Sari Puustinen profiilikuva
Sari
Puustinen
erikoistutkija Sr., tulevaisuuden tutkimuskeskus
dosentti, humanistinen tiedekunta
Doctor of Science (Architecture)
BIODIFUL (LUMOAVA) - Luonnon monimuotoisuutta kunnioittava johtajuus. STN-rahoitteinen tutkimushanke 2022-2027. Työpaketin 5 vastuullinen johtaja.

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Kestävä kehitys
ympäristöpolitiikka
biodiversiteettipolitiikka
maankäytön suunnittelu
yhdyskuntasuunnittelu
kaupunkitutkimus
kaupunkisuunnittelu
koettu turvallisuus
liikkuminen
asuminen
monitieteisyys
tieteidenvälisyys.

Biografia


Toimin erikoistutkijana Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Olen Turun yliopiston Kestävän kehityksen koulutusohjelman (KEKO) vastuuopettaja ja koordinaattori. Toimin myös dosenttina Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan maisemantutkimuksen laitoksella.

Olen koulutukseltani valtiotieteen maisteri (viestintä) ja tekniikan tohtori (arkkitehtuuri). Toimin Turun yliopiston dosenttina, dosentuurin aihe on yhdyskuntasuunnittelun tutkimus. Olen toiminut tutkijana ja opettajana Teknillisessä Korkeakoulussa, Aalto-yliopistossa, Helsingin yliopistossa sekä Turun yliopistossa. Vuonna 2010 työskentelin vierailevana tutkijana Politecnico di Milanossa, Italiassa.


Opetus


Vedän Turun yliopiston Kestävän Kehityksen koulutusohjelmaa (KEKO). Vuoden kestävällä KEKO1-kurssilla (10 ECTS) opetetaan kestävän kehityksen eri ulottuvuuksia ilmiöoppimisen periaatteella. KEKOn monitieteisyyttä ja avointa asiantuntijuutta korostava opetusmalli on kansainvälisesti arvostettu ja benchmarkattu. Vuonna 2018 oli Suomen ehdokkaana UNESCO Japan Prize on Education for Sustainable Development –kilpailussa.

Vuosina 2019-2020 vedin monitieteisen Kestävyys.nyt 5 op:n verkkokurssin rakentamista OKM:n rahoittamassa Climate University -kärkihankkessa. Kurssi suunniteltiin ja toteutettiin viiden yliopiston yhteistyönä. Kaikille avoin verkkokurssi löytyy esimerkiksi https://climateuniversity.fi/  -osoitteesta. Kestävyys.nyt -kurssia opetetaan vuonna 2021 useissa yliopistoissa, muun muassa Turun yliopistossa. 


Olen toiminut opettajana Aalto-yliopistossa, Aalto EE:ssä, Helsingin yliopistossa sekä Turun yliopistossa. Olen opettanut muun muassa kvalitatiivista tutkimusmetodologiaa, viestintää ja yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelua eri näkökulmista.


Tutkimus


Olen yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun (urban planning) tutkija ja perehtynyt myös laajasti kaupunkitutkimukseen (urban studies) eri näkökulmista.Tutkimusintressini liittyvät laajasti siihen, miten kestävän kehityksen tematiikkaa voidaan paremmin integroida suomalaiseen yhteiskuntaan ja hallintoon. Koko tutkijanurani ajan olen tehnyt monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta erilaisissa tutkijaryhmissä.

Vuosina 2022-2027 toimin STN-rahoitteisen BIODIFUL- tutkimushankkeen työpaketti 5:n vastuullisena johtajana Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa. Työpaketin nimi on "Systemic transformation for biodiversity – finding institutional barriers and solutions".

Vuonna 2021 olin tutkimushankkeen "Pandemian vaikutukset vapaa-ajan palveluihin ja tiloihin" vastaava johtaja.

2016–2017 olin rakentamassa Turku Complex Systems Institutea ja vedin sen Future Cities and Communities -tutkimusohjelmaa. 

Olen tutkinut yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelua eri näkökulmista, sekä järjestelmätasolla että yksittäisten teemojen kautta. Tutkimuskohteitani ovat sekä olleet muun muassa strateginen suunnittelu kaupunkiseuduilla, maankäyttö- ja rakennuslain sekä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän toimivuus, kommunikatiivinen suunnittelu, osallistuminen, maankäytön konfliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet, kaavoittajien ammattikunta ja sen kehitys Suomessa, yleisen edun käsitteen muutokset maankäytön suunnittelussa, uusmanagerialisen kuntakulttuurin vaikutukset maankäytön suunnitteluun, turvallisuuslähtöinen suunnittelu ja rikosten ennaltaehkäisy asuinalueilla sekä yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja elinympäristön laatu. Lisäksi olen tutkinut muun muassa kuntaliitoksia kaupunkiseuduilla sekä kaupunkiseutuproblematiikkaa.

Olen tehnyt myös asumiseen, rakentamiseen ja asuntopolitiikkaan liittyvää tutkimusta ja kehittämistyötä. 
Julkaisut

Järjestä:

Addressing the biodiversity crisis via leadership – An interdisciplinary review, concept development & research agenda (Presentation at the Corporate Responsibility Research Conference (CRRC) 2023) (2023)

Corporate Responsibility Research Conference, CRRC
Teerikangas Satu, Sääksjärvi Ilari, Räikkönen Juulia, Salo Matti, Uusitalo Outi, Pecoraro Maria, Onkila Tiina, Puustinen Sari, Uusitalo Ville, Mäkelä Marileena, Unkila Milla, Salo Mia, Tyrväinen Liisa, Hopia Anu, Rouhiainen Henna, Svels Stina, Grenman Miia, Kuhmonen Irene, Ahvenharju Sanna, Lauttamäki Ville, Järviö Natasha, Tuomasjukka Saska, Turunen Marja, Veijalainen Anu, Sorakunnas Esko, Lappalainen Roni, Lappalainen Otto, Walhsten Aliisa, Luoma Tommi, Hakulinen Anna, Oksanen Hanna, Möksy Juulia, Kervinen Ville, Lehtovaara Katri
(O2 Muu julkaisu )