alt=""

Ilmasto.nyt – Ilmastonmuutoksen peruskurssi 2 op (MOOC) avoimessa yliopistossa

Mitä jokaisen pitää tietää ilmastonmuutoksesta? Ilmastonmuutos on moniulotteinen ilmiö, johon liittyy useita poikkitieteellisiä, yhteiskunnallisia ja inhimillisiä haasteita.

Ilmasto.nyt - ilmastonmuutoksen peruskurssilla voit tutustua ilmastojärjestelmän perusteisiin, sen muutokseen ja muutoksen vaikutuksiin sekä siihen, miten hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen. Monialaisuutensa vuoksi kurssi sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille ilman esitietovaatimuksia.

Ilmasto.nyt on kaikille avoin ja maksuton MOOC-kurssi. Se kuuluu suomalaisten korkeakoulujen Climate University -verkoston kurssitarjontaan. Kurssin voi opiskella itsenäisesti DigiCampuksen verkko-oppimisympäristössä - myös englanninkielisenä. Voit tutustua MOOCiin vierailijatunnuksilla. Halutessasi voit tehdä kurssista 2 opintopisteen laajuisen suorituksen ilmoittautumalla jaksolle avoimessa yliopistossa.

Ilmasto.nyt.-kurssin keskeiset teemat ovat

  • ilmastonmuutos luonnontieteellisenä ilmiönä, mm. kasvihuoneilmiö, hiilenkierto, ilmastomallit
  • ilmastonmuutoksen hillintä, mm. hiilineutraali energia ja uusiutuvan energian tuotanto, hiilijalanjälki, ilmastopolitiikka
  • ilmastonmuutoksen vaikutukset ja niihin sopeutuminen, mm. ekosysteemipalvelut, palauteilmiöt, ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

Tavoitteena on, että kurssin opiskeltuasi osaat

  • katsoa ilmastonmuutosta monesta eri näkökulmasta ja luoda yhteyksiä ympäristön, talouden ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välille sekä etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen monipuolisesti
  • reflektoida omaa rooliasi ilmastonmuutoksessa ja soveltaa oppimaasi omalle alallesi
  • tarkastella eri näkökulmia, ratkaisuja, tiedonlähteitä ja ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua kriittisesti.

Opinnoista voi tehdä 2 op:en laajuisen suorituksen avoimessa yliopisto-opetuksessa maksutta syyslukukaudella 2023 tai kevätlukukaudella 2024, myös kesällä. 

Kurssi opiskellaan itsenäisesti verkko-opintoina. Siihen kuuluu oppimistehtäviä ja oppimispäiväkirja. Suorituksen voi hyväksyttää tutkinto-opinnoissa maantieteen aineopintoihin tai tutkinnosta riippuen muihin opintoihin.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojakson sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintojakso on maksuton. Tarkista ilmoittautumisajat ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8.2023 - 15.6.2024

Tutustu myös muuhun kestävän kehityksen opintotarjontaan!

> Osaamista kestävään kehitykseen avoimilla yliopisto-opinnoilla