Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Yhteiskunnallinen kehitys on riippuvainen luonnosta ja luonnon tarjoamista ekosysteemipalveluista. Globaalit haasteet – ilmastonmuutos, väestönkasvu, monimuotoisuuden väheneminen – heijastuvat ihmiseen sekä suoraan että epäsuorasti ekosysteemipalvelujen, terveyden ja hyvinvoinnin kautta.  Koulutamme ammattilaisia, joilla on vahva tieteellisen menetelmän hallinta ja kyky tuottaa, soveltaa ja kriittisesti arvioida yritysten ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tarvitsemaa, kestävän kehityksen mahdollistavaa tutkimustietoa.

Tutkijamme mediassa

Helmikuu 2023 [February 2023]
  • Sukkulamadot voivat auttaa havaitsemaan sisäilman epäpuhtauksia (Aamuset)
Tammikuu 2023 [January 2023]