Monikielisten kirjailijanaisten teokset välittävät monimuotoisia tapoja ajatella, nähdä ja ymmärtää maailmaa (Väitös: FM Aura Sevón 24.5. yleinen kirjallisuustiede ja sukupuolentutkimus)

20.05.2024

FM Aura Sevón selvitti väitöstutkimuksessaan, miten monikielisten ja -kulttuuristen kirjailijanaisten teokset haastavat länsimaisen ajattelun ja kirjoittamisen ihanteita.

Monikielisten kirjailijanaisten teoksia tarkastellut FM, tutkija Aura Sevón väittelee perjantaina 24. toukokuuta Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa.

Tutkimuksen taustalla on ajankohtainen kiinnostus kieli- ja kulttuurirajojen ylittämiseen.

Sevón vertaili väitöksessään kolmen naisen tuotantoa. He ovat korealais-yhdysvaltalainen kirjailija-taiteilija Theresa Hak Kyung Cha (1951–1982), Algeriassa syntynyt ranskalainen kirjailija ja feministinen ajattelija Hélène Cixous (s. 1937) sekä Vietnamissa syntynyt ranskalainen kirjailija ja elokuvaohjaaja Marguerite Duras (1914–1996).

Sevón tutki, mikä heidän ajattelussaan ja kirjoittamisessaan on erityistä ja kuinka heidän teoksissaan kyseenalaistetaan useita länsimaisessa ajattelussa ja kirjoittamisessa vallinneita ohjenuoria.

– Tarkastelin myös, millaisia vaihtoehtoisia, ruumiillisia tietämisen tapoja ja erityisiä näkemisen tapoja heidän teoksensa luovat ja edistävät, Sevón kertoo.

Tutkimus tehtiin yhteisohjauksessa Turun yliopiston yleisessä kirjallisuustieteessä ja Ranskassa Université Paris 8:n sukupuolentutkimuksessa.

Monikielinen kirjoittaminen luo monimuotoista ajattelua

Sevón kehittää työssään kirjallisuuden lukutapoja, joissa painottuu ruumiillinen, tunnepitoinen ja moniaistinen suhde tekstiin. Muodoltaan kokeilevassa väitöskirjassa Sevón tuo luovan kirjoittamisen vaikutteita tieteelliseen kirjoittamiseen. 

Kolmikielinen työ sisältää osioita sekä ranskaksi, englanniksi että suomeksi.

– Halusin kokeilla, kuinka oma ajatteluni muuttuu, kun itse vaihdan kieltä, jolla kirjoitan, Sevón kertoo.

Hänen tieteidenvälinen tutkimuksensa osallistuu luovuutta ja sukupuolta käsitteleviin keskusteluihin usealla eri alalla. Niitä ovat monikielinen, kokeileva ja postkoloniaalinen kirjallisuus, feministinen filosofia, kuvataiteet ja elokuva sekä kirjallisuuden kääntäminen ja luova kirjoittaminen.

Tutkimus tuo esiin ruumiillisen tietämisen tapoja. Ne haastavat vallitsevia, kapea-alaisia käsityksiä tiedosta, joka saavutetaan järjen avulla. Ruumis tuo tietoa ja mahdollistaa vastarinnan, Sevón kiteyttää.

Vertaileva tutkimus osoittaa myös, että transkielisyys ja transkulttuurisuus voivat olla tärkeitä luovuuden lähteitä.

– Se todistaa tietyistä kulttuurienvälisen vaihdon ja maahanmuuton myönteisistä vaikutuksista.

Kannen kuva on otettu Marnay-sur-Seinen taiteilijaresidenssissä Ranskassa, missä Sevón viimeisteli väitöstutkimuksensa kevättalvella 2024. Kuva: Maud Armant-Jacquemin.

FM Aura Sevón esittää väitöskirjansa “Radical Multiplicity: Translingual ʻFeminine’ Writing and Corporeal Knowing in the Works of Theresa Hak Kyung Cha, Hélène Cixous, and Marguerite Duras” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 24.5.2024 klo 16.00.

Juryn jäsenet ovat: professori Marie-Dominique Garnier, Paris 8 University (ohjaaja), professori Hanna Meretoja, Turun yliopisto (ohjaaja), professori Pascale Sardin, Bordeaux Montaigne University (esitarkastaja ja vastaväittäjä), apulaisprofessori Yoon Jeong Oh, New York University (juryn jäsen), luennoitsija Eric Prenowitz, University of Leeds (juryn jäsen) sekä professori ja tutkimusjohtaja Marta Segarra, CNRS & University of Barcelona (juryn puheenjohtaja).

Tilaisuus on ranskan- ja englanninkielinen. Väitöksen alana on yleinen kirjallisuustiede ja sukupuolentutkimus.

Luotu 20.05.2024 | Muokattu 21.05.2024