Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut toimimaan alle kouluikäisten lasten kasvattajana ja opettajana
  • haluat oppia vuorovaikutuksesta pienten lasten ja perheiden kanssa
  • haluat kouluttautua varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogisena asiantuntijaksi

Oppimisen ja koulutuksen tutkimus on yksi Turun yliopiston tutkimuksen vahvuusaloista. Varhaiskasvatuksen tutkinto-ohjelma toteutetaan kasvatustieteiden tiedekunnan Rauman kampuksella.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneet sijoittuvat varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin päiväkodissa. Työllisyystilanne on erittäin hyvä. Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa mahdollisuuden hakeutua jatkossa opiskelemaan varhaiserityiskasvatuksen opettajaksi ja kasvatustieteen maisteriksi. 

Get inspired by future.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • varhaiskasvatuksen opettaja
  • esiopettaja
  • varhaiserityiskasvatuksen opettaja

aiempi nimike: lastentarhanopettaja