Asiasana: Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö

Terveys on elämämme tärkeimpiä asioita. Se ei koske vain biologista ja fyysistä kehoamme, vaan sillä on sosiaalinen, kulttuurinen ja kokemuksellinen ulottuvuutensa. Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikössä terveyttä lähestytään kulttuurin ja yhteiskunnan, kielen ja kokemuksen, taiteen ja merkitysten luomisen näkökulmasta. Kulttuuri merkitsee meille laajasti asenteita ja uskomuksia, tietämisen, ilmaisemisen ja elämisen tapoja. Samalla lähestymme kulttuuria myös suppeammin kulttuurituotteina ja -palveluina, taide- ja kulttuuritoimintana ja siihen osallistumisena.

Aino Liira Vuoden humanistitohtori, humanistimaistereiksi valittiin Henrik Hurme ja Joosua Lehtinen

01.06.2021

Myöhäiskeskiajan kirjallisen kulttuuriin tekstin materiaalista ulkoasua tutkinut Aino Liira on valittu Turun yliopiston humanistitohtoriksi 2020. Valinnan tehneen emeritusprofessori Jukka Sihvosen mukaan Liiran väitöskirja on oivallinen esimerkki sellaisesta ’laajennetun filologian’ intressistä, joka Turun yliopiston englannin kielen oppiaineelle on tunnusomaista. Humanistimaistereiksi valittiin Henrik Hurme ja Joosua Lehtinen.

Turun yliopisto liittyy kansallisen pitkäaikaissäilytyspalvelun käyttäjäksi

17.02.2021

Pitkäaikaissäilytys (PAS) tarkoittaa digitaalisen informaation säilyttämistä ymmärrettävänä ja käytettävänä useiden kymmenien tai jopa satojen vuosien ajan. Turun yliopisto on anonut ja saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä luvan Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen (HKT) arkiston aineistojen tallennuksesta kansalliseen Fairdata PAS-palveluun. Turun yliopisto on solminut sopimuksen niiden toteutuksesta vastaavan Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) kanssa tällä viikolla.

Keskustelutilaisuus päiväkirjojen merkityksestä

Aika

27.8.2020 klo 17.00 - 18.00
Miksi haluamme tallentaa elämäämme kirjoittamalla? Millaista tietoa päiväkirjat voivat välittää menneisyydestä? Turun kaupunginkirjaston pääkirjastossa järjestettävässä keskustelutilaisuudessa valotetaan päiväkirjakirjoittamisen monisatavuotista historiaa. Lisäksi pohditaan erilaisia merkityksiä ja...