Asiasana: Biologian laitos

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Ympäristön lämpötilamuutosten fysiologiset vaikutukset kaloihin

Time

11.11.2019 at 18.15 - 19.15
Itämeren kalojen on täytynyt fysiologisesti sopeutua suuriin veden lämpötilavihteluihin. Tulevaisuudessa kalat joutuvat vielä nykyistä kovemmalle koetukselle, kun ilmaston lämpeneminen nostaa kesäistä veden lämpötilaa. Näyttää siltä, että sopeutumiskyky on sananmukaisesti kalojen sydämen asia. Tule...

Leväperäistä ruokaa Itämerestä

Time

28.10.2019 at 18.15 - 19.15
Levät ovat tärkeä osa ihmisten ruokavaliota kaikkialla viileiden tai kylmien merien äärellä. Itä-Aasiassa Kiinassa, Japanissa ja Korean niemimaalla leviä on käytetty jo tuhansia vuosia ja viimeistään sushi-aterioiden myötä ne ovat löytäneet tiensä myös suomalaisten ruokapöytään. Mutta voisiko...

Mikrobit kokeellisen ekologian ja evoluution tutkimusvälineinä”

Time

30.9.2019 at 18.15 - 19.15
Mikrobit ovat ihmissilmälle näkymätön, mutta kaikille meille äärimmäisen tärkeä eliöryhmä. Viime vuosina on havahduttu mm. siihen miten tärkeitä kehossamme elävät mikrobit ovat terveydelle ja miten mikrobit pyörittävät tärkeitä toimintoja lähes jokaisessa tunnetussa ekosysteemissä. Toisaalta...

Sukkulamatojen avulla uutta tutkimustietoa hajuaistin säätelystä

26.08.2019

PIM-kinaasit ovat evolutiivisesti hyvin säilyneitä entsyymejä, joita löytyy niin ihmiseltä kuin millinmittaisilta sukkulamadoilta. Dosentti Päivi Koskisen tutkimusryhmä Turun yliopiston biologian laitokselta on aiemmin osoittanut PIM-kinaasien edistävän syöpäsolujen liikkuvuutta ja hengissä säilymistä, mutta nyt ryhmä on havainnut niiden säätelevän myös hajuaistin toimintaa.

Sisaret parantavat aasiannorsujen lisääntymismahdollisuuksia

23.07.2019

Turun yliopiston tutkijat ovat todenneet, että sisaren läsnäolo on positiivisesti ja selkeästi kytköksissä naaraiden vuosittaiseen lisääntymiseen Myanmarin työläisnorsupopulaatiossa. Lisäksi tutkijat havaitsivat ikäkohtaisia vaikutuksia: sisaren läsnäolo vaikutti erityisen paljon nuoriin naaraisiin, jotka myös lisääntyivät todennäköisemmin eläessään lähellä sisartaan.

Perheeseen kohdistuvat uhkakuvat lisäävät naisten halukkuutta uhrautua sodan aikana

03.07.2019

Turun ja Helsingin yliopistojen tutkijat ovat todenneet, että naiset liittyivät todennäköisemmin vapaaehtoisiksi Lotta Svärd -järjestöön, jos heillä oli veljiä tai aviomiehiä armeijan palveluksessa. Tuloksesta voidaan päätellä, että siteen muodostuminen suuriin ja usein kuvitteellisiin yhteisöihin, kuten kansallisvaltioon tai uskonnollisiin ryhmiin voi perustua evoluution luomiin psykologisiin mekanismeihin, joiden tarkoitus on lisätä yhteistyötä lähisukulaisten välillä.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Selkämeren silakkakannassa ja Saaristomeren eläinplanktonlajistossa (Väitös: FM Katja Mäkinen, 14.6.2019, biologia)

Silakkakannan kasvu sekä meriveden makeutuminen ja lämpeneminen ovat yhteydessä Saaristomerellä kutevan silakan rasvapitoisuuden laskuun, osoittaa Katja Mäkinen tuoreessa väitöstutkimuksessaan. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että ilmastonmuutos on vähentänyt mereisten eläinplanktonlajien määrää Saaristomerellä ja aikaistanut planktonin vuodenaikaista esiintymistä.