Haluaisitko vaikuttaa ympäristöasioihin? Oletko kiinnostunut ympäristöalan työtehtävistä? Ympäristötieteen opinnoilla voit hankkia monialaista, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa.

Ympäristötiede tutkii ympäristön tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Se tuottaa päätöksentekijöiden käyttöön tietoa, jota voidaan hyödyntää ympäristön tilan parantamiseksi. Ala on monitieteinen - luonnontieteellisen tiedon lisäksi opintoihin sisältyy yhteiskunta- ja oikeustieteelliset näkökulmat. Tästä kertovat myös erityisalojen nimikkeet kuten ympäristöbiologia, -kemia, -historia ja -juridiikka.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät ympäristötieteen opinnot sopivat kaikille ympäristönsuojelusta ja elinympäristöstämme kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat ammatilliseksi lisäkoulutukseksi useille aloille kuten esimerkiksi luonnonvara-, opetus- ja terveysalalle. Opinnoista on hyötyä myös erityisesti ympäristöalan akateemisista työtehtävistä kiinnostuneille.

Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea ympäristötieteen tutkinto-ohjelmaan (LuK, 180 op) avoimen yliopiston väylän haun kautta. Lue lisää avoimen väylästä. Suurimman osan LuK-tutkintoon kuuluvista opinnoista voi suorittaa avoimena yliopisto-opetuksena.

Tutustu myös Climate University -verkoston kursseihin, ks. linkit sivun lopusta.

Ympäristötieteen perusopinnot 25 op lukuvuonna 2022- 2023, myös kesäopintoja

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Kesäopintojen aloitusinfotilaisuus

Maantieteen ja ympäristötieteen kesäopintojen aloitusinfotilaisuus pidetään verkossa 12.5.2022 klo 17 - 18. Tilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneiden lisäksi opiskelun aloittamista vielä harkitseville.
> Tapahtumakalenteri

Ympäristötieteen perusopinnot 25 op lukuvuonna 2022 - 2023

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta. Perusopinnot alkavat syyskuussa 2022 ja ne voi opiskella yhden lukuvuoden aikana. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Opinnot ovat tarjolla myös Etelä-Pohjanmaan Opistossa ja Joutsenon opistossa. Kysy lisätietoja suoraan opistoista ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat sen jälkeen opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa.

Opintokokonaisuus 2022 - 2023 sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op
 • Ympäristö ja yhteiskunta 5 op
 • Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op
 • Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op
 • Ympäristötieteen kirjallisuus 5 op

Opintojen sisältö: Tutustu opintokokonaisuuden sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen verkko-opintoihin: Perusopinnoissa on kiintiö 90 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

> Ilmoittautuminen 10.8.2022 alkaen (linkki tulossa)

Ympäristötieteen aineopinnot 35 op

Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta Exam-tenttejä.

Opinnot alkavat syyskuussa 2022 ja ne voi opiskella yhden tai kahden lukuvuoden aikana. Verkko-opintoja voi suorittaa pääosin itsenäisenä opiskeluna. Ainepintoihin sisältyy myös integroituna opetuksena järjestettäviä jaksoja ja osa valinnaista jaksoista on suoritettavissa vain lähiopetuksena Turun yliopistossa. Opiskelu edellyttää siten itsenäistä opintojen suunnittelua

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Pakolliset opintojaksot (13 - 14 op):
  • Ihminen ja kulttuuriympäristö 2 op
  • Luonnon- ja ympäristönsuojelun historia 2 op
  • Ympäristöoikeuden perusteet 4 op
  • Ympäristötieteen seminaari 2 op
  • Ympäristötalous 3 op tai Kansainvälinen talous ja ympäristöongelmat 4 op
 • Valinnaiset opintojaksot (useita aiheita, valitaan yhteensä 21 - 22 op) 

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 25 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista esitietovaatimukset, ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8.2022 alkaen (linkki tulossa)

"Luennot ja muu opiskelumateriaali olivat hyviä ja kiinnostavia. Oli myös mielenkiintoista käydä keskusteluja muiden opiskelijoiden kanssa - tuli uusia näkökulmia monenlaisiin asioihin."

"Opinnot antoivat laaja-alaisesti lisää uutta tietämystä, itsenäistä perehtymistä ja taitoja ympäristöasioihin liittyvän tiedon hankintaan."

Tutustu myös Climate University -verkoston kursseihin

> Ilmasto.nyt – Ilmastonmuutoksen peruskurssi 2 op (MOOC)

> Kestävyys.nyt - Kestävän kehityksen peruskurssi 3 - 5 op (MOOC)