Haluatko syventää biologista tietämystäsi ja oppia ymmärtämään paremmin elollista ympäristöämme? Tiedätkö, millaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä voi soveltaa biologista tietoa?

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään biologian perusopintojen opintojaksoja 17 opintopisteen laajuisena kokonaisuutena ja lisäksi yksittäisiä biologian opintojaksoja.

Biologian perusopintojen opintojaksoja 17 op

Biologian perusopintojen tavoitteena on tarjota perustietoja kattavasti biologian eri osa-alueilta. Opinnot antavat valmiuksia ymmärtää biologian erilaisia rakenne- ja toimintamekanismeja sekä hahmottaa biologista maailmankuvaa. Biologisen tiedon soveltaminen on keskeistä monella alalla kuten terveydenhuollossa ja lääketieteessä, maa- ja metsätaloudessa sekä bio- ja ympäristöalalla.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään seuraavat perusopintoihin kuuluvat opintojaksot, yhteensä 17 op:

  • Eläinfysiologian perusteet 3 op
  • Genetiikan perusteet 3 op
  • Ekologian perusteet 3 op
  • Kasvifysiologian perusteet 2 op
  • Eliöiden tuntemuksen perusteet 3 op
  • Eliökunta 3 op

Opinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Opintoihin kuuluu päiväaikaan pidettäviä luentoja (osa myös tallenteina) ja tenttejä. Opinnot alkavat 30.8.2021.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika on 9.8. - 25.8.2021. Kiintiö 30 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta. Jos kiintiöön jää tilaa, voidaan opiskelijoita ottaa myös yksittäisille opintojaksoille.

> Ilmoittautuminen

Genetiikan perusteet 3 op

Opintojakson voi opiskella myös yksittäisenä jaksona syyslukukaudella 2021. Jakso suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina 12.10. - 20.12.2021. Opinnot voi suorittaa täysin verkko-opiskeluna.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika jaksolle on 27.9. - 23.10.2021. Kiintiö 30 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen

Ihmisen fysiologia 2 op

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti verkko-opintoina oman aikataulun mukaan syys-lokakuusta 2021 alkaen. Sähköisen tentin voi suorittaa Exam-tenttipalvelussa Turun yliopistossa, Raumalla, Porissa tai useissa muissa korkeakouluissa.

Opintojakso järjestetään myös yhteistyöoppilaitoksissa: Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Tampereen kesäyliopisto, Turun kristillinen opisto. Kysy lisätietoja suoraan opistoista.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen opintoihin Turussa: Ilmoittautuminen itsenäisesti suoritettavalle opintojaksolle on 23.8. - 30.9.2021. Kiintiö 60 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen yhteistyöoppilaitosten järjestämiin opintoihin: Ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Johdatus bioturvallisuuteen 2 op

Opintojakso kuuluu biologian syventäviin opintoihin. Jakso sisältyy myös Sote-akatemian monitieteiseen opintokokonaisuuteen ja sen voi opiskella yksittäisenä jaksona.

Verkko-opetus 14.1. - 13.3.2022.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika opintojaksolle on 2.12. - 31.12.2021.

> Ilmoittautuminen

Solu- ja molekyylibiologia: Solubiologian luennot 4 op

Opintojakso järjestetään 31.8. - 21.10.2021 integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika opintojaksolle on 17.8. - 26.8.2021. Kiintiö 10 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen