Haluaisitko vaikuttaa ympäristöasioihin? Oletko kiinnostunut ympäristöalan työtehtävistä? - Tutustu ympäristötieteen opintoihin syksyllä 2023 maksuttomalla Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat -jaksolla!

Ympäristötieteen opinnoilla voit hankkia monialaista, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa. Ympäristötiede tutkii ympäristön tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Se tuottaa päätöksentekijöiden käyttöön tietoa, jota voidaan hyödyntää ympäristön tilan parantamiseksi. Luonnontieteellisen tiedon lisäksi opintoihin sisältyvät yhteiskunta- ja oikeustieteelliset näkökulmat. Monialaisuudesta kertovat myös erityisalojen nimikkeet kuten ympäristöbiologia, -kemia, -historia ja -juridiikka.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät ympäristötieteen opinnot sopivat kaikille ympäristönsuojelusta ja elinympäristöstämme kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat ammatilliseksi lisäkoulutukseksi useille aloille kuten esimerkiksi luonnonvara-, opetus- ja terveysalalle. Tutustu myös Climate University -verkoston Ilmasto.nyt-kurssiin!

Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea ympäristötieteen tutkinto-ohjelmaan (LuK, 180 op) avoimen väylän kautta. Tutkinto antaa monipuoliset valmiudet toimia erilaisissa ympäristöalan asiantuntijatehtävissä yhteiskunnan eri sektoreilla. Suurimman osan LuK-tutkintoon kuuluvista opinnoista voi opiskella avoimessa yliopistossa. Avoimen väylän valintaperusteet on hyväksytty jo myös vuodelle 2024.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä

ALOITUSINFO
Infotilaisuus pidetään 11.9.2023 klo 17.00 - 18 (Zoom). Tilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneilla ja opiskelun aloittamista vielä harkitseville. Tervetuloa!

> Tapahtumakalenteri

Ympäristötieteen perusopinnot 25 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Lisäksi opinnot ovat tarjonnassa yhteistyöoppilaitoksissa.

Opintokokonaisuus alkaa 11.9.2023. Sen voi suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Voit opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op, 11.9. - 29.10.2023. Syksyn opintojakso on maksuton tutustumiskurssi.
 • Ympäristö ja yhteiskunta 5 op, 30.10.2023 alkaen
 • Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op, alustavasti 29.1.2024 alkaen
 • Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op, alustavasti 18.3.2024 alkaen
 • Ympäristötieteen kirjallisuus 5 op, tentti suoritettavissa 11.9.2023 alkaen koko lukuvuoden ajan

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset. Lukuvuoden 2023 - 2024 opetusohjelmat julkaistaan viimeistään kesäkuussa.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Verkko-opinnot voi opiskella kokonaan verkossa - voit osallistua opintoihin paikkakunnasta riippumatta.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen syyslukukaudella alkavaan opintokokonaisuuteen ja opintojaksoille alkaa 9.8.2023. Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op on syyslukukaudella kaikille maksuton tutustumiskurssi, perusopintojen 25 op opintomaksu on 200 euroa. Mikäli opiskelijakiintiöihin jää tilaa, perusopinnot voi olla mahdollista aloittaa myös kevätlukukaudella 2024 (opintomaksu 250 euroa).

Jos olet osallistunut ensin yksittäisille opintojaksoille ja ilmoittaudut sen jälkeen opintokokonaisuuden suorittamiseen, opintokokonaisuuden maksusta voidaan hyvittää enintään kahden jakson opintomaksut.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 9.8.2023 alkaen

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Ympäristötieteen perusopinnot 25 op ovat tarjonnassa Joutsenon opistossa. Kysy lisätietoja opistosta.

Ympäristötieteen aineopinnot 35 op

Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttejä.

Opinnot alkavat syyskuussa 2023 ja ne voi opiskella yhden tai kahden lukuvuoden aikana. Verkko-opintoja voi suorittaa pääosin itsenäisenä opiskeluna. Aineopintoihin sisältyy myös integroituna opetuksena järjestettäviä jaksoja ja osa valinnaista jaksoista on suoritettavissa vain lähiopetuksena Turun yliopistossa. Opiskelu edellyttää siten itsenäistä opintojen suunnittelua

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Pakolliset opintojaksot (13 - 14 op):
  • Ihminen ja kulttuuriympäristö 2 op
  • Luonnon- ja ympäristönsuojelun historia 2 op
  • Ympäristöoikeuden perusteet 4 op
  • Ympäristötieteen seminaari 2 op
  • Ympäristötalous 3 op tai Kansainvälinen talous ja ympäristöongelmat 4 op
 • Valinnaiset opintojaksot (useita aiheita, valitaan yhteensä 21 - 22 op) 

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Lukuvuoden 2023 - 2024 opetusohjelmat julkaistaan viimeistään kesäkuussa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen alkaa 9.8.2023. Kiintiö 25 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista esitietovaatimukset, ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 20.9.2022

> Ilmoittautuminen 9.8.2023 alkaen

"Luennot ja muu opiskelumateriaali olivat hyviä ja kiinnostavia. Oli myös mielenkiintoista käydä keskusteluja muiden opiskelijoiden kanssa - tuli uusia näkökulmia monenlaisiin asioihin."

"Opinnot antoivat laaja-alaisesti lisää uutta tietämystä, itsenäistä perehtymistä ja taitoja ympäristöasioihin liittyvän tiedon hankintaan."

Tutustu myös

> Climate University -verkoston Ilmasto.nyt – Ilmastonmuutoksen peruskurssi 2 op (MOOC)

> Osaamista kestävän kehityksen kysymyksiin avoimen yliopiston opinnoilla