Fysiikka kuvitus 169 hires

Jatkuva oppiminen: Luonnontieteet ja matematiikka

Avoin yliopisto-opetus

Tutkintoihin sisältyviä opintoja kaikille kiinnostuneille pohjakoulutuksesta riippumatta, poikkeuksena ovat LUMA-kurssit. Esimerkkejä lukuvuoden 2021 - 2022 opintotarjonnasta:

 • Biokemia opintojaksoja
 • Biologia perusopintojen opintojaksoja ja muita kursseja
 • Fysiikka peruskurssit ym.
 • Tähtitiede ja astrobiologia: Johdatus maailmankaikkeuteen 5 op (verkkokurssi)
 • Kemia perusopintojen kurssit (verkko-opinnot), aineopintojen opintojaksoja erityisesti aineenopettajille tietojen päivittämiseen
 • Geologia: Mineraalit, kivilajit ja maaperäkerrostumat 5 op
 • Maantiede, perusopinnot 25 op tai jaksoja tai yksittäisiä opintojaksoja esim. Johdatus maantieteeseen 5 op, Geoinformatiikan perusteet 5 op, Klimatologia 3 op, Luonnonvarojen maantiede 5 op (verkko-opinnot)
 • Ympäristötiede, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, tai yksittäisiä opintojaksoja esim. Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op, Ympäristö ja yhteiskunta 5 op, Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op, Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op (verkko-opinnot)
 • Biotalousasiantuntijan osaamissalkku -verkko-opinnot (korkeakoulujen yhteiset opinnot)
 • Tilastotiede: Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op
 • Kursseja, joiden opetus ja ohjaus perustuvat erityisesti LUMA-aineisiin (edellytyksenä alempi korkeakoulututkinto omasta pääaineesta ja lisäksi suositellaan opettajan pedagogisten opintojen suoritusta): Kestävä kehitys kouluopetuksessa 5 op, Ilmiö ja malli 5 op, Sähköisten tehtävien laatiminen ja arviointi 5 op

Perusopetuksen opettajille suunnattu koulutus