Haluatko syventää biologista tietämystäsi ja oppia ymmärtämään paremmin elollista ympäristöämme? Tiedätkö, millaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä voi soveltaa biologista tietoa?

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään biologian perusopinnot 25 op ja lisäksi muita biologian yksittäisiä opintojaksoja. Opinnot järjestetään lukuvuosina 2022 - 2023 ja 2023 - 2024.

Biologian perusopinnot 25 op

Biologian perusopintojen tavoitteena on tarjota perustietoja kattavasti biologian eri osa-alueilta. Opinnot antavat valmiuksia ymmärtää biologian erilaisia rakenne- ja toimintamekanismeja sekä hahmottaa biologista maailmankuvaa. Biologisen tiedon soveltaminen on keskeistä monella alalla kuten terveydenhuollossa ja lääketieteessä, maa- ja metsätaloudessa sekä bio- ja ympäristöalalla.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Eläinfysiologian peruskurssi 5 op
  • Genetiikan peruskurssi 5 op
  • Ekologian peruskurssi 4 op
  • Eliöiden tuntemuksen perusteet 3 op
  • Kasvien rakenne ja toiminta 3 op
  • Eliökunta ja evoluutio 5 op 

Opinnot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituina opintoina. Perusopinnot voi opiskella verkko-opintoina ja ne voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta joidenkin jaksojen Exam-tenttejä. Exam-tenttejä voi suorittaa Turun yliopistossa ja useiden muiden korkeakoulujen sähköisen tentin tenttitiloissa. Luennot järjestetään pääsääntöisesti Turun yliopistossa, mutta ne myös tallennetaan Moodleen. Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat harjoitukset verkko-opintoina.

Opinnot alkavat 29.8.2022 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 30 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 25.8.2022

Ihmisen fysiologia 2 op

Opintojakson voi suorittaa verkko-opintoina tai avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

VERKKO-OPINNOT
Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti verkko-opintoina oman aikataulun mukaan 5.9 - 11.12.2022. Tentin voi suorittaa Exam-tenttipalvelussa Turun yliopistossa, Raumalla, Porissa tai useissa muissa korkeakouluissa.

Ilmoittautuminen: Tarkista ilmoittautumisaika, opiskelijakiintiö, opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta. Valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 14.10.2022

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Opintojakso järjestetään myös yhteistyöoppilaitoksissa: Alkio-opisto, Kainuun kesäyliopisto ja Tampereen kesäyliopisto. Kysy lisätietoja suoraan opistoista.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Kasvifysiologian perusteet 2 op

Opintojakso järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Luennot pidetään 1.9. - 6.10.2022.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 10 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 25.8.2022

Solu- ja molekyylibiologian luennot 5 op

Opintojakso järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Luento-opetus pidetään 30.8. - 1.11.2022. Jakso on mahdollista opiskella myös itsenäisesti luentotallenteiden ja muun oheismateriaalin avulla. Tentin voi suorittaa Examissa 1.9.2022 - 31.5.2023.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 10 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8 - 16.10.2022

Johdatus bioturvallisuuteen 2 op

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä: Mitä bioturvalla tarkoitetaan? Miten bioturvallisuutta voidaan edistää eri aloilla ja erityisesti tutkimusympäristössä? Millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia bioturvallisuuden vaarantumisella saattaa olla? Lisäksi jaksolla tutustutaan bioturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön sekä lupa- ja valvontaviranomaistoimintaan.

Opintojakso järjestetään verkko-opintoina 11.1. - 3.3.2023. Opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Opintoihin sisältyy luentoja (myös tallenteina), joilla bioturva-alan asiantuntijat kertovat omasta tehtäväkentästään ja sen merkityksestä yleiselle bioturvallisuudelle, ks. luentojen aiheet opinto-oppaasta. Lisäksi opintoihin sisältyy opintotehtäviä.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojakson sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Opintojakso sisältyy tutkinto-opinnoissa biologian syventäviin opintoihin. Sen voi liittää myös Sote-akatemian monitieteiseen opintokokonaisuuteen.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 50 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu ym.  ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 5.12.2022 - 6.1.2023