Mitä jokaisen pitää tietää ilmastonmuutoksesta? Ilmastonmuutos on moniulotteinen ilmiö, johon liittyy useita poikkitieteellisiä, yhteiskunnallisia ja inhimillisiä haasteita.

Ilmasto.nyt-kurssilla voit tutustua ilmastojärjestelmän perusteisiin, sen muutokseen ja muutoksen vaikutuksiin sekä siihen, miten hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen. Monialaisuutensa vuoksi kurssi sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille ilman esitietovaatimuksia.

Ilmasto.nyt on kaikille avoin ja maksuton MOOC-kurssi. Se kuuluu suomalaisten korkeakoulujen Climate University -verkoston kurssitarjontaan. Kurssin voi opiskella itsenäisesti DigiCampuksen verkko-oppimisympäristössä - myös englanninkielisenä. Voit tutustua MOOCiin vierailijatunnuksilla. 

Halutessasi voit tehdä kurssista 2 opintopisteen laajuisen suorituksen ilmoittautumalla jaksolle avoimessa yliopistossa ja maksamalla jakson opintomaksun,

Ilmasto.nyt.-kurssin keskeiset teemat ovat

  • ilmastonmuutos luonnontieteellisenä ilmiönä, mm. kasvihuoneilmiö, hiilenkierto, ilmastomallit
  • ilmastonmuutoksen hillintä, mm. hiilineutraali energia ja uusiutuvan energian tuotanto, hiilijalanjälki, ilmastopolitiikka
  • ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen, mm. ekosysteemipalvelut, palauteilmiöt, ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

Tavoitteena on, että kurssin opiskeltuasi osaat

  • katsoa ilmastonmuutosta monesta eri näkökulmasta ja luoda yhteyksiä ympäristön, talouden ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välille sekä etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen monipuolisesti
  • reflektoida omaa rooliasi ilmastonmuutoksessa ja soveltaa oppimaasi omalle alallesi
  • tarkastella eri näkökulmia, ratkaisuja, tiedonlähteitä ja ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua kriittisesti.

Opinnoista voi tehdä 2 opintopisteen laajuisen suorituksen avoimessa yliopisto-opetuksessa ajalla 13.8.2024 - 31.7.2025. 

Kurssi opiskellaan itsenäisesti verkko-opintoina. Siihen kuuluu oppimistehtäviä ja oppimispäiväkirja. Suorituksen voi hyväksyttää tutkinto-opinnoissa maantieteen aineopintoihin tai tutkinnosta riippuen muihin opintoihin.

Opintojakso antaa perustiedot SystemsChange.now - Systems Thinking in Global Change Research MOOC -kurssin suorittamiseen.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojakson sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Tarkista ajat, opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.
> Ilmoittautuminen 13.8.2024 - 15.6.2025

Tutustu myös muuhun kestävän kehityksen opintotarjontaan!

> Osaamista kestävään kehitykseen avoimilla yliopisto-opinnoilla