Biologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v +2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut luonnontieteistä
  • haluat kouluttautua bioalan asiantuntijaksi, joka pystyy tuottamaan ja soveltamaan tietoa tulevaisuuden ongelmien ratkaisemiseksi

Turun yliopistossa biologian opiskelija on osa tiedeyhteisöä jo opintojen alusta saakka. Opinnot tapahtuvat osin pienryhmissä, joissa opiskelijat tutustuvat laitoksen henkilökuntaan. Biologiaa opiskellaan myös luonnossa ja laboratoriossa yhdistäen saadut havainnot kirjallisuudesta ja luennoilla saatuun teoriatietoon.


Biologina työskenteleminen on asiantuntijatehtävä. Voit toimia moninaisissa tehtävissä tutkijana, yrittäjänä tai asiantuntijana julkisessa hallinnossa, yksityisellä sektorilla tai järjestössä. Opettajan pätevyys mahdollistaa työskentelyn myös monella eri koulutusasteella.


Biologian kandidaattiopintojen (LuK) päätavoitteena on antaa valmiudet jatkaa maisterintutkintoon. Alemmalla tutkinnolla voi myös suoraan työllistyä esimerkiksi ympäristöhallintoon tai laboratorioalan alempaa korkeakoulututkintoa vaativiin tehtäviin.

Sitaatti sci biologia elovaara 18 Edit
Turun yliopiston biologian laitoksella saat laadukasta opetusta. Täältä saat myös hyviä uusia kavereita!
Aleksi Elovaara
biologian opiskelija
Get inspired by science.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

•    tutkija
•    opettaja
•    geneetikko
•    solubiologi
•    ympäristöbiologi
•    ekologi
•    toksikologi
•    ympäristösihteeri
•    suunnittelija
•    koordinaattori