Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat -verkkokurssi maksutta avoimessa yliopistossa syksyllä 2023

25.06.2023

Onko biodiversiteetti katoava luonnonvara? Onko otsonia liikaa vai liian vähän? Riittääkö lisääntyvälle väestölle ruokaa ja vettä? Loppuvatko luonnonvarat jo lähivuosikymmeninä? Miten uhkakuviin voidaan vastata yhteistyöllä?

Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat -kurssi tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ajankohtaisista ympäristökysymyksistä. Voit osallistua 11.9. - 29.10.2023 järjestettävälle verkkokurssille maksutta. Pääset samalla tutustumaan avoimena yliopisto-opetuksena järjestettäviin ympäristötieteen perusopintoihin. Opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille ilman pohjakoulutusvaatimuksia.

Ympäristöosaamista tarvitaan kaikilla aloilla 

Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat -kurssi perehdyttää keskeisiin ympäristökysymyksiin. Aiheina ovat mm. ilmastonmuutos ja otsoniin liittyvät ongelmat. Lisäksi opinnoissa käsitellään luonnonvarojen riittävyyttä ja käyttöä, energian käyttöä, kestävää kulutusta ja kiertotaloutta sekä luonnon monimuotoisuuden hoitoa ja suojelua. Kurssilla perehdytään myös ympäristöpakolaisuuteen ja kansainväliseen ympäristöyhteistyöhön.

Ympäristötieteen opinnot sopivat niin tutkintoon tähtääville kuin työelämän tarpeisiin. Työelämän kaikilla sektoreilla tarvitaan entistä laajempaa ymmärrystä ympäristöasioista ja kestävästä kehityksestä sekä niiden yhteyksistä yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen. Opinnot sopivat lisäkoulutukseksi esimerkiksi insinööreille, opettajille, viestintäasiantuntijoille, maatalous- ja luonnonvara-alan yrittäjille, luonnontieteilijöille ja yhteiskuntatieteilijöille. Opintoja voi hyödyntää myös henkilöstökoulutukseksi.

Opiskele joustavasti verkossa – kuuntele Timo Vuorisalon luennot omaan tahtiisi   

Ympäristötieteen opinnot järjestetään joustavina, ohjattuina verkko-opintoina. Oppimisympäristönä on Moodle. Opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta.  

Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat -kurssilla voit kuunnella dosentti Timo Vuorisalon luennot tallenteina. Opintoihin sisältyy myös vuorovaikutteisia verkkokeskusteluja, joissa syvennytään opintojakson aiheisiin. Keskustelu kirjoittamalla tarjoaa mahdollisuuden tiedon ja osaamisen jakamiseen sekä rakenteluun yhdessä muiden osallistujien kanssa. Se antaa myös aikaa omien puheenvuorojen jäsentämiseen. Jakson opettaja Minja Mäkilä seuraa keskusteluja ja antaa niistä palautetta Zoomissa. Opintojaksoon kuuluu lisäksi Moodlessa suoritettava tentti, johon on tarjolla useita tenttipäiviä.  

Ilmoittautuminen maksuttomalle kurssille alkaa 9.8.2023

Ilmoittautumisaika maksuttomalle Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat -kurssille on 9.8. - 6.9.2023. Jaksolle otetaan 70 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Tutustumisjakson jälkeen voit halutessasi jatkaa ympäristötieteen perusopintojen (25 op) suorittamiseen. Voit myös ilmoittautua suoraan perusopintoihin (25 op). Syyslukukaudella 2023 opintokokonaisuuden maksu on 200 euroa, normaalisti 250 euroa.  

Ympäristötieteen opintojen aloitusinfotilaisuus pidetään 11.9.2023 klo 17 alkaen. Tervetuloa kuulemaan ja kysymään lisää!

Tähtäisitkö ympäristötieteen LuK-tutkinnon suorittamiseen?

Perusopintojen jälkeen avoimessa yliopisto-opetuksessa on mahdollista jatkaa aineopintoihin (35 op), joissa voit syventyä itseäsi kiinnostaviin ympäristötieteen osa-alueisiin. Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttejä. Tenttipalvelu on käytettävissä Turun lisäksi useissa muissa korkeakouluissa eri puolilla Suomea.    

Ympäristötieteen aineopintojen ja muiden valintaperusteissa edellytettävien opintojen suorittaminen antaa mahdollisuuden hakea avoimen väylän haussa Turun yliopiston ympäristötieteen tutkinto-ohjelmaan. Koulutuksessa voi suorittaa alemman korkeakoulututkinnon eli luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op). Suurimman osan LuK-tutkintoon kuuluvista opinnoista voi opiskella joustavasti avoimessa yliopistossa.

Tutustu myös maksuttomaan Ilmasto.nyt (MOOC) -verkkokurssiin!

Luotu 25.06.2023 | Muokattu 28.06.2023