Luonto2100-rahaston hoitokunta ja yhteystiedot

Luonto2100-rahasto toimii Turun yliopistosäätiön alaisuudessa omakatteisena rahastona, jonka varat pidetään erillään säätiön muista varoista.  

Rahastolla on hoitokunta, jonka tehtävänä on rahaston tarkoituksen toteuttaminen ja kehittäminen, metsien hankintapolitiikan suunnittelu ja valmistelu, hankittavien metsäkohteiden arviointi ja valinta, tehtävien ostotarjouksien suuruuden ehdottaminen sekä metsien käytön ja hoidon suunnittelu.

Metsäomaisuuden hankintapäätökset tekee hoitokunnan esityksestä Turun Yliopistosäätiön hallitus. Hoitokunnan puheenjohtajan nimittää Turun yliopiston rehtori. Mahdolliset muutokset hoitokunnan kokoonpanossa hyväksytään Turun Yliopistosäätiön hallituksessa. 

Hoitokunnan jäsenet ja yhteystiedot

Luonto2100-rahaston hoitokunnan jäseninä toimivat:

  • vararehtori Mika Hannula, Turun yliopisto (pj)
  • professori Jukka Käyhkö, Turun yliopisto
  • professori Toni Laaksonen, Turun yliopisto
  • professori Ilari Sääksjärvi, Turun yliopisto
  • aluejohtaja Mikael Nordström, Metsähallitus
  • kestävän kehityksen asiantuntija Jutta Mäkinen, Turun yliopisto

 

Hoitokunnan yhteyshenkilönä toimii Toni Laaksonen, puh. 050 412 9784, toni.laaksonen(at)utu.fi