Kaupunkiviljelyteko-projektissa tutkitaan hyötykasviviljelyn merkitystä Kupittaan siirtolapuutarhalla

30.08.2022

Turun yliopiston museologian oppiaineessa on käynnistynyt Kaupunkiviljelyteko-projekti, jossa tutkitaan ja tuodaan esille kaupunkiviljelyn merkitystä sota-ajan Turussa 1940-luvulla. Hankkeessa perustetaan hyötykasvimaa Kupittaan siirtolapuutarhalle ja kehitetään teeman ympärille kaupunkilaisia osallistavaa toimintaa. Hanketta vetää Turun yliopiston museologian oppiaine ja sen kumppaneita ovat Kupittaan ryhmäpuutarhayhdistys ry, Luonnonvarakeskus LUKE ja ammattiopisto Livia.

Turun yliopiston museologian oppiaineessa on käynnistynyt Kaupunkiviljelyteko-projekti, jossa selvitetään kaupunkiviljelyn merkitystä sota-ajan ruokaturvalle Turussa. Hankkeessa perustetaan 1940-luvun hyötykasvimaa yhdelle palstoista, jotka sijaitsevat Kupittaan siirtolapuutarhan alueeseen kuuluvassa puistopuutarhassa. Puistopuutarha on auki vierailijoille ympäri vuoden. Hyötykasvimaan perustamisessa huomioidaan palstan nykyinen kasvillisuus, alueen kulttuurihistoriallinen arvo ja siirtolapuutarhatoimintaan pohjautuva yhteisöllisyys. Hyötykasvimaan ympärille luodaan toimintaa, joka voi kiinnostaa niin kaupunkilaisia kuin muualta tulevia vierailijoita ja mahdollistaa heille osallistumisen siirtolapuutarhan yhteisölliseen toimintaan.

- Siirtolapuutarhan antimet loivat sota-aikana ruokaturvaa. Projekti onkin varsin ajankohtainen, sillä näistä aiheista keskustellaan tänäkin päivänä. Ajatuksena on koostaa tulevan sadon pohjalta esimerkiksi sota-ajan reseptejä nykyajan kaupunkilaisille soveltuvaan muotoon, kertoo yliopisto-opettaja Maija Mäki museologian oppiaineesta.

Kolme sukupolvea maasta nostettujen nauriiden äärellä Kupittaan siirtolapuutarhassa vuonna 1942. Kuva: Markku Varnilan kokoelma.

Kolme sukupolvea maasta nostettujen nauriiden äärellä. Kuva on otettu Kunnallissairaalantielle päin noin vuonna 1942. Kuva: Markku Varnilan kokoelma.

Hanke toteutetaan opetusyhteistyönä. Kurssien aikana Turun yliopiston ja ammattiopisto Livian opiskelijat esimerkiksi inventoivat palstalla kasvavat puutarhakasvit ja arkeofyytit, haastattelevat siirtolapuutarhassa palstalaisia hyötykasvien viljelyn historiasta ja motiiveista ja kartoittavat palstalla viljeltäviksi sopivia hyötykasveja siirtolapuutarhan alueelta. Opiskelijat myös suunnittelevat ja toteuttavat sota-ajan hyötykasvimaan ja rekonstruoivat palstan 1940-luvun asussaan.

Lisäksi opiskelijat tuottavat aineistosta audiovisuaalista materiaalia sekä suunnittelevat ja toteuttavat tapahtumia teemaan liittyen.

Kaupunkiviljelyteko-projekti alkaa syksyllä 2022 ja kestää vuoden 2023 loppuun saakka. Yhteistyöprojekteja Kupittaan siirtolapuutarhalla on museologian oppiaineessa tehty vuodesta 2015 lähtien.

Lisätietoja

Museologian yliopisto-opettaja, FT Maija Mäki
maija.j.maki@utu.fi
029 450 3608

Luotu 30.08.2022 | Muokattu 15.05.2023