Lähikuva sammaleisesta kannosta

Luonto2100-rahaston metsien opetuskäyttö

Luonto2100-rahaston kantavana ajatuksena on ottaa eri alojen opettajia ja opiskelijoita laaja-alaisesti mukaan monipuolisen tulevaisuuden metsäluonnon kehittämiseen. Konkreettisten kohteiden valinta, kohteissa tehtävien toimenpiteiden suunnittelu ja monenlaiset toimintaa tukevat taustatyöt motivoivat opiskelijoita eri tavalla kuin pelkkä teoreettinen opiskelu.
 

Luonto2100-rahaston metsien opetuskäyttö on vasta alkanut, mutta tavoitteena on osallistaa laaja-alaisesti moniteteisen Turun yliopiston opettajia ja opiskelijoita mukaan rahaston toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Esimerkkeinä alkaneesta opetuskäytöstä on Turun yliopiston maantieteen oppiaineen soveltava eliömaantiede -opintojakso, jonka osana opiskelijat mm. etsivät Luonto2100-rahastolle hyviä mahdollisia kohteita sekä biologian oppiaineen riistabiologian kurssi, jonka aikana opiskelijat veivät riistakamerat rahaston ensimmäiselle metsäalueelle. 

Turun yliopisto mukana metsäalan kehittämis- ja koulutushankkeessa 

Opetusta lähdetään kehittämään myös Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Suomen metsäkeskuksen johtamassa  eTäsmä-hankkeessa, jossa on mukana myös käytännön metsänhoitotoimia tekeviä ammattilaisia sekä alan opiskelijoita Turun yliopiston ja yliopiston opiskelijoiden lisäksi.