metsäopas kuvituskuva

Jatkuva oppiminen: Kestävä kehitys ja ympäristöosaaminen

Kestävän kehityksen ratkaisuja ja ympäristöosaamista tarvitaan kaikilla aloilla!

Kestävän kehityksen tavoitteena on mahdollistaa talouden kehitys ja sosiaalinen hyvinvointi maapallon kantokyvyn puitteissa. Tavoite vaatii sekä uudenlaista asiantuntijuutta että uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja yhteiskunnan kaikilla sektoreilla - ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Koulutustarjonnasta voit valita opintokokonaisuuksia ja kursseja, joilla voit lisätä kestävän kehityksen kysymyksiin liittyvää tietämystäsi ja valmiuksiasi.

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta. Esimerkkejä lukuvuoden 2020 - 2021 opintotarjonnasta (alustavat tiedot):

  • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä kursseja esim. Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op, Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op (myös verkko-opintoja)
  • Ympäristötiede, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, tai yksittäisiä kursseja esim. Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op, Ympäristö ja yhteiskunta 5 op, Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op, Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op (verkko-opinnot) - Ympäristötieteen verkkokursseja tarjolla myös kesällä 2020
  • Maantiede, perusopinnot 25 op (verkko-opinnot) tai yksittäisiä kursseja esim. Johdatus maantieteeseen 5 op, Geoinformatiikan perusteet 5 op, Klimatologia 3 op, Luonnonvarojen maantiede 5 op - Maantieteen verkkokursseja tarjolla myös kesällä 2020
  • Kestävä kehitys kouluopetuksessa 5 op
  • Biotalousasiantuntijan osaamissalkku -verkko-opinnot (korkeakoulujen yhteiset opinnot)
  • Turun kauppakorkeakoulun kursseja mm. Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS (verkko-opinnot), Kansainvälinen talous ja ympäristöongelmat 4 op, Responsible Management 6 ECTS, Responsible Business: An Introduction 6 ECTS, Yritys- ja markkinointimaantiede 5 op. Kursseista voit koota Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuden 25 op.
  • Kulttuuri- ja elämysmatkailu: Nature, Environment and Tourism 3 ECTS (verkkokurssi)
  • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteeseen 2 op -verkkokurssi, Ympäristöoikeus 7 op
  • Sosiaalitieteiden ja sosiaalityön opintoja
  • Monikulttuurisuus-opintokokonaisuus 25 op