Asiasana: Ympäristöoikeus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Jatkuva oppiminen: Kestävä kehitys ja ympäristöosaaminen

Kestävän kehityksen tavoitteena on mahdollistaa talouden kehitys ja sosiaalinen hyvinvointi maapallon kantokyvyn puitteissa. Tavoite vaatii uudenlaista asiantuntijuutta sekä ajattelu- ja toimintatapoja yhteiskunnan kaikilla sektoreilla - ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.