metsäopas kuvituskuva

Jatkuva oppiminen: Kestävä kehitys ja ympäristöosaaminen

Kestävän kehityksen ratkaisuja ja ympäristöosaamista tarvitaan kaikilla aloilla!

Kestävän kehityksen tavoitteena on mahdollistaa talouden kehitys ja sosiaalinen hyvinvointi maapallon kantokyvyn puitteissa. Tavoite vaatii sekä uudenlaista asiantuntijuutta että uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja yhteiskunnan kaikilla sektoreilla - ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Koulutustarjonnasta voit valita opintokokonaisuuksia ja kursseja, joilla voit lisätä kestävän kehityksen kysymyksiin liittyvää tietämystäsi ja valmiuksiasi.

MOOC-kurssit, kaikille avoimet maksuttomat verkkokurssit

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta. Opintotarjonnassa mm.: