Sosiaalitieteet, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • haluat ymmärtää yhteiskunnallisia muutosprosesseja ja ilmiöitä kuten eriarvoisuutta, hyvinvointia, politiikkaa ja taloutta
 • olet kiinnostunut ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta sekä globaalilla että paikallisella tasolla
 • haluat olla mukana rakentamassa toimivaa tulevaisuuden yhteiskuntaa

Sosiaalitieteiden koulutuksessa perehdyt yhteiskunnan ja ihmisen väliseen toimintaan. Turun yliopiston sosiaalitieteiden opinnoissa keskitytään hyvinvointikysymyksiin, kulttuuriseen vuorovaikutukseen, yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen ja vertailevaan tutkimukseen.

Koulutus on sisällöiltään ja opetusmenetelmiltään monipuolinen ja antaa mahdollisuuden erikoistua erilaisiin sosiaalitieteellisiin kysymyksiin. Sosiaalitieteet antavat valmiudet toimia yhteiskunnallista asiantuntemusta edellyttävissä valtion, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen tehtävissä sekä kansainvälisissä tehtävissä.

Sosiaalitieteiden kandidaattiohjelmassa ovat mukana sosiaalipolitiikan, sosiologian ja taloussosiologian oppiaineet, joista opiskelija valitsee maisterivaiheen pääaineensa ennen kandidaatiksi valmistumistaan. Pääaineilla on joustavat kiintiöt. Tarvittaessa valintakriteerinä käytetään opintojen suoritusten määrää ja opintomenestystä.

Sosiaalipolitiikan koulutuksen ja tutkimuksen painopistealueena ovat sosiaaliturvajärjestelmät ja sosiaalipoliittisten ratkaisujen vaikutus palvelujen saatavuuteen, tulonjakoon, köyhyyteen ja hyvinvointivaltion kannustusperustaan.

Sosiologian tutkimuksen ja opetuksen painopistealoja ovat yhteiskuntaluokat ja eriarvoisuus; koulutus; poliittinen osallistuminen; poliittinen talous; asuminen; terveys ja hyvinvointi; sukupuoli; väestö ja perheet.    

Taloussosiologia on sosiaalitiede, jonka avulla voidaan ymmärtää taloutta ja taloudellista toimintaa sosiaalisten verkostojen ja kulttuurin kautta. Taloussosiologian opinnoissa perehdytään erilaisiin taloudellisiin toimintaympäristöihin.Tutkimuksen ja opetuksen painopisteinä ovat kulutus ja kuluttajakäyttäytyminen; markkinat sekä sosiaaliset verkostot ja rakenteet.

Tutustu opiskeluun koulutuksen pääaineissa

Opiskelijalähettiläs Eveliina Kunttu
Sosiaalitieteiden koulutuksessa kurssit ovat monipuolisia ja opintokokonaisuuden voi rakentaa omien kiinnostusten perusteella. Parasta Turussa ovat olleet uudet ystävät, opiskelijatapahtumat ja kiinnostava pääaine!
Eveliina Kunttu
sosiaalitieteiden opiskelija

Tutustu Siirin ja Samulin kokemuksiin sosiaalitieteiden opiskelusta

Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, jossa voit vaikuttaa.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • suunnittelija
 • tutkija
 • työelämäasiantuntija
 • sosiaaliasiamies
 • kuluttaja-asiamies
 • hallintopäällikkö
 • tiedottaja
 • koordinaattori
 • opettaja

Merkittäviä työnantajia sosiaalitieteistä valmistuneille ovat kaupungit, kunnat, ministeriöt, yliopistot, järjestöt, yritykset, Kela, työeläkevakuutuslaitokset (esim. Kuntien eläkevakuutus), tutkimuslaitokset (kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), työnantajajärjestöt ja elinkeinoelämä. Myös monet kansainväliset tehtävät edellyttävät sosiaalitieteellistä asiantuntemusta.

Mihin työtehtäviin koulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet? Katso töissä.fi-palvelusta

Sinua voisi kiinnostaa myös