Avoimen yliopisto-opetuksen kevätlukukauden 2022 tarjonta on julkaistu – tutustu ja innostu!

01.12.2021

Avoimen yliopiston opinnoilla voit vahvistaa osaamistasi työelämän tarpeisiin, tähdätä tutkinto-opintoihin tai opiskella uutta yleissivistyksen vuoksi ja omaksi iloksesi.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin opintoihin voivat pääsääntöisesti osallistua kaikki kiinnostuneet - joissakin opinnoissa voidaan edellyttää aiempia opintoja. Opintoja järjestetään joustavasti verkossa sekä lähiopetuksena ja monimuoto-opintoina Turun yliopistossa ja Porin yliopistokeskuksessa. Opintoja on tarjolla myös yhteistyöoppilaitoksissa. Ilmoittautumisajat ja opiskelijakiintiöt ovat opintokohtaisia. Opintomaksut ovat yliopiston itse järjestämissä opinnoissa 10 tai 15 euroa/op. Ilmoittautuminen useimpiin opintoihin alkaa joulukuussa.

Kauppatieteitä Turussa, Porissa ja verkossa - myös tulevaisuudentutkimuksen opintoja

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op alkaa 10.1.2022 verkko-opintoina. Opintokokonaisuus ja sen yksittäisiä jaksoja on tarjonnassa verkko- tai monimuoto-opintoina myös useissa kesäyliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

Turun kauppakorkeakoulun III opetusperiodin kurssit järjestetään tammi-helmikuussa ja ilmoittautumisaika kursseille on joulukuussa. Tarjontaan sisältyy esimerkiksi verkko-opintoina järjestettävät Johtamisen perusteet 3 op, Työpsykologia 6 op, Talousmatematiikan perusteet 3 op, Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op ja Markkinointioikeus 6 op.

Kestävän kehityksen kysymyksistä ja luonnontieteistä kiinnostuneille

Kestävyys.nyt ja Ilmasto.nyt -kurssit perustuvat MOOCeihin ja niistä voi tehdä maksullisen opintosuorituksen avoimessa yliopistossa, samoin Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 3 op MOOCista.

Ympäristötieteestä voi opiskella Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op sekä Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op -verkkokurssit täysin etäopiskeluna. Maantieteen perusopinnoista järjestetään verkossa Geoinformatiikan perusteet 5 op -kurssi 3.1. alkaen. Myöhemmin kevätlukukaudella järjestetään Luonnonvarojen maantiede 4 op ja Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 op –verkkokurssit.

Kevään opintotarjontaan sisältyy myös kemian ja fysiikan perusopintojen kursseja sekä erityisesti opettajille sopivia kemian aineopintojen jaksoja ja LUMA-aineiden jaksoja. Johdatus bioturvallisuuteen 2 op -jakson verkko-opetus pidetään 14.1. - 13.3.2022, ilmoittautuminen päättyy 31.12.

Tekoälyakatemian opintoja myös maksutta

Tekoälyn monitieteisestä opintokokonaisuudesta voi opiskella maksutta verkkokurssit Tekoälyn perusteet 2 op ja Tietoturva ja tietosuoja/AI & Cybersecurity 2 ECTS (MOOC). Tekoälyn perusteet -kurssi tai vastaavat tiedot on edellytyksenä osallistumiselle 16.3. alkavalle Tekoälyn menetelmät 3 op -kurssille. Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op järjestetään 11.1. alkaen ja Yleinen tekoäly ja teoriat mielestä 3 op -jakso 12.1. alkaen. Tietojenkäsittelytieteistä on tarjolla myös muita maksuttomia opintojaksoja.

Kasvatustieteiden perus- ja aineopintojen aloitusohjaustilaisuudet tammikuussa

Aikuiskasvatustieteen, kasvatustieteen ja erityispedagogiikan perusopinnot voi aloittaa kevätlukukaudella verkko-opintoina. Kasvatustieteestä ja erityispedagogiikasta on tarjolla myös aineopinnot. Opintokokonaisuuksista voi valita myös yksittäisiä jaksoja, ja verkko-opintoihin voi osallistua joustavasti paikkakunnasta riippumatta. Opintojen aloitusohjaustilaisuudet pidetään tammikuun alussa ja niihin ovat tervetulleita mukaan myös opiskelun aloittamista vielä harkitsevat.

Kasvatustieteiden tarjontaan sisältyy myös useita yksittäisiä opintojaksoja kuten Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op/Child´s Participation in Early Childhood Education 3 ECTS 10.1. - 31.5.2022, Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op 7.2. - 31.3.2022 ja Tilastolliset perustaidot kasvatustieteissä 6 op 7.2. - 20.4.2022.

Osaamista sote-alalle – Sote-akatemian opintoja myös maksutta

Monitieteisestä Sote-akatemian opintokokonaisuudesta voi opiskella useita yksittäisiä opintojaksoja. Esimerkiksi Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op -verkko-opinnot alkavat jo 10.1.2022, Johdatus bioturvallisuuteen 2 op (biologia) 14.1. ja Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 4 op (hoitotiede) 3.3. Tarjonnassa ovat uusimpina opintojaksoina Nuoret hoivaajat 1: Perheenjäsenen vakava sairaus, vamma tai päihteiden käyttö lapsuuden kokemuksena 2 op (MOOC) ja Nuoret hoivaajat 2: Lapsen kehitysympäristöt ja perheen palvelut 1 op (MOOC). Kevätlukukauden aikana on tulossa lisää uusia kursseja. Kurssit ovat maksuttomia MOOCeja lukuun ottamatta.

Lääketieteellisestä tiedekunnasta on tarjolla Potilasturvallisuuden opintoja 1 - 3 op ja hoitotieteen jaksoja – uusina opintoina Digitalisation Supporting Clinical Nursing 5 ECTS -verkkokurssi.

Asklepios-ohjelmasta on tarjolla Mediakulttuuri, digitalisoituminen ja terveys 3 op sekä Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op -verkko-opinnot. Psykologian perusopinnoista voi opiskella verkossa Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op 1.3. alkaen  ja Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op 15.4. alkaen.

Humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä opintoja kokonaan verkossa

Historian ja arkeologian perusopinnoista voi opiskella verkossa Varhaismoderni aika 5 op ja Moderni aika 5 op -jaksot. Uskontotieteen ja elämänkatsomustiedon opintoihin kuuluvia jaksoja ovat mm. Suomen uskonnollinen kenttä 5 op (lähiopetuksena) ja Maailman uskonnollinen kenttä 5 op verkko-opintoina.

Kulttuuri- ja elämysmatkailun opintojaksot Kulttuuriperinnön tuotteistaminen matkailussa 5 op (10.1. alkaen) ja Nature, Environment and Tourism 5 ECTS (14.3. alkaen) voi opiskella kokonaan verkossa.

East Asian Studies (Asianet) -verkkokursseista on tarjonnassa mm. Introduction to Chinese Contemporary History 5 ECTS, Urban East Asia 3 ECTS ja Project Management in East Asia 4 ECTS.

Monikulttuurisuutta, siirtolaisuutta ja rasismia koskevista kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta kiinnostuneille on tarjolla Kotouttaminen ja monikulttuurinen työ 5 op sekä Pakolaisuus ja sen tutkimus 3 op -verkkokurssit

Kehitä kieli- ja viestintätaitojasi

Puheviestinnän perusteet 2 op ja Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op -kursseille voi nyt osallistua verkossa paikkakunnasta riippumatta. Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän 5 op ja English: Academic and Professional Skills I 3 ECTS -kursseihin kuuluu lähiopetusta iltaisin Turun yliopistossa. Kauppakorkeakoulun kurssitarjontaa sisältyy kielten ja liikeviestinnän opintoja, joilla voit kehittää englannin, espanjan, ranskan, ruotsin, saksan ja venäjän kielen taitojasi.

Lue lisää oppiaineiden esittelysivuilta ja tarkista opintojen ilmoittautumis- ja opetusajat. Lisätietoja voit kysyä opintoneuvojiltamme!

Luotu 01.12.2021 | Muokattu 09.12.2021