Asiasana: Biologian laitos

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Biologi tutkii 1000–1900-lukujen ruokavaliota ja kaupankäyntiä arkeologisen aineiston avulla (Väitös: FM Mia Lempiäinen-Avci, 16.3.2019, biologia)

Arkeologisissa kaivauksissa löytyneiden kasvinäytteiden analyysi paljastaa, että rukiin viljely alkoi yleistyä Suomessa 1000-luvulla. Mia Lempiäinen-Avci tarkastelee Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa, kuinka viljely, talous, ruokavalio, kaupankäynti ja kasvien levinneisyys näkyvät Etelä-Suomen arkeologisessa ja historiallisessa aineistossa 1000–1900-luvuilla. 

Turun kasvilajiston kartoitus

Aika

1.4.2019 klo 18.15 - 19.15
Suomessa Helsingin, Vantaan ja Oulun kaupungeilla on oma kirjan muodossa julkaistu kasvilajistokartoituksensa. Lisäksi Tampereen kantakaupungin kasvilajisto on kartoitettu ja ainakin Luopioisten kunnan kasvikartoitus löytyy netistä. Nyt Turussakin on lähtenyt liikkeelle kaupunkikasviston kartoitus....

Tarina Karjalankannaksen Äyräpäänjärvestä

Aika

4.3.2019 klo 18.15 - 19.15
Koijärvikiista ei suinkaan ollut ensimmäinen suomalaisen lintujärven kohtalosta käyty kamppailu. Karjalankannaksella sijaitseva Äyräpäänjärvi kuului Pohjolan parhaimpiin lintujärviin. Sen suojelusta käytiin 1920-luvulla Suomen ensimmäinen mittava ympäristökonflikti. Aikansa suoraa toimintaa edusti...

Muurahaiskeoilla avainasema maaperän hyötypunkkien lajinkirjon ylläpidossa – metsähakkuut kuitenkin uhkaavat elinympäristöä (Väitös: FM Riikka Elo, 9.2.2019, biologia)

Muurahaiskeot muodostavat metsämaisemassa lajinkirjon keskittymiä, vahvistaa maaperän hyödyllisiä sammalpunkkeja käsittelevä tuore tutkimus. Riikka Elo havaitsi Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, että muurahaiskeot ylläpitävät sammalpunkkien monimuotoisuutta luomalla sopivia pienelinympäristöjä. Metsähakkuut kuitenkin häiritsevät näitä pienelinympäristöjä ja sammalpunkkilajistoa. Sammalpunkkilajeissa havaittiin lisäksi piilotettua monimuotoisuutta, sillä lajeja onkin aiemmin luultua enemmän.

Biodiversiteettiyksikkö ja biologian laitos vastaanottavat luontoselvitykset-erikoistumisalan sertifiointiin vaadittavia teoriakokeita

11.01.2019

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) sertifiointityöryhmä on myöntänyt Turun yliopiston biologian laitokselle ja biodiversiteettiyksikölle oikeuden vastaanottaa luontoselvitykset-erikoistumisalan henkilösertifiointiin vaadittavia teoriakokeita. Sertifioinnilla on tarkoitus varmistaa, että luontoselvityksiä tekevillä henkilöillä on riittävästi kokemusta ja tietotaitoa alan tehtäviin. 

Glyfosaatti häviää hitaasti suomalaisesta viljelymaasta

10.01.2019

Kasvinsuojeluaineena käytetyn glyfosaatin ja sen hajoamistuote AMPAn pitoisuudet ovat käsittelyn jälkeen suurimmillaan muokkaamattomassa pintamaassa ja laskevat jyrkästi syvemmissä maakerroksissa. Maaperässä olevat jäämät saattavat hidastaa siementen itämistä ja kasvin kasvuun lähtöä. Valumavesien mukana glyfosaattia ja AMPAa kulkeutuu vähän, koska ne sitoutuvat helposti maahan.