alt=""

Ilmasto.nyt – Ilmastonmuutoksen peruskurssi 2 op (MOOC) avoimessa yliopistossa

Mitä jokaisen pitää tietää ilmastonmuutoksesta? Ilmasto.nyt on kurssi ilmastojärjestelmän perusteista, sen muutoksesta ja muutoksen vaikutuksista, kuinka hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen.

Ilmasto.nyt - Ilmastonmuutoksen peruskurssi kuuluu suomalaisten korkeakoulujen Climate University-verkoston kurssipalettiin. Se järjestetään kaikille avoimena ja maksuttomana MOOC-verkkokurssina. Kurssin voi opiskella itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä, jonne kaikilla on vapaa pääsy. Kurssiin voit tutustua vierailija-tunnuksilla.

Halutessasi voit tehdä kurssista kahden opintopisteen laajuisen opintosuorituksen ilmoittautumalla opintojaksolle avoimessa yliopistossa. Opintojakso on maksuton ja sen voi suorittaa syyslukukaudella 2022 ja kevätlukukaudella 2023 - myös kesällä.

Kurssin suoritukseen kuuluu itsenäistä opiskelua, oppimistehtäviä ja oppimispäiväkirja. Jakson voi opiskella myös englanninkielisenä.

Tavoitteena on, että kurssin opiskeltuasi osaat

  • katsoa ilmastonmuutosta monesta eri näkökulmasta ja luoda yhteyksiä näiden välille sekä etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen monipuolisesti.
  • reflektoida omaa rooliasi ilmastonmuutoksessa ja soveltaa oppimaasi omalle alallesi
  • tarkastella eri näkökulmia, ratkaisuja, tiedonlähteitä ja ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua kriittisesti.

Monialaisuutensa vuoksi opinnot sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia. Opintojakson suorituksen voi hyväksyttää tutkinto-opinnoissa maantieteen aineopintoihin.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojakson sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintojakso on maksuton. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen opintoihin 31.1. - 18.6.2023