Kestävän kehityksen ohjausryhmä

Turun yliopiston kestävän kehityksen ohjausryhmä kehittää, seuraa ja arvioi yliopiston kestävän kehityksen toimintaa suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista yliopiston omissa käytännön toimissa.

  Ohjausryhmän tehtävänä on kehittää kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa opetuksessa, tutkimuksessa, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa sekä vahvistaa yliopiston roolia ja tunnettavuutta kestävän kehityksen edelläkävijänä.

  Kestävän kehityksen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kaudella 2024–2025 vararehtori Mika Hannula. Ohjausryhmän valmistelijana toimiikestävän kehityksen asiantuntija Jutta Mäkinen ja sihteerinä kehittämisasiantuntija Petteri Siika-aho.

  Ohjausryhmän jäsenet

  Ohjausryhmän jäsenet 2024–2025 ovat

  • Yliopistonlehtori Terhi Heino, lääketieteellinen tiedekunta
  • Opiskelija Saimi Herlevi, Turun yliopiston ylioppilaskunta
  • Johtaja Juha Kaskinen, Turun kauppakorkeakoulu
  • Apulaisprofessori Elina Kilpi-Jakonen, yhteiskuntatieteellinen tdk ja INVEST-lippulaiva
  • Professori Jukka Käyhkö, matemaattis-luonnontieteellinen tdk 
  • ​Professori Mikko-Jussi Laakso, matemaattis-luonnontieteellinen tdk 
  • Professori Jan Löfström, kasvatustieteiden tiedekunta
  • Viestintäjohtaja Anne Paasi, viestintä
  • Erikoistutkija Sari Puustinen, Turun kauppakorkeakoulu
  • Apulaisprofessori Mikko Rajavuori, oikeustieteellinen tiedekunta
  • Yliopistonlehtori Katriina Siivonen, Turun kauppakorkeakoulu
  • Professori llari Sääksjärvi,matemaattis-luonnontieteellinen tdk
  • Professori Satu Teerikangas, Turun kauppakorkeakoulu
  • Apulaisprofessori Mikko Tikkanen, teknillinen tdk​
  • Työelämäprofessori Jorma Turunen, teknillinen tdk
  • Kollegiumtutkija Elina Valovirta, humanistinen tiedekunta
  • Kampuspalvelupäällikkö Anna Vuolle, Toimitilapalvelut
  • Yhteiskuntasuhdejohtaja Leena Wahlfors, kumppanuudet ja vaikuttavuus
  Kestävän kampusarjen toiminnot -työryhmä

  Turun yliopisto on sitoutunut edistämään kestävän kehityksen mukaista toimintakulttuuria. Kestävän kehityksen ohjausryhmä on asettanut työryhmän suunnittelemaan ja koordinoimaan kestävän kehityksen mukaisia arjen toimintoja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella ja esittää kestävän kehityksen mukaisia arjen toimintoja sekä koordinoida niiden toimeenpanoa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan selkeät toimeenpanosuunnitelmat ja seurantamittarit.

  Kestävät kampusarjen toiminnot -työryhmän puheenjohtajana toimii 2022–2023 kampuspalvelupäällikkö Anna Vuolle. Työryhmän valmistelijana toimii kestävän kehityksen asiantuntija Jutta Mäkinen.

  Työryhmän jäsenet:           

  • IT-palvelupäällikkö Miikka Kairinen, digipalvelut
  • hankintapäällikkö Teija Hurmerinta, talous- ja toimitilapalvelut
  • henkilöstöasiantuntija Anne Jackson, lääketieteellinen tdk
  • erikoislaboratoriomestari Eveliina Pakula, biokemian laitos
  • tutkimusteknikko Aila Saari, koe-eläinkeskus projekti-insinööri
  • Jutta Hasko, talous- ja toimitilapalvelut
  Kestävyys koulutuksessa -työryhmä

  Yliopisto linjaa kouluttavansa kestävän maailman rakentajia ja on sitoutunut strategian toimenpideohjelmassa lisäämään opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa laaja-alaisesti kestävyysopintoja. 

  Työryhmän puheenjohtaja 2024–2025 on professori Jukka Käyhkö ja varapuheenjohtaja apulaisprofessori Mikko Tikkanen. Työryhmän valmistelijana toimii kestävän kehityksen asiantuntija Jutta Mäkinen sekä koulutussuunnittelija Minna Lintala.

  Työryhmän jäsenet:

  • yliopistonlehtori Terhi Heino, lääketieteellinen tiedekunta
  • erityisasiantuntija Hanna Lagström, lääketieteellinen tiedekunta
  • yliopistonlehtori Otto Latva, humanistinen tiedekunta
  • lehtori Eila Matikainen, kasvatustieteellinen tiedekunta
  • koordinaattori Pasi Nurmi, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
  • erikoistutkija Sari Puustinen, Turun kauppakorkeakoulu
  • apulaisprofessori Anne Quarshie, Turun kauppakorkeakoulu
  • yliopisto-opettaja Elina Raitanen, oikeustieteellinen tiedekunta
  • opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, koulutuksen toimiala
  • apulaisprofessori Mikko Tikkanen, teknillinen tiedekunta
  • yliopisto-opettaja Jarno Tuominen, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 
  • kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtanen, Turun yliopiston ylioppilaskunta
  • lehtori Timo Vuorisalo, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta​
  Kestävyys tutkimuksessa -työryhmä

  Turun yliopiston kestävän kehityksen ohjausryhmä on asettanut  keväällä 2024 kestävyys tutkimuksessa -työryhmän tukemaan yliopiston kestävyyteen linkittyvää tutkimusta ja tutkimukseen liittyvää yhteistyötä.

  Työryhmän puheenjohtaja toimikaudella 2024–2025 on professori Satu Teerikangas ja työryhmän valmistelijana toimii kehittämisasiantuntija Petteri Siika-aho.

  Työryhmän jäsenet:

  • apulaisprofessori Nora Fagerholm, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
  • professori Aino Halinen-Kaila, Turun kauppakorkeakoulu
  • yliopistonlehtori Rauno Huttunen, kasvatustieteellinen tiedekunta
  • tutkimusasiainjohtaja Teija Kekonen, tutkimuksen toimiala
  • yliopistonlehtori Otto Latva, humanistinen tiedekunta
  • yliopistonlehtori Outi Luova, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
  • tutkimuskoordinaattori Jarmo Malmsten, tutkimuksen toimiala 
  • professori Saku Mäkinen, teknillinen tiedekunta
  • tutkimuskoordinaattori Jonna Paavilainen, tutkimuksen toimiala
  • apulaisprofessori Mikko Rajavuori, oikeustieteellinen tiedekunta
  • erikoistutkija Saska Tuomasjukka, lääketieteellinen tiedekunta
  • kansainvälisten asioiden asiantuntija Vilma Virtanen, Turu yliopiston ylioppilaskunta