Haluaisitko vaikuttaa ympäristöasioihin? Oletko kiinnostunut ympäristöalan työtehtävistä? Ympäristötieteen opinnoilla voit hankkia monialaista, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa.

Ympäristötiede tutkii ympäristön tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Se tuottaa päätöksentekijöiden käyttöön tietoa, jota voidaan hyödyntää ympäristön tilan parantamiseksi. Ala on monitieteinen - luonnontieteellisen tiedon lisäksi opintoihin sisältyy yhteiskunta- ja oikeustieteelliset näkökulmat. Tästä kertovat myös erityisalojen nimikkeet kuten ympäristöbiologia, -kemia, -historia ja -juridiikka.

Ympäristötieteen opinnot sopivat kaikille ympäristönsuojelusta ja elinympäristöstämme kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat ammatilliseksi lisäkoulutukseksi useille aloille kuten esimerkiksi luonnonvara-, opetus- ja terveysalalle.

Ympäristötieteen opinnoista hyötyvät myös erityisesti ympäristöalan akateemisista työtehtävistä kiinnostuneet. Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea ympäristötieteen tutkinto-ohjelmaan (LuK, 180 op) avoimen yliopiston väylän kautta. Avoimessa yliopistossa voit opiskella suurimman osan LuK-tutkintoon kuuluvista opinnoista.

Ympäristötieteen perusopinnot 25 op

Perusopinnot järjestetään sekä integroituna opetuksena Turun yliopistossa että verkko-opintoina. Verkko-opinnot voi suorittaa täysin etäopiskeluna ja voit myös osallistua yksittäisille opintojaksoille verkossa. Perusopinnot voi opiskella yhden lukuvuoden aikana.

Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin:

> Opinto-opas

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Integroitu opetus: Perusopinnot alkavat 30.8.2021. Ilmoittautuminen elokuussa. Kiintiö 25 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Verkko-opinnot: Opinnot ovat alkaneet syyskuussa 2021, mutta niihin voi tulla mukaan myöhemminkin. Kiintiö 90 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisajat yksittäisille jaksoille, kiintiöt, maksut ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit yllä.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin (verkko-opinnot)

Ympäristötieteen aineopinnot 35 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Pakolliset opintojaksot (21 op):
  • Ekotoksikologian perusteet 2 op
  • Ihminen ja kulttuuriympäristö 2 op
  • Luonnon- ja ympäristönsuojelun historia 2 op
  • Ympäristöoikeuden perusteet 4 op
  • Ympäristötalous 3 op
  • Ympäristötieteen seminaari 2 op
  • Ympäristötiedon haku ja hallinta 2 op
 • Valinnaiset opintojaksot (useita aiheita, valitaan yhteensä 14 op) 

Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin:
> Opinto-opas

Aineopinnot järjestetään sekä integroituna opetuksena Turun yliopistossa että verkko-opintoina. Aineopinnot voi suorittaa runsaassa lukuvuodessa opetustarjonnasta ja opiskelijan omista valinnoista riippuen.

Integroitu opetus: Opinnot alkavat 17.9.2021. Tarkista opetusajat opinto-oppaasta. Ilmoittautuminen alkaa 23.8.2021.

Verkko-opinnot: Opinnot alkavat 28.9.2021. Verkko-opintoja voi suorittaa pääosin itsenäisenä opiskeluna. Ainepintoihin sisältyy myös integroituna opetuksena järjestettäviä jaksoja ja osa valinnaista jaksoista on suoritettavissa vain lähiopetuksena Turun yliopistossa. Opiskelu edellyttää siten itsenäistä opintojen suunnittelua. Ilmoittautuminen alkaa 23.8.2021. Kiintiö 25 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen: Tarkista esitietovaatimukset, ilmoittautumisajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea opintotarjonnan tietoja hakusanalla ympäristötiede tai opintojen nimellä.

> Ilmoittautumispalvelu

Muita opintoja

Tutustu myös Ilmasto.nyt - ilmastonmuutoksen peruskurssiin (MOOC)
 

"Luennot ja muu opiskelumateriaali olivat hyviä ja kiinnostavia. Oli myös mielenkiintoista käydä keskusteluja muiden opiskelijoiden kanssa - tuli uusia näkökulmia monenlaisiin asioihin."

"Opinnot antoivat laaja-alaisesti lisää uutta tietämystä, itsenäistä perehtymistä ja taitoja ympäristöasioihin liittyvän tiedon hankintaan."