Biologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v +2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos tunnet jonkin seuraavista omaksesi:

  • olet kiinnostunut luonnosta ja ympäristöstä tai biologian alaan liittyvästä tutkimuksesta
  • olet kiinnostunut perinnöllisyydestä ja eliöiden toiminnasta
  • haluat työskennellä bioalan asiantuntijana yrityksessä tuottamassa tai soveltamassa tietoa ympäristöongelmien ratkaisemiseksi
  • haluat vaikuttaa ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseen hallinnossa tai kansalaisjärjestöissä
  • haluat opettaa biologiaa yläkoulussa tai lukiossa

Turun yliopistossa biologian opiskelija on osa tiedeyhteisöä heti opintojen alusta saakka. Opinnot tapahtuvat osin pienryhmissä, joissa opiskelijat tutustuvat sekä toisiinsa että laitoksen henkilökuntaan. Biologian opintoihin sisältyy sekä luentoja että kenttäkursseja ja laboratorioharjoituksia, joiden avulla teoriatieto liittyy omiin havaintoihin.


Biologina työskenteleminen on asiantuntijatehtävä. Voit toimia moninaisissa tehtävissä tutkijana, yrittäjänä tai asiantuntijana julkisessa hallinnossa, yksityisellä sektorilla tai järjestössä. Opettajan pätevyys mahdollistaa työskentelyn myös monella eri koulutusasteella.


Biologian kandidaattiopintojen (LuK) päätavoitteena on antaa valmiudet jatkaa maisterintutkintoon. Alemmalla tutkinnolla voi myös suoraan työllistyä esimerkiksi ympäristöhallintoon tai laboratorioalan alempaa korkeakoulututkintoa vaativiin tehtäviin.

Kira Haataja
Opiskelen alaa, jonka tunnen aidosti tähtäävän tulevaisuuteen. Biologia on minulle aito intohimo.
Kira Haataja
biologian opiskelija
Get inspired by science.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

•    tutkija
•    opettaja
•    geneetikko
•    solubiologi
•    ympäristöbiologi
•    ekologi
•    toksikologi
•    ympäristösihteeri
•    suunnittelija
•    koordinaattori


Mihin työtehtäviin koulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet? Katso töissä.fi-palvelusta

 

Alumnitarina: Tutkimuksella lisätietoa Itämerestä