Fysiikka kuvitus 169 hires

Jatkuva oppiminen: Luonnontieteet ja matematiikka

MOOCit - kaikille avoimet maksuttomat verkkokurssit

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintojaksoja ja -kokonaisuuksia kaikille kiinnostuneille pääosin pohjakoulutuksesta riippumatta, myös opettajille lisäkoulutukseksi ja osaamisen päivittämiseen.

Tarkista opintojen ajankohdat ja toteutustavat opintojen esittelysivuilta. Opintotarjonnassa mm.

 • Kestävyyden perusteet 2 op - UUTTA
 • Ilmasto.nyt - ilmastonmuutoksen peruskurssi (MOOC) 2 op
 • Tilastotiede: Tilastotiede ja data I 2 op (maksuton), Tilastotiede ja data II 4 op, R-kielen alkeet 2 op - UUTTA
 • Maantiede: perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm. Johdatus maantieteeseen 5 op, Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 5 op, Kestävä kehitys maantieteessä 5 op
 • Geologia: Mineraalit ja kivilajit 5 op
 • Ympäristötiede: perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, yksittäisiä opintojaksoja esim. Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op (maksuton syksyllä 2024), Ympäristö ja yhteiskunta 5 op, Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op, Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op
 • Biokemia: Elintarviketieteet – teoria 5 op ym.
 • Biologia: perusopinnot 25 op, myös muita yksittäisiä opintojaksoja
 • Kemia: perusopintojen kursseja ja aineopintojen opintojaksoja: Johdanto spektroskopiaan ja massaspektrometriaan 5 op, Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 op, Kemiallinen biologia 5 op
 • Fysiikka: Fysiikan peruskurssi: mekaniikka 4 op, Fysiikan peruskurssi: termodynamiikka 4 op ym.
 • Tähtitiede: Johdatus maailmankaikkeuteen 5 op
 • Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettajan ja luokanopettajan koulutuksen opintoja: Artificial Intelligence for Teachers 5 ECTS credits, Oppimisanalytiikka ja laaja-alainen oppimisen arviointi 2 op