Haluaisitko vaikuttaa ympäristöasioihin? Oletko kiinnostunut ympäristöalan työtehtävistä? Kehitä osaamistasi ympäristötieteen opinnoilla! Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat -jakso tarjotaan maksuttomana tutustumiskurssina syksyllä 2024.

Ympäristötieteen opinnoilla voit hankkia monialaista, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa. Ympäristötiede tutkii ympäristön tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Luonnontieteellisen tiedon lisäksi opintoihin sisältyvät yhteiskunta- ja oikeustieteelliset näkökulmat. Monialaisuudesta kertovat myös erityisalojen nimikkeet kuten ympäristöbiologia, -kemia, -historia ja -juridiikka.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät ympäristötieteen opinnot sopivat kaikille ympäristönsuojelusta ja elinympäristöstämme kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat ammatilliseksi lisäkoulutukseksi useille eri aloille kuten luonnonvara-, opetus- ja terveysalalle sekä ympäristöalan yrityksissä ja järjestöissä toimiville.

Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea ympäristötieteen tutkinto-ohjelmaan (LuK, 180 op) avoimen väylän kautta. Tutkinto antaa monipuoliset valmiudet toimia erilaisissa ympäristöalan asiantuntijatehtävissä yhteiskunnan eri sektoreilla. Suurimman osan tutkintoon kuuluvista opinnoista voi opiskella avoimessa yliopistossa.

> Tutkinto-ohjelman esittely
> Avoimen väylä

ALOITUSINFOTILAISUUS 11.9.2024
Ympäristötieteen ja maantieteen opintojen aloitusinfo opintoihin ilmoittautuneille ja opiskelun aloittamista harkitseville. Tervetuloa!
> Tapahtumakalenteri

Ympäristötieteen perusopinnot 25 op

Perusopinnot järjestetään lukuvuonna ohjattuina verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Opintoihin sisältyy luentoja, jotka ovat kuunneltavissa tallenteina, tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä verkossa ja itsenäistä työskentelyä. 

Voit aloittaa perusopintokokonaisuuden syys- tai kevätlukukaudella tai opiskella yksittäisiä jaksoja. Voit suorittaa opintojaksoja itsenäisesti opiskellen myös kesällä 2024.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op, 11.3. - 29.9.2024 ja syys-lokakuussa 2024
 • Ympäristö ja yhteiskunta 5 op, 11.3. - 15.9.2024 ja loka-joulukuussa 2024
 • Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op, 1.5. - 15.9.2024 ja tammi-maaliskuussa 2025
 • Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op, 1.5. - 15.9.2024 ja maalis-toukokuussa 2025
 • Ympäristötieteen kirjallisuus 5 op, tentti suoritettavissa ajalla koko lukuvuoden ajan

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset (sininen palkki).

> Opinto-opas 2023 - 2024
> Opinto-opas 2024 - 2025

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin opintoihin alkaa 13.8., kevätlukukauden opintoihin 3.12. alkaen.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 13.8. 
> Ilmoittautuminen Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat -jaksolle 13.8. - (maksuton)

Ilmoittautuminen kesän 2024 opintoihin:
> Ilmoittautuminen Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat -jaksolle 11.3. - 2.6.2024
> Ilmoittautuminen Ympäristö ja yhteiskunta -jaksolle 11.3. - 2.6.2024
> Ilmoittautuminen Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta -jaksolle 11.3. - 2.6.2024
> Ilmoittautuminen Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu -jaksolle 11.3. - 2.6.2024
> Ilmoittautuminen Ympäristötieteen kirjallisuus -jaksolle 9.8.2023  - 2.6.2024

Ympäristötieteen aineopinnot 35 op

Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttejä.

Voit aloittaa aineopinnot kesällä 2024 ja seuraavan kerran opinnot alkavat syyskuussa 2024. Aineopinnot voi opiskella yhden tai kahden lukuvuoden aikana. Verkko-opintoja voi suorittaa pääosin itsenäisesti opiskellen. Opintokokonaisuuteen sisältyy myös integroituna opetuksena järjestettäviä jaksoja ja osa valinnaista jaksoista on suoritettavissa vain lähiopetuksena Turun yliopistossa. Opiskelu edellyttää siten itsenäistä opintojen suunnittelua.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Pakolliset opintojaksot (13 - 14 op):
  • Ihminen ja kulttuuriympäristö 2 op
  • Luonnon- ja ympäristönsuojelun historia 2 op
  • Ympäristöoikeuden perusteet 4 op
  • Ympäristötieteen seminaari 2 op
  • Ympäristötalous 3 op tai Kansainvälinen talous ja ympäristöongelmat 4 op
 • Valinnaiset opintojaksot (useita aiheita, valitaan yhteensä 21 - 22 op) 

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas 2023 - 2024
> Opinto-opas 2024 - 2025

Ilmoittautuminen: Kiintiö 25 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista esitietovaatimukset, ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.
> Ilmoittautuminen 1.5. - 2.6.2024 

> Ilmoittautuminen 13.8. -

"Luennot ja muu opiskelumateriaali olivat hyviä ja kiinnostavia. Oli myös mielenkiintoista käydä keskusteluja muiden opiskelijoiden kanssa - tuli uusia näkökulmia monenlaisiin asioihin.

"Opinnot antoivat laaja-alaisesti lisää uutta tietämystä, itsenäistä perehtymistä ja taitoja ympäristöasioihin liittyvän tiedon hankintaan."

Tutustu myös

> Climate University -verkoston Ilmasto.nyt – Ilmastonmuutoksen peruskurssi 2 op (MOOC)

> Osaamista kestävän kehityksen kysymyksiin avoimen yliopiston opinnoilla