Lahopuumetsää Luonto2100-rahaston suojelumetsäalueella

Lahjoita Luonto2100-rahastolle

Rakenna kanssamme tulevaisuuden monimuotoista metsäluontoa.

Rahasto ottaa vastaan lahjoituksia sidosryhmiltä, yrityksiltä ja yksityisiltä lahjoittajilta.

Lahjoitukset käytetään täysimääräisesti alueiden hankintakustannuksiin ja mahdollisiin niiden monimuotoisuutta edistäviin toimenpiteisiin.

Lahjoituksilla ei rahoiteta yliopiston metsissä mahdollisesti tekemää tutkimus- ja opetustoimintaa tai yliopiston muuta toimintaa. 

Rahankeräyslupa: RA/2021/1185

Lahjoituksen saaja: Turun yliopistosäätiö
Lahjoitukset tilille: FI87 1733 3000 0072 25
Viesti: Luonto2100-rahasto

Hoitokunnan yhteyshenkilö: 
Professori Toni Laaksonen 050 412 9784