Haluaisitko vaikuttaa ympäristöasioihin? Oletko kiinnostunut ympäristöalan työtehtävistä? Ympäristötieteen opinnoilla voit hankkia monialaista, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa.

Ympäristötiede tutkii ympäristön tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Se tuottaa päätöksentekijöiden käyttöön tietoa, jota voidaan hyödyntää ympäristön tilan parantamiseksi. Ala on monitieteinen - luonnontieteellisen tiedon lisäksi opintoihin sisältyy yhteiskunta- ja oikeustieteelliset näkökulmat. Tästä kertovat myös erityisalojen nimikkeet kuten ympäristöbiologia, -kemia, -historia ja -juridiikka.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät ympäristötieteen opinnot sopivat kaikille ympäristönsuojelusta ja elinympäristöstämme kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat ammatilliseksi lisäkoulutukseksi useille aloille kuten esimerkiksi luonnonvara-, opetus- ja terveysalalle. Opinnoista on hyötyä myös erityisesti ympäristöalan akateemisista työtehtävistä kiinnostuneille.

Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea ympäristötieteen tutkinto-ohjelmaan (LuK, 180 op) avoimen yliopiston väylän haun kautta. Lue lisää avoimen väylästä. Suurimman osan LuK-tutkintoon kuuluvista opinnoista voi suorittaa avoimena yliopisto-opetuksena.

Tutustu myös Climate University -verkoston Ilmasto.nyt-kurssiin!

Ympäristötieteen perusopinnot 25 op

Perusopinnot alkavat syyskuussa 2022 ja ne voi opiskella yhden lukuvuoden aikana. Opinnot järjestetään verkko-opintoina ja ne ovat tarjonnassa myös yhteistyöoppilaitoksissa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op, 12.9. - 30.10.2022
 • Ympäristö ja yhteiskunta 5 op, 31.10. - 18.12.2022
 • Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op, 30.1. - 19.3.2023
 • Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op, 20.3. - 21.5.2023
 • Ympäristötieteen kirjallisuus 5 op, suoritettavissa 1.9.2022 - 31.5.2023

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Verkko-opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukaudella järjestettäville opintojaksoille alkaa 11.8., kevään jaksoille 2.12. Tarkista ilmoittautumisajat, opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea opintojaksojen tietoja hakusanalla ympäristötiede tai jakson nimellä.

> Ilmoittautuminen perusopintoihin 10.8. - 30.9.2022

> Ilmoittautuminen Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat -jaksolle 10.8. - 30.9.2022

> Ilmoittautuminen Ympäristö ja yhteiskunta -jaksolle 10.8. - 27.10.2022

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Opinnot ovat tarjolla myös Joutsenon opistossa.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Ympäristötieteen aineopinnot 35 op

Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttejä.

Opinnot alkavat syyskuussa 2022 ja ne voi opiskella yhden tai kahden lukuvuoden aikana. Verkko-opintoja voi suorittaa pääosin itsenäisenä opiskeluna. Ainepintoihin sisältyy myös integroituna opetuksena järjestettäviä jaksoja ja osa valinnaista jaksoista on suoritettavissa vain lähiopetuksena Turun yliopistossa. Opiskelu edellyttää siten itsenäistä opintojen suunnittelua

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Pakolliset opintojaksot (13 - 14 op):
  • Ihminen ja kulttuuriympäristö 2 op
  • Luonnon- ja ympäristönsuojelun historia 2 op
  • Ympäristöoikeuden perusteet 4 op
  • Ympäristötieteen seminaari 2 op
  • Ympäristötalous 3 op tai Kansainvälinen talous ja ympäristöongelmat 4 op
 • Valinnaiset opintojaksot (useita aiheita, valitaan yhteensä 21 - 22 op) 

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 25 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista esitietovaatimukset, ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 20.9.2022

"Luennot ja muu opiskelumateriaali olivat hyviä ja kiinnostavia. Oli myös mielenkiintoista käydä keskusteluja muiden opiskelijoiden kanssa - tuli uusia näkökulmia monenlaisiin asioihin."

"Opinnot antoivat laaja-alaisesti lisää uutta tietämystä, itsenäistä perehtymistä ja taitoja ympäristöasioihin liittyvän tiedon hankintaan."

Tutustu myös Climate University -verkoston kursseihin

> Ilmasto.nyt – Ilmastonmuutoksen peruskurssi 2 op (MOOC)