Asiasana: Luonnonvarat

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Kaupunkiviljelyteko-projektissa tutkitaan hyötykasviviljelyn merkitystä Kupittaan siirtolapuutarhalla

30.08.2022

Turun yliopiston museologian oppiaineessa on käynnistynyt Kaupunkiviljelyteko-projekti, jossa tutkitaan ja tuodaan esille kaupunkiviljelyn merkitystä sota-ajan Turussa 1940-luvulla. Hankkeessa perustetaan hyötykasvimaa Kupittaan siirtolapuutarhalle ja kehitetään teeman ympärille kaupunkilaisia osallistavaa toimintaa. Hanketta vetää Turun yliopiston museologian oppiaine ja sen kumppaneita ovat Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry, Luonnonvarakeskus LUKE ja ammattiopisto Livia.

Jatkuva oppiminen: Kestävä kehitys ja ympäristöosaaminen

Kestävän kehityksen tavoitteena on mahdollistaa talouden kehitys ja sosiaalinen hyvinvointi maapallon kantokyvyn puitteissa. Tavoite vaatii uudenlaista asiantuntijuutta sekä ajattelu- ja toimintatapoja yhteiskunnan kaikilla sektoreilla - ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.