Opiskelu taloussosiologian oppiaineessa

Taloussosiologian näkökulmat ja menetelmät tarjoavat työkaluja yksilön ja talouden monimutkaisten kytkentöjen ymmärtämiseen. Taloussosiologian opetus on keskittynyt seuraaville aloille:

  • kulutus ja kulttuuri
  • markkinat, digitalisoituminen ja media
  • yhteiskuntarakenteet ja sosiaaliset verkostot

Oppiaineen opettajien järjestämät kurssit ovat erittäin suosittuja. Oppiaineen aktiivinen ja ajankohtainen tutkimustoiminta näkyy opetuksessa. Tällä hetkellä opetukseen heijastuu käynnissä olevat hankkeet: Poliittiset kuplat, Ulkonäön taloudellisten seurausten sosiaaliset mekanismit ja Teollisuuden digitaalinen murros.

Hyvillä eväillä työelämään

Taloussosiologian opinnot antavat opiskelijalle hyvät edellytykset nyky-yhteiskunnan ymmärtämiseen. Taloussosiologeja toimii tutkimus- ja kehitys- sekä henkilöstöhallinnon tehtävissä mm. kaupan, teollisuuden, pankkitoiminnan ja tutkimuksen aloilla. Lisäksi taloussosiologeja sijoittuu yleishyödyllisiin järjestöihin ja valtionhallinnossa asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Oppiaineen ollessa pieni sen vahvuutena on tietynlainen ketteryys ja joustavuus. Opinnoissa korostetaan menetelmä- ja teoriaopintojen ohella työelämälähtöisyyttä. Olemme kehittäneet esimerkiksi käytäntöön perustuvan projektityökurssin, jossa opiskelijat tekevät yhteistyötä ulkopuolisen toimeksiantajan kanssa (yritys, julkinen sektori, kolmas sektori).

Taloussosiologian opinnot

Taloussosiologian maisterintutkinnon voi suorittaa Suomessa ainoastaan Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Taloussosiologian opintoja sisältyy myös sosiaalitieteiden kandidaatintutkintoon (VTK).

Taloussosiologiassa on mahdollista suorittaa myös tieteellisiä jatkotutkintoja (VTL ja VTT). Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan internetsivuilta löytyvät tiedot jatko-opintojen aloittamisen yleisistä edellytyksistä, jatko-opiskelijaksi hakemisesta ja jatko-opintojen opintojaksoista.