Metsän kuvaaminen kännykällä

Jatkuva oppiminen: Kestävä kehitys ja ympäristöosaaminen

Kestävän kehityksen tavoitteena on mahdollistaa talouden kehitys ja sosiaalinen hyvinvointi maapallon kantokyvyn puitteissa. Tavoite vaatii uudenlaista asiantuntijuutta sekä ajattelu- ja toimintatapoja yhteiskunnan kaikilla sektoreilla - ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. 

MOOCit - kaikille avoimet maksuttomat verkkokurssit

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintojaksoja ja -kokonaisuuksia kaikille kiinnostuneille pääosin pohjakoulutuksesta riippumatta. Tarkista opintojen ajankohdat ja toteutustavat opintojen esittelysivuilta. Opintotarjonnassa mm.

 • Ilmasto.nyt - ilmastonmuutoksen peruskurssi (MOOC) 2 op maksuton
 • SystemsChange.now - Systems Thinking in Global Change Research (MOOC) 2 ECTS credits
 • Ympäristötiede: Ympäristötieteen perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op, Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op. Suurimman osan ympäristötieteen LuK-tutkintoon (180 op) kuuluvista opinnoista voi opiskella avoimessa yliopisto-opetuksessa verkko-opintoina. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea avoimen väylän haussa.
 • Biologia: Johdatus bioturvallisuuteen 2 op
 • Biotalousasiantuntijan osaamissalkku, korkeakoulujen yhteiset opinnot
 • Maantiede: Maantieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Luonnonvarojen maantiede 5 op, Kestävä kehitys maantieteessä 5 op
 • Kaupunkitutkimus: Johdatus kaupunkitutkimukseen 3 op ym.
 • Kulttuuri- ja elämysmatkailu: mm. Nature, Environment and Tourism 3 ECTS credits
 • Turun kauppakorkeakoulu: opintojaksoja, joista voi halutessaan koota myös Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuden (25 op): 
  • Business and Nature 2 ECTS credits
  • Responsible Management 6 ECTS credits
  • Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS credits
  • Social Value Creation 6 ECTS credits
  • Managing Change 6 ECTS credits
  • Contemporary Issues in Responsible Business 2 - 6 ECTS credits
  • Information Technology and Ethics 6 ECTS credits
  • Cultural Sustainability 6 ECTS credits
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteeseen 2 op, Ympäristöoikeus 7 op, Vastuullinen yritystoiminta: yritysten sosiaalinen ja ympäristövastuu 4 op
 • Kestävän kehityksen, kasvatuksen ja koulutuksen opintokokonaisuus, mm. Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen (MOOC) 2 op maksuton 
 • Tietotekniikka: Digitalisaatio, tietojärjestelmät, tekoäly ja vihreät ICT-hankinnat (useita kursseja, 1 - 32 op), Kestävä web-kehitys / Sustainable Web Development (2 - 30 op), maksuttomia verkkokursseja.

Lisätietoja eri tieteenalojen opintotarjonnasta ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta:
> Osaamista kestävään kehitykseen avoimen yliopiston opinnoilla

Korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattu koulutus