Haluatko syventää tietojasi biologiasta ja oppia ymmärtämään paremmin elollista ympäristöämme? Tarvitseko tietämystä ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseen?

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään biologian perusopinnot 25 op ja lisäksi muita biologian yksittäisiä opintojaksoja.

Opinnot sopivat tutkintoon tähtääville ja ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Tutkintoon tähtäävät voivat hankkia valmiuksia valintakokeisiin ja opinnot sopivat tietyin ehdoin hakuun yliopistoon myös avoimen väylän haussa.

> Tutkinto-ohjelman esittely
> Avoimen väylä

Biologian perusopinnot 25 op

Biologian perusopintojen tavoitteena on tarjota kattavasti perustietoja biologian eri osa-alueilta. Opinnot antavat valmiuksia ymmärtää biologian erilaisia rakenne- ja toimintamekanismeja sekä hahmottaa biologista maailmankuvaa. Biologisen tiedon soveltaminen on keskeistä monella alalla kuten terveydenhuollossa ja lääketieteessä, maa- ja metsätaloudessa sekä bio- ja ympäristöalalla.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Eläinfysiologian peruskurssi 5 op
  • Genetiikan peruskurssi 5 op
  • Ekologian peruskurssi 4 op
  • Eliöiden tuntemuksen perusteet 3 op
  • Kasvien rakenne ja toiminta 3 op
  • Eliökunta ja evoluutio 5 op 

Perusopinnot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituina opintoina. Opinnot alkavat 28.8.2023 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opinnot voi suorittaa verkko-opintoina ja niihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta lukuun ottamatta joidenkin jaksojen Exam-tenttejä. Exam-tenttejä voi suorittaa Turun yliopistossa ja useiden muiden korkeakoulujen sähköisessä Exam-tenttitilassa. Luennot järjestetään pääsääntöisesti Turun yliopistossa ja ne ovat myös tallenteina Moodlessa. Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat suorittavat harjoitukset verkko-opintoina.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 40 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8. - 24.8.2023

Alustavan suunnitelman mukaan opinnot alkavat seuraavan kerran syyslukukaudella 2024. Muutokset opintojen sisältöön ovat mahdollisia.

Ihmisen fysiologia 2 op

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti verkko-opintoina oman aikataulun mukaan syyslukukaudella 2023 ja kevätlukukaudella 2024. Tentin voi suorittaa Exam-tenttipalvelussa Turun yliopistossa tai useissa muissa korkeakouluissa. Alustavan suunnitelman mukaan opinnot ovat tarjonnassa myös syyslukukaudella 2024. Muutokset opintojen sisältöön ovat mahdollisia.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Tarkista ilmoittautumisaika, opiskelijakiintiö, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta. Valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

> Ilmoittautuminen 9.8. - 24.9.2023
> Ilmoittautuminen 5.12.2023 - 17.3.2024

Kasvifysiologian perusteet 2 op

Opintojakso järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena 31.8. - 27.11.2023. Alustavan suunnitelman mukaan opinnot alkavat seuraavan kerran syyslukukaudella 2024. Muutokset opintojen sisältöön ovat mahdollisia.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 10 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8.- 30.8.2023

Solu- ja molekyylibiologian luennot 5 op

Opintojakso järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena 29.8. - 2.11.2023. Jakso on mahdollista opiskella myös itsenäisesti luentotallenteiden ja muun oheismateriaalin avulla. Tentin voi suorittaa Exam-tenttipalvelussa. Alustavan suunnitelman mukaan opinnot alkavat seuraavan kerran syyslukukaudella 2024. Muutokset opintojen sisältöön ovat mahdollisia.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 10 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8. - 28.8.2023

Johdatus bioturvallisuuteen 2 op

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä: Mitä bioturvalla tarkoitetaan? Miten bioturvallisuutta voidaan edistää eri aloilla ja erityisesti tutkimusympäristössä? Millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia bioturvallisuuden vaarantumisella saattaa olla? Lisäksi jaksolla tutustutaan bioturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön sekä lupa- ja valvontaviranomaistoimintaan.

Opintojakso järjestetään verkko-opintoina 12.1. - 29.3.2024. Opintoihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta. Opintoihin sisältyy luentoja (myös tallenteina), joilla bioturva-alan asiantuntijat kertovat omasta tehtäväkentästään ja sen merkityksestä yleiselle bioturvallisuudelle, ks. luentojen aiheet opinto-oppaasta. Lisäksi opintoihin sisältyy opintotehtäviä.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Opintojakson voi sisällyttää tutkinto-opinnoissa biologian valinnaisiin syventäviin opintoihin tai useiden muiden matemaattis-luonnontieteellisten tutkinto-opintojen valinnaisiin opintoihin. Vaihtoehtoisesti sen voi liittää osaksi Sote-akatemian monitieteistä opintokokonaisuutta.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 50 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu ym.  ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 4.12.2023 - 4.1.2024