Biologian laitos

Biologian laitoksella tutkitaan elämää ja sen evoluutiota maalla, meressä ja ilmassa. Laboratorio- ja maastotutkimukset tukevat toisiansa, kun haemme vastauksia eliöiden ja ekosysteemien toimintaan. Biologian laitos kuuluu yliopiston tieteellisesti tuottavimpiin laitoksiin ja kouluttaa menestyksellisesti osaajia kandeista tohtoreihin. 

Teemme kansainvälistä huippututkimusta aina molekyyleistä ekosysteemeihin. Tutkittavina ovat ihmiset ja muut eläimet, kasvit, sienet sekä mikrobit ympäristöineen.

Tutkimukseen perustuvassa opetuksessa käytämme monipuolista menetelmävalikoimaa. Tämä mahdollistaa opiskelijoiden sijoittumisen tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin ympäristö-, luonnonvara- ja biolääketiedealalle. Koulutamme laaja-alaisia aineenopettajia yläkoulun ja lukion tarpeisiin. Lisäksi laitoksella toimii evoluutiobiologian sovelluskeskus, joka tukee tutkimusta ja tarjoaa palveluita sidosryhmille.

Tutustu biologian laitokseen