Metsäkuva ilmasta

Luonto2100-rahasto

Turun yliopiston Luonto2100-rahaston tavoitteena on vahvistaa Etelä-Suomen metsien tulevaa monimuotoisuutta, hiilensidontaa ja virkistysarvoja.

Rahasto hankkii erityisesti nuoria metsiä nykyisten suojelualueiden läheltä ja suunnittelee osana opetusta ja tutkimusta, miten nämä metsät parhaiten tukevat luonnon monimuotoisuutta pitkällä tulevaisuudessa.

Metsissä voidaan tehdä monimuotoisuutta tukevia toimenpiteitä, mutta lopullinen tavoite on monimuotoinen ja vanha suojeltu metsä.

Rakennamme tulevaisuuden monipuolista metsäluontoa ja koulutamme samalla alan asiantuntijoita.