Sosiaalitieteiden opinnot avoimessa yliopistossa

Yhteiskunnat ovat jatkuvassa muutoksessa. Globaali kapitalismi siirtää työpaikkoja maasta toiseen. Teknologinen kehitys hävittää ammatteja ja luo uusia. Yhteiskuntaluokka näyttää välillä menettävän merkityksenä, välillä tulevan jälleen ajankohtaiseksi. Valtiot liittoutuvat ja purkavat liittojaan. Arvoliberalismi on kasvussa yhtäällä ja -konservatismi toisaalla. Väestön ikääntyminen harmaannuttaa yhteiskuntia. Muuttoliikkeet muuttavat paitsi väestörakennetta myös käsityksiä siitä, keitä ovat "me" ja keitä "muut". Internet avaa uusia kommunikaation, kuluttamisen ja poliittisen vaikuttamisen muotoja ja niin edelleen.

Monenlaisen muutoksen keskellä on hämmästyttävää pysyvyyttä: vakaita instituutioita, pysyviä valtarakenteita ja totunnaisia ajattelun ja toiminnan tapoja. Sosiaalitieteet tarjoavat välineet ymmärtää yhteiskuntien muutosta ja pysyvyyttä: tietoja, teorioita ja tutkimustaitoja – monipuolista asiantuntijuutta.

Turun yliopiston sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan sisältyvät sosiaalipolitiikan, sosiologian ja taloussosiologian oppiaineet:

 • Sosiaalipolitiikan koulutuksen ja tutkimuksen painopistealueena ovat sosiaaliturvajärjestelmät ja sosiaalipoliittisten ratkaisujen vaikutus palvelujen saatavuuteen, tulonjakoon, köyhyyteen ja hyvinvointivaltio kannatusperustaan.
 • Sosiologian tutkimuksen ja opetuksen painopistealueita ovat esim. yhteiskuntaluokat, koulutus ja tuloerot sekä näiden periytyminen, sosiaalinen eriarvoisuus, väestö ja perheet sekä yhteiskunnalliset liikkeet.

 • Taloussosiologia on sosiaalitiede, jonka avulla voidaan ymmärtää taloutta ja taloudellista toimintaa sosiaalisten verkostojen ja kulttuurin kautta. Taloussosiologian opinnoissa perehdytään erilaisiin taloudellisiin toimintaympäristöihin.Tutkimuksen ja opetuksen painopisteinä ovat kulutus ja kuluttajakäyttäytyminen, markkinat sekä sosiaaliset verkostot ja rakenteet.

Sosiaalitieteiden opinnot avoimessa yliopistossa sopivat kaikille aiheista kiinnostuneille ja myös ammatilliseksi lisäkoulutukseksi.

Tutkintoon tähtääville avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineisiin ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea yhteishaussa ja avoimen yliopiston väylän kautta. Tutustu tutkintokoulutuksen esittelyyn ja avoimen yliopiston väylähakuun. Soveltuvan korkeakoulututkinnon ja alan perus- ja aineopinnot suorittaneet voivat hakea myös maisterihaun kautta.

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa opiskelija perehtyy suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin rakenteisiin, sosiaalitieteiden peruskysymyksiin ja saa perustiedot sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus sosiaalipolitiikkaan ja sosiaalityöhön 5 op

 • Johdatus sosiologiaan ja taloussosiologiaan 5 op

 • Suomalainen yhteiskunta 5 op

 • Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta 5 op
 • Ajankohtaista yhteiskunnassa 5 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa (sisältää verkko-opintoja). Opinnot alkavat 1.9.2021. Perusopinnot on mahdollista aloittaa myös tammikuussa 2022. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja lukuvuoden aikana.

Perusopinnot ovat tarjonnassa myös seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: Alkio-opisto, Laajasalon Opisto, Työväen Akatemia. Kysy lisätietoja suoraan opistoista.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen opintoihin Turussa: Ilmoittautumisaika syyslukukauden opintoihin alkaa 16.8.2021. Tarkista ilmoittautumisajat, kiintiöt ja opintomaksut ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea opintojaksojen tietoja hakusanalla sosiaalitieteet tai opintojen nimellä.

> Ilmoittautumispalvelu: Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op

Ilmoittautuminen yhteistyöoppilaitosten järjestämiin opintoihin: Ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Sosiaalitieteiden aineopinnot (laaja sivuaineopintokokonaisuus) 35 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Suomalaisen hyvinvointivaltion ominaispiirteet 5 op

 • Riskit, instituutiot ja hyvinvointi 5 op

 • Yhteiskunnallinen muutos 5 op

 • Social inequality 5 op

 • Markkinat, verkostot ja kulutus 5 op

 • Contemporary economic sociology 5 op

 • Sosiaalitieteiden teoriasuuntaukset 5 op

Opinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Aineopinnot voi aloittaa syyslukukaudella 2021 ja kevätlukukaudella 2022. Syksyllä opetus alkaa 7.9.2021, kirjatenttejä voi suorittaa jo elokuusta alkaen.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Opintokokonaisuus on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Syyslukukaudella ilmoittautuminen alkaa 9.8.2021. Tarkista ilmoittautumisaika, valintaperusteet ja opintomaksu ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautumispalvelu

Sosiaalityön opinnot

Avoimessa yliopistossa voi opiskella myös sosiaalityön perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op. Lue lisää sosiaalityön opintojen esittelysivulta.