Kestävän kehityksen ohjausryhmä

Turun yliopiston kestävän kehityksen ohjausryhmä kehittää, seuraa ja arvioi yliopiston kestävän kehityksen toimintaa suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista yliopiston omissa käytännön toimissa.

  Ohjausryhmän tehtävänä on kehittää kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa opetuksessa, tutkimuksessa, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa sekä vahvistaa yliopiston roolia ja tunnettavuutta kestävän kehityksen edelläkävijänä.

  Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Mika Hannula ja varapuheenjohtajana kehitysjohtaja Riitta Mustonen. Valmistelijoina toimivat kestävän kehityksen asiantuntija Jutta Mäkinen ja kehittämisasiantuntija Petteri Siika-Aho.

   Ohjausryhmän jäsenet

    

   • Kehittämispäällikkö Leena Erälinna, Brahea-keskus
   • Yliopisto-opettaja Terhi Heino, lääketieteellinen tiedekunta
   • Johtaja Juha Kaskinen, Turun kauppakorkeakoulu
   • Dekaani Anne Kumpula, oikeustieteellinen tiedekunta
   • Professori Jukka Käyhkö, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
   • Hallituksen jäsen, ympäristövastaava Maria Nieminen, Turun yliopiston ylioppilaskunta
   • Viestintäjohtaja Anne Paasi, viestintä
   • Yritysasiamies Mikko Pohjola, kehittämispalvelut
   • Jatko-opiskelija Mikko Puumala, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
   • Erikoistutkija Sari Puustinen, Turun kauppakorkeakoulu
   • Erikoistutkija Outi Sarpila, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ja INVEST-lippulaiva
   • Professori Taina Syrjämaa, humanistinen tiedekunta
   • Professori llari Sääksjärvi, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
   • Professori Satu Teerikangas, Turun kauppakorkeakoulu
   • Apulaisprofessori Mikko Tikkanen, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
   • Yliopistolehtori Eija Yli-Panula, kasvatustieteiden tiedekunta
   Kestävän kampusarjen toiminnot -työryhmä

   Turun yliopisto on sitoutunut edistämään kestävän kehityksen mukaista toimintakulttuuria. Kestävän kehityksen ohjausryhmä on asettanut työryhmän suunnittelemaan ja koordinoimaan kestävän kehityksen mukaisia arjen toimintoja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella ja esittää kestävän kehityksen mukaisia arjen toimintoja sekä koordinoida niiden toimeenpanoa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan selkeät toimeenpanosuunnitelmat ja seurantamittarit.
    
   Kestävän arjen toiminnot- työryhmän puheenjohtajana toimii lähipalveluiden päällikkö Meri Louhi. Työryhmän valmistelijana ja sihteerinä toimii lähipalveluesimies Anna Vuolle.

   Työryhmän jäsenet:           

    

   • IT-palvelupäällikkö Terja Hakala, kehittämispalvelut
   • Hankintapäällikkö Teija Hurmerinta, talous- ja toimitilapalvelut
   • Taloussuunnittelija Anne Jackson, matkapalvelut/ talous- ja toimitilapalvelut
   • IT-palvelupäällikkö Miikka Kairinen, kehittämispalvelut
   • Yksikön päällikkö Pauliina Karjalainen, tilasuunnittelu/ talous-ja toimitilapalvelut
   • Tutkijatohtori Katariina Koistinen, Turun kauppakorkeakoulu
   • Ympäristövastaava Maria Nieminen, Turun yliopiston ylioppilaskunta
   • Erikoislaboratoriomestari Eveliina Pakula, Teknillinen tiedekunta
   • Tutkimusteknikko Aila Saari, koe-eläinkeskus
   • Asiantuntija Jutta Mäkinen, kehittämispalvelut
   Kestävän kehityksen koulutustyöryhmä

   Yliopisto linjaa kouluttavansa kestävän maailman rakentajia ja on sitoutunut strategian toimenpideohjelmassa lisäämään opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa laaja-alaisesti kestävän kehityksen opintoja. 

   Kestävän kehityksen ohjausryhmä on asettanut työryhmän suunnittelemaan kestävän kehityksen koulutusta. Työryhmän puheenjohtajana toimii professori Jukka Käyhkö ja valmistelijana kestävän kehityksen asiantuntija Jutta Mäkinen.

   Työryhmän jäsenet:

    

   • Yliopisto-opettaja Terhi Heino, lääketieteellinen tiedekunta
   • Koulutusvientikoordinaattori Anna Hirsikoski, kehittämispalvelut
   • Professori Jaakko Järvi, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
   • Erityisasiantuntija Hanna Lagström, lääketieteellinen tiedekunta
   • Tutkimuspäällikkö Otto Latva, humanistinen tiedekunta
   • Koordinaattori Pasi Nurmi, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
   • Yliopisto-opettaja, tohtorikoulutettava Elina Raitanen, oikeustieteellinen tiedekunta
   • Jatko-opiskelija Mikko Puumala, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
   • Erikoistutkija Sari Puustinen, Turun kauppakorkeakoulu
   • Opiskelija Sofia Saarinen, Turun yliopiston ylioppilaskunta
   • Opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, kehittämispalvelut
   • Professori Satu Teerikangas, Turun kauppakorkeakoulu
   • Apulaisprofessori Mikko Tikkanen, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
   • Lehtori Timo Vuorisalo, luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
   • Lehtori Eija Yli-Panula, kasvatustieteellinen tiedekunta
   Hiilineutraalisuustyöryhmä

   Turun yliopisto on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi ohjausryhmä on asettanut työryhmän selvittämään yliopiston kiinteistöjen ja toimintojen hiilijalanjälkeä, toimia sen vähentämiseksi sekä hiilidioksidipäästöjen kompensointi mahdollisuuksia.

   Työryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori Kalle-Antti Suominen ja varapuheenjohtajana hankintapäällikkö Teija Hurmerinta. Valmistelijoina toimivat asiantuntija Jutta Mäkinen ja kehittämisasiantuntija Petteri Siika-Aho.

   Työryhmän jäsenet:

   • Amanuenssi Sanna Huttunen, biodiversiteettiyksikkö
   • Taloussuunnittelija Anne Jackson, matkapalvelut/talous-ja toimitilapalvelut
   • Yksikön päällikkö Pauliina Karjalainen, tilasuunnittelu/talous-toimitilapalvelut
   • Kehityspäällikkö Paavo Kosonen, kehittämispalvelut
   • Ympäristöinsinööri Ari-Pekka Lassila, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
   • Lähipalveluiden päällikkö Meri Louhi, yliopistopalvelut
   • Ympäristövastaava Maria Nieminen, Turun yliopiston ylioppilaskunta
   • Riskienhallinta- ja vastuullisuuspäällikkö Erkki Oikarinen, Teknologiakiinteistöt Oy
   • projektipäällikkö Sanna Vähämiko, Brahea-keskus