Asiasana: Biologian laitos

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Lyhentyneet hoitajasuhteet vaikuttavat työnorsujen hyvinvointiin, mutta kesyttämismenetelmien parantuminen on vähentänyt poikaskuolemia (Väitös: MSc Jennie Crawley, 10.12.2021, biologia)

MSc Jennie Crawley tutki biologian alan väitöskirjassaan Myanmarissa metsätöissä käytettäviä aasiannorsuja. Tulokset osoittavat, että norsunkäsittelymenetelmillä sekä norsunajajien vuorovaikutuksen pituudella on merkittävä vaikutus norsun käyttäytymiseen, terveyteen ja kuolleisuuteen.
 

Lämmin syksy pitää puutiaiset liikkeellä - tutkijat pyytävät kansalaisten puutiaishavainnot Punkkilive-palveluun

19.10.2021

Syksyllä raportoitujen puutiaishavaintojen määrä on vähentynyt kesäkuukausien huipuista, mutta etenkin Etelä-Suomen rannikkoseutujen leudot kelit ja runsas kosteus ovat pitäneet punkkeja liikkeellä edelleen. Puutiaisten esiintyvyyttä selvittävät tutkijat toivovat kansalaisilta puutiaishavaintojen aktiivista ilmoittamista Punkkilive-verkkopalveluun myös ilmojen kylmentyessä.  
 

Poikasten altistuminen raskasmetalleille muuttaa geenien säätelyä talitiaispopulaatioissa

03.09.2021

Epigeneettiset muutokset ovat eräs mekanismi, jolla luonnonpopulaatiot sopeutuvat ympäristönmuutoksiin. Epigeneettiset muutokset kuten DNA:n metylaatio eivät suoraan muuta DNA:n rakennetta, mutta säätelevät geenien ilmentymistä. Kaksi tuoretta tutkimusta osoitti, että poikasten altistuminen ympäristön metalleille, lyijylle ja arseenille, vaikuttaa talitiaisten genomin metylaatiotasoihin. Tämä voi vaikuttaa geenien ilmenemiseen ja siten mahdollisesti joko auttaa sopeutumaan saastuneeseen elinympäristöön tai johtaa haitallisiin, jopa pitkäaikaisiin muutoksiin.
 

Elinympäristö ja koettu stressi vaikuttavat lintujen geenejä suojeleviin telomeereihin etenkin kasvuiässä (Väitös: FM Tiia Kärkkäinen, 30.4.2021, biologia)

Monet erilaiset ympäristötekijät vaikuttavat vanhenemiseen yhdistettyjen telomeerien pituuteen, vahvistaa tuore väitöstutkimus. FM Tiia Kärkkäinen tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan kirjosieppojen telomeeridynamiikkaa ja havaitsi, että erityisesti kasvun aikaiset olosuhteet vaikuttivat yksilön telomeerien pituuden kehitykseen. Telomeerien pituuden on puolestaan havaittu ennustavan muun muassa yksilön elinikää.

Naisvaltaisuus vähensi lastenhankintaa selvästi kaupungeissa, maaseudulla vain niukasti

19.03.2021

Mitä enemmän naisvaltaisissa kaupungeissa oli naisia, sen epätodennäköisemmin naiset synnyttivät ensimmäisen lapsensa. Ilmiö paljastuu tutkimushankkeessa, jossa asiaa selvitettiin jatkosodan jälkeisen karjalaisen siirtoväen elämänvaiheita seuraavan aineiston avulla. Historialliseen aineistoon pohjaava tieto voi olla tutkijoiden mukaan myös jossain määrin sovellettavissa nykypäivän kaupunkiympäristöihin. 

Legendaariset lintututkijat esittäytyvät radiosarjassa

15.03.2021

Dosentti Timo Vuorisalo on keskeisenä asiantuntijana mukana Ylen Legendaariset lintututkijat -audiosarjassa. Sarjassa tutustutaan 16 lintututkijaan, heidän persooniinsa ja merkityksiinsä suomalaisen lintututkimuksen saralla. – Henkilösarjassa esitellään mitä kummallisimpia persoonia aina 1800-luvun punkhenkisistä tutkijoista lähtien. Mutta aina arvostavaan ja kunnioittavaan sävyyn, dosentti Timo Vuorisalo sanoo.

Valloittajia ja häviäjiä: Suomen hyönteislajisto muutoksessa

Aika

15.3.2021 klo 18.15 - 19.30
Turun yliopiston biodiversiteettiyksikössä työskentelevä erikoistutkija pitää verkkoyhteydellä (https://meet.jit.si/TEKS) esitelmän otsikolla: Valloittajia ja häviäjiä: Suomen hyönteislajisto muutoksessa”. Hyönteisekologiaan erikoistunut Kaunisto kertoo esimerkkilajien kautta Suomen hyönteislajiston...