Haluaisitko vaikuttaa ympäristöasioihin? Oletko kiinnostunut ympäristöalan työtehtävistä? Ympäristötieteen opintoihin voit tutustua maksuttomalla Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat -jaksolla!

Ympäristötieteen opinnoilla voit hankkia monialaista, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa. Ympäristötiede tutkii ympäristön tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Luonnontieteellisen tiedon lisäksi opintoihin sisältyvät yhteiskunta- ja oikeustieteelliset näkökulmat. Monialaisuudesta kertovat myös erityisalojen nimikkeet kuten ympäristöbiologia, -kemia, -historia ja -juridiikka.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät ympäristötieteen opinnot sopivat kaikille ympäristönsuojelusta ja elinympäristöstämme kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat ammatilliseksi lisäkoulutukseksi useille eri aloille kuten luonnonvara-, opetus- ja terveysalalle sekä ympäristöalan yrityksissä ja järjestöissä toimiville.

Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea ympäristötieteen tutkinto-ohjelmaan (LuK, 180 op) avoimen väylän kautta. Tutkinto antaa monipuoliset valmiudet toimia erilaisissa ympäristöalan asiantuntijatehtävissä yhteiskunnan eri sektoreilla. Suurimman osan tutkintoon kuuluvista opinnoista voi opiskella avoimessa yliopistossa.

> Tutkinto-ohjelman esittely
> Avoimen väylä

Ympäristötieteen perusopinnot 25 op

Perusopinnot järjestetään ohjattuina verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Opintoihin sisältyy luentoja, jotka ovat kuunneltavissa tallenteina, tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä verkossa ja itsenäistä työskentelyä. 

Voit aloittaa perusopinnot syys- tai kevätlukukaudella. Voit opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op, 11.9. - 29.10.2023
  > Lue lisää maksuttomasta tutustumiskurssista
 • Ympäristö ja yhteiskunta 5 op, 30.10. - 17.12.2023
 • Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op, 29.1. - 17.3.2024
 • Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op, 18.3. - 19.5.2024
 • Ympäristötieteen kirjallisuus 5 op, tentti suoritettavissa 11.9.2023 alkaen koko lukuvuoden ajan

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkaviin opintoihin alkaa 9.8.2023, kevätlukukauden opintoihin 5.12.2023. Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op on syksyllä maksuton ja sen jälkeen voit halutessasi jatkaa ympäristötieteen perusopintokokonaisuuden suorittamiseen. 

Voit ilmoittautua perusopintoihin myös kevätlukukaudella 2024, jolloin opinnot alkavat Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta sekä Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu -jaksoilla ja jatkuvat syyslukukaudella 2024 Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat sekä Ympäristö ja yhteiskunta -jaksoilla. Syyslukukauden jaksot on mahdollista suorittaa jo aiemminkin itsenäisesti opiskellen (ohjeet Moodlessa). Voit tiedustella mahdollisuutta ilmoittautua perusopintoihin myös 25.1. jälkeen.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 9.8. - 15.10.2023
> Ilmoittautuminen Ympäristötieteen kirjallisuus -jaksolle 9.8.2023  - 29.2.2024

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 5.12.2023 - 25.1.2024
> Ilmoittautuminen Ympäristön kemikalisoituinen ja päästöjen hallinta -jaksolle 5.12.2023 - 25.1.2024
> Ilmoittautuminen Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu -jaksolle 5.12.2023 - 14.3.2024

Ympäristötieteen aineopinnot 35 op

Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttejä.

Opinnot alkavat syyskuussa 2023 ja ne voi opiskella yhden tai kahden lukuvuoden aikana. Verkko-opintoja voi suorittaa pääosin itsenäisenä opiskeluna. Aineopintoihin sisältyy myös integroituna opetuksena järjestettäviä jaksoja ja osa valinnaista jaksoista on suoritettavissa vain lähiopetuksena Turun yliopistossa. Opiskelu edellyttää siten itsenäistä opintojen suunnittelua

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Pakolliset opintojaksot (13 - 14 op):
  • Ihminen ja kulttuuriympäristö 2 op
  • Luonnon- ja ympäristönsuojelun historia 2 op
  • Ympäristöoikeuden perusteet 4 op
  • Ympäristötieteen seminaari 2 op
  • Ympäristötalous 3 op tai Kansainvälinen talous ja ympäristöongelmat 4 op
 • Valinnaiset opintojaksot (useita aiheita, valitaan yhteensä 21 - 22 op) 

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 25 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista esitietovaatimukset, ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8. - 16.9.2023

"Luennot ja muu opiskelumateriaali olivat hyviä ja kiinnostavia. Oli myös mielenkiintoista käydä keskusteluja muiden opiskelijoiden kanssa - tuli uusia näkökulmia monenlaisiin asioihin.

"Opinnot antoivat laaja-alaisesti lisää uutta tietämystä, itsenäistä perehtymistä ja taitoja ympäristöasioihin liittyvän tiedon hankintaan."

Tutustu myös

> Climate University -verkoston Ilmasto.nyt – Ilmastonmuutoksen peruskurssi 2 op (MOOC)

> Osaamista kestävän kehityksen kysymyksiin avoimen yliopiston opinnoilla