Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut toimimaan alle kouluikäisten lasten kasvattajana ja opettajana
  • haluat oppia vuorovaikutuksesta pienten lasten ja perheiden kanssa
  • haluat kouluttautua varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiseksi asiantuntijaksi

Oppimisen ja koulutuksen tutkimus on yksi Turun yliopiston tutkimuksen vahvuusaloista. Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma toteutetaan kasvatustieteiden tiedekunnan Rauman kampuksella.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneet sijoittuvat varhaiskasvatuksen opettajan ja esiopettajan tehtäviin. Työllisyystilanne on erittäin hyvä. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa mahdollisuuden hakeutua opiskelemaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi ja kasvatustieteen maisteriksi. 

Helena Vainisalo
Juniorivalmentajana heräsi ajatus, että lasten kanssa työskentely voisi olla minun juttuni! Otin perusteellisesti selvää kasvatusalan mahdollisuuksista, ja varhaiskasvatus kiinnosti eniten. Raumalle oli myös helppo tulla opiskelemaan!
Helena Vainisalo
varhaiskasvatuksen opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • varhaiskasvatuksen opettaja
  • esiopettaja
  • varhaiskasvatuksen erityisopettaja

aiempi nimike: lastentarhanopettaja

 

 

Asiasanat: varhaiskasvatus, lastentarhanopettaja