Kestävän kehityksen ohjausryhmä

Turun yliopiston kestävän kehityksen ohjausryhmä kehittää, seuraa ja arvioi yliopiston kestävän kehityksen toimintaa suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista yliopiston omissa käytännön toimissa.

  Ohjausryhmän tehtävänä on kehittää kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa opetuksessa, tutkimuksessa, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa sekä vahvistaa yliopiston roolia ja tunnettavuutta kestävän kehityksen edelläkävijänä.

  Kestävän kehityksen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kaudella 2024–2025 vararehtori Mika Hannula. Ohjausryhmän valmistelijana toimiikestävän kehityksen asiantuntija Jutta Mäkinen ja sihteerinä kehittämisasiantuntija Petteri Siika-aho.

  Ohjausryhmän jäsenet

  Ohjausryhmän jäsenet 2024–2025 ovat

  • Yliopistonlehtori Terhi Heino, lääketieteellinen tiedekunta
  • Opiskelija Saimi Herlevi, Turun yliopiston ylioppilaskunta
  • Johtaja Juha Kaskinen, Turun kauppakorkeakoulu
  • Apulaisprofessori Elina Kilpi-Jakonen, yhteiskuntatieteellinen tdk ja INVEST-lippulaiva
  • Professori Jukka Käyhkö, matemaattis-luonnontieteellinen tdk 
  • ​Professori Mikko-Jussi Laakso, matemaattis-luonnontieteellinen tdk 
  • Professori Jan Löfström, kasvatustieteiden tiedekunta
  • Viestintäjohtaja Anne Paasi, viestintä
  • Erikoistutkija Sari Puustinen, Turun kauppakorkeakoulu
  • Apulaisprofessori Mikko Rajavuori, oikeustieteellinen tiedekunta
  • Yliopistonlehtori Katriina Siivonen, Turun kauppakorkeakoulu
  • Professori llari Sääksjärvi,matemaattis-luonnontieteellinen tdk
  • Professori Satu Teerikangas, Turun kauppakorkeakoulu
  • Apulaisprofessori Mikko Tikkanen, teknillinen tdk​
  • Työelämäprofessori Jorma Turunen, teknillinen tdk
  • Kollegiumtutkija Elina Valovirta, humanistinen tiedekunta
  • Kampuspalvelupäällikkö Anna Vuolle, Toimitilapalvelut
  • Yhteiskuntasuhdejohtaja Leena Wahlfors, kumppanuudet ja vaikuttavuus
  Kestävän kampusarjen toiminnot -työryhmä

  Turun yliopisto on sitoutunut edistämään kestävän kehityksen mukaista toimintakulttuuria. Kestävän kehityksen ohjausryhmä on asettanut työryhmän suunnittelemaan ja koordinoimaan kestävän kehityksen mukaisia arjen toimintoja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella ja esittää kestävän kehityksen mukaisia arjen toimintoja sekä koordinoida niiden toimeenpanoa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan selkeät toimeenpanosuunnitelmat ja seurantamittarit.

  Kestävät kampusarjen toiminnot -työryhmän puheenjohtajana toimii 2022–2023 kampuspalvelupäällikkö Anna Vuolle. Työryhmän valmistelijana toimii kestävän kehityksen asiantuntija Jutta Mäkinen.

  Työryhmän jäsenet:           

  • IT-palvelupäällikkö Miikka Kairinen, digipalvelut
  • hankintapäällikkö Teija Hurmerinta, talous- ja toimitilapalvelut
  • henkilöstöasiantuntija Anne Jackson, lääketieteellinen tdk
  • erikoislaboratoriomestari Eveliina Pakula, biokemian laitos
  • tutkimusteknikko Aila Saari, koe-eläinkeskus projekti-insinööri
  • Jutta Hasko, talous- ja toimitilapalvelut
  Kestävän kehityksen koulutustyöryhmä

  Yliopisto linjaa kouluttavansa kestävän maailman rakentajia ja on sitoutunut strategian toimenpideohjelmassa lisäämään opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa laaja-alaisesti kestävän kehityksen opintoja. 

  Työryhmän puheenjohtaja 2022–2023 on professori Jukka Käyhkö ja varapuheenjohtaja erikoistutkija Sari Puustinen. Työryhmän valmistelijana toimii kestävän kehityksen asiantuntija Jutta Mäkinen.

  Työryhmän jäsenet:

  • yliopisto-opettaja Terhi Heino, lääketieteellinen tiedekunta
  • projektikoordinaattori Iina Hautala, koulutuksen toimiala
  • professori Jaakko Järvi, teknillinen tiedekunta
  • erityisasiantuntija Hanna Lagström, lääketieteellinen tiedekunta
  • tutkimuspäällikkö Otto Latva, humanistinen tiedekunta
  • koordinaattori Pasi Nurmi, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
  • yliopisto-opettaja Elina Raitanen, oikeustieteellinen tiedekunta
  • yliopistonlehtori Irene Prix, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
  • opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom, koulutuksen toimiala
  • professori Satu Teerikangas, Turun kauppakorkeakoulu
  • apulaisprofessori Mikko Tikkanen, teknillinen tiedekunta
  • lehtori Timo Vuorisalo, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
  • yliopistonlehtori Eija Yli-Panula, kasvatustieteellinen tiedekunta
  Hiilineutraalisuustyöryhmä

  Turun yliopisto on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi ohjausryhmä on asettanut työryhmän selvittämään yliopiston kiinteistöjen ja toimintojen hiilijalanjälkeä, toimia sen vähentämiseksi sekä hiilidioksidipäästöjen kompensointi mahdollisuuksia.

  Työryhmän puheenjohtaja 2022–2023 on vararehtori Kalle-Antti Suominen ja varapuheenjohtaja hankintapäällikkö Teija Hurmerinta. Kehittämisasiantuntija Petteri Siika-aho ja kestävän kehityksen asiantuntija Jutta Mäkinen toimivat työryhmän valmistelijoina.

  Työryhmän jäsenet:

  • Projekti-insinööri Jutta Hasko, talous- ja toimitilapalvelut
  • Amanuenssi Sanna Huttunen, Biodiversiteettiyksikkö
  • Henkilöstöasiantuntija Anne Jackson, lääketieteellinen tiedekunta
  • Professori Toni Laaksonen, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
  • Ympäristöinsinööri Ari-Pekka Lassila, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
  • Riskienhallinta- ja vastuullisuuspäällikkö Erkki Oikarinen, Turun teknologiakiinteistöt Oy
  • Kampuspalvelupäällikkö Anna Vuolle, Talous ja toimitilapalvelut
  • Projektipäällikkö Sanna Vähämiko, Brahea-keskus