Maailman metsäpäivänä Turun yliopiston opiskelijat suunnittelemaan Luonto2100 -rahaston metsäkohteiden monimuotoisuutta

21.03.2024

Maailman metsäpäivänä Turun yliopiston opiskelijat aloittavat suunnittelemaan Luonto2100 -rahaston metsäkohteiden monimuotoisuutta edistäviä toimia. Maailman metsäpäivän teemana vuonna 2024 ovat metsiin liittyvät innovaatiot ja uudenlaiset ratkaisut, joilla pyritään ratkomaan metsien talouskäytön ja metsien suojelutarpeen välisiä ristiriitoja.

Maailman metsäpäivän teemana vuonna 2024 ovat metsiin liittyvät innovaatiot ja uudenlaiset ratkaisut, joilla pyritään ratkomaan metsien talouskäytön ja metsien suojelutarpeen välisiä ristiriitoja. Metsäpäivän tavoitteena on nostaa esille elinvoimaisten metsien tärkeys koko ekosysteemille ja ihmisten hyvinvoinnille.
 

Teemaa käsitellään myös käynnissä olevalla Turun yliopiston Luonnonhoito ja ennallistaminen –kurssilla. Taustaluentojen, tutkimuskirjallisuuden ja maastokäyntien pohjalta kurssin opiskelijat suunnittelevat Turun yliopiston Luonto2100-rahaston metsäkuvioiden mahdollista ennallistamista ja hoitotoimenpiteitä.

-Opiskelijat aloittavat juuri sopivasti tänään metsäpäivänä suunnittelemaan kurssitöinä rahaston metsäkuvioiden tulevaisuutta, sanoo biologian laitoksen professori Toni Laaksonen innostuneena. Hän on opettajana uudella kurssilla yhdessä yliopisto-opettaja Salla-Riikka Kuusalun kanssa.

Luonnon monimuotoisuuden edistämistä yhteistyönä

Turun yliopistossa käynnistyi viime syksynä hankeyhteistyö Monitavoitteiseksi täsmämetsätalouden osaajaksi etänä eli E-täsmä-hankkeessa.  Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Turun yliopiston lisäksi muita hankkeen toteuttajia ovat Suomen Metsäkeskus, Peimarin koulutuskuntayhtymä ja Luonnonvarakeskus. Myös hankekumppanien edustajat pitävät luentoja ja ohjaavat maastotöitä kurssilla.

Kuva: Inna Salminen. Suomen Metsäkeskuksesta kertoo kurssin opiskelijoille luonnonhoidon menetelmien käyttämisestä talousmetsissä

-Hankeyhteistyön avulla Turun yliopisto osallistuu ilmastokestävyyden ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen metsäalalla, ja yliopiston opiskelijat saavat tietoa ja käytännön taitoja metsäluonnon monimuotoisuutta lisäävästä luonnonhoidosta ja ennallistamistoimista, Laaksonen kertoo.

Turun yliopiston Luonto2100-rahaston metsäkohteet Pöytyällä  toimivat hankkeessa monimuotoisuutta tukevan luonnonhoidon esimerkkeinä. Talousmetsien luonnonhoidosta poiketen rahaston pääosin vielä nuorista metsäkuvioista kehitetään mahdollisimman monimuotoisia tulevaisuuden vanhoja metsiä. Samalla huomioidaan niiden hiilensidontaa ja virkistyskäyttöä.

Luonnonhoito ja ennallistaminen –kurssilla opiskelijat pääsevät suunnittelemaan rahaston omistamille metsäkohteille luonnonhoito- tai ennallistamistoimia, joista ammattioppilaitos Livian metsäalan opiskelijat tulevat toteuttamaan osan hankkeen aikana. Metsäpäivä käynnistää kurssin itsenäisen työskentelyn jakson, jonka päätteeksi opiskelijat esittelevät kurssitöidensä tulokset loppuseminaarissa huhtikuussa.
 

Lisätietoja: 
 

yliopisto-opettaja Salla-Riikka Kuusalu srkbos@utu.fi

professori Toni Laaksonen tokrla@utu.fi

Luotu 21.03.2024 | Muokattu 22.03.2024