Metsän kuvaaminen kännykällä

Jatkuva oppiminen: Kestävä kehitys ja ympäristöosaaminen

Kestävän kehityksen tavoitteena on mahdollistaa talouden kehitys ja sosiaalinen hyvinvointi maapallon kantokyvyn puitteissa. Tavoite vaatii uudenlaista asiantuntijuutta sekä ajattelu- ja toimintatapoja yhteiskunnan kaikilla sektoreilla - ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. 

MOOCit - kaikille avoimet maksuttomat verkkokurssit

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintojaksoja ja -kokonaisuuksia kaikille kiinnostuneille pääosin pohjakoulutuksesta riippumatta. Tarkista opintojen ajankohdat ja toteutustavat opintojen esittelysivuilta. Opintotarjonnassa mm.

 • Kestävyyden perusteet 2 op UUTTA
 • Ilmasto.nyt - ilmastonmuutoksen peruskurssi (MOOC) 2 op
 • Ympäristötiede: Ympäristötieteen perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Maailmanlaajuiset ympärisöongelmat 5 op (maksuton syksyllä 2024), Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op, Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op. Suurimman osan ympäristötieteen LuK-tutkintoon (180 op) kuuluvista opinnoista voi opiskella avoimessa yliopisto-opetuksessa verkko-opintoina.
 • Maantiede: Maantieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Luonnonvarojen maantiede 5 op, Kestävä kehitys maantieteessä 5 op, Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 op - UUTTA
 • Alueidenkäytön asiantuntijuuden ja maisemansuojelun (ALA) opintokokonaisuus - UUTTA
 • Kulttuuri- ja elämysmatkailu: mm. Global Tourism Business 5 ECTS credits
 • Kasvatustieteet: Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen (MOOC) 2 op maksuton, Kestävän kasvatuksen horisontti 4 op, Kestävän muutoksen mahdollisuudet 4 op
 • Turun kauppakorkeakoulu: opintojaksoja, joista voi halutessaan koota Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuden 25 op: 
  • Sustainable Business 6 ECTS credits
  • Managing Change 6 ECTS credits
  • Business and Nature 2 ECTS credits
  • Sustainability Reporting 5 ECTS credits
  • Sustainability Assurance 5 ECTS credits
  • Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS credits
  • Information Technology and Ethics 6 ECTS credits
  • Social Value Creation through Entrepreneuring 6 ECTS credits
  • Kestävyyden perusteet 2 op
 • Oikeustiede: Johdatus oikeustieteeseen 2 op, Ympäristöoikeus 5 op, Vastuullinen yritystoiminta: yritysten sosiaalinen ja ympäristövastuu 4 op
 • Tietotekniikka: 
  • Digitalisaatio, tietojärjestelmät, tekoäly ja vihreät ICT-hankinnat, useita kursseja, 1 - 32 op, maksuttomia verkkokursseja
  • Kestävä web-kehitys / Sustainable Web Development (2 - 30 op), maksuttomia verkkokursseja

Lue lisää eri tieteenalojen opintotarjonnasta ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta:

> Osaamista kestävään kehitykseen avoimen yliopiston opinnoilla

Muut työelämässä toimiville suunnatut koulutukset