Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut toimimaan alle kouluikäisten lasten kasvattajana ja opettajana
  • haluat oppia vuorovaikutuksesta pienten lasten ja perheiden kanssa
  • haluat kouluttautua varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiseksi asiantuntijaksi

Oppimisen ja koulutuksen tutkimus on yksi Turun yliopiston tutkimuksen vahvuusaloista. Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma toteutetaan kasvatustieteiden tiedekunnan Rauman kampuksella.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneet sijoittuvat varhaiskasvatuksen opettajan ja esiopettajan tehtäviin. Työllisyystilanne on erittäin hyvä. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa mahdollisuuden hakeutua opiskelemaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi ja kasvatustieteen maisteriksi. 

Oskari Ohvo
Opettajan ammatissa parasta on nähdä lasten oppivan jotakin uutta. Varhaiskasvatuksessa rakennetaan tukeva pohja lapsen kasvulle.
Oskari Ohvo
varhaiskasvatuksen opettajaopiskelija

*Tarkistathan voimassaolevat valintaperusteet aina opintopolusta.

Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • varhaiskasvatuksen opettaja
  • esiopettaja
  • varhaiskasvatuksen erityisopettaja

aiempi nimike: lastentarhanopettaja

Mihin työtehtäviin koulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet? Katso töissä.fi-palvelusta

 

 

Asiasanat: varhaiskasvatus, lastentarhanopettaja