Asiasana: Ympäristötiede

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Jatkuva oppiminen: Kestävä kehitys ja ympäristöosaaminen

Kestävän kehityksen tavoitteena on mahdollistaa talouden kehitys ja sosiaalinen hyvinvointi maapallon kantokyvyn puitteissa. Tavoite vaatii uudenlaista asiantuntijuutta sekä ajattelu- ja toimintatapoja yhteiskunnan kaikilla sektoreilla - ekologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. 

Osaamista kestävään kehitykseen avoimen yliopiston opinnoilla

Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävään kehitykseen liittyy olennaisesti ajatus planeetan rajoista. Ihmisen toiminta on sopeutettava maapallon luonnonvaroihin ja luonnon kestokykyyn. Se haastaa yksilöt, yritykset ja koko yhteiskunnan muuttamaan ajattelu- ja toimintatapojaan.