyötä. 


Julkaisut

Järjestä: