Sosiaalityö, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • sinua kiinnostavat yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeudet
  • haluat perehtyä ihmisten ja väestöryhmien erilaisiin elämäntilainteisiin ja niiden syntyprosesseihin
  • haluat työhön, missä voit osallistua sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseen ja lievittämiseen

Sosiaalityö on käytännönläheinen oppiaine. Sosiaalityössä kyse on tutkimukseen perustuvasta yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason ammatillisesta toiminnasta, tavoitteena sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen ja lievittäminen - ihmisten selviytymiseen jokapäiväisessä elämässä.

Pääaineena tutkinto antaa pätevyyden toimia laillistettuna sosiaalityöntekijänä. Käytännön opetus korostuu ja toteutuu opintojen aikana työmenetelmien ja -käytäntöjen opetuksena, harjoittelujaksolla sekä moniammatillisena klinikkaopetuksena. Moniammatillisessa klinikkaopetuksessa kouluttajina toimivat sosiaalityön lisäksi psykologian ja logopedian opettajat, sekä muut kotimaiset ja ulkomaiset asiantuntijat. Oppimisympäristön kokonaisuus on näin ollen hyvin monipuolinen ja antoisa.

Sosiaalityötä opiskellaan sosiaalitieteiden laitoksella, jonka muut oppiaineet ovat sosiaalipolitiikka, sosiologia ja taloussosiologia.  Sosiaalitieteiden laitos tarjoaa kokonaisuutena sisällöiltään ja opetusmenetelmiltään monipuolisen ja laaja-alaisen kokonaisuuden. Osa opinnoista on yhteisiä sosiaalitieteiden muiden aineiden kanssa.

Sitaatti_soc_sosiaalityö_janina-savolainen_opiskelija
Sosiaalityössä ja sen opiskelussa minua kiehtoo alan monipuolisuus, palkitsevuus ja käytännönläheisyys. Opiskelusta entistä mukavampaa tekee se, että Turussa meillä on opiskelijoiden kesken hyvä ilmapiiri ja helposti lähestyttävä henkilökunta.
Janina Savolainen
sosiaalityön opiskelija

Tutustu Lotan kokemuksiin sosiaalityön opiskelusta

Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, jossa voit vaikuttaa.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • sosiaalityöntekijä
  • kuraattori
  • lastenvalvoja
  • perheneuvoja
  • projektipäällikkö
  • suunnittelija

Sosiaalityötä opiskelleet sijoittuvat työmarkkinoille erittäin hyvin. Työtehtäviä tarjoavat sosiaali- ja terveysalan julkiset ja yksityiset palvelualat mm. valtion hallinto, kuntien sosiaalihuolto, kasvatus- ja perheneuvonta, koulu- ja sivistystoimi, terveydenhuollon sosiaalityö, päihde- ja mielenterveystyö, rikosseuraamusala, kuntoutus- ja erityishuollon yksiköt, sekä yksityiset järjestöt ja organisaatiot. Sosiaalityön pääaineesta valmistuneet työllistyvät myös sosiaali- ja terveydenalan johto- ja  asiantuntijatehtäviin.