Sosiaalitieteiden opinnot avoimessa yliopistossa

Yhteiskunnat ovat jatkuvassa muutoksessa. Globaali kapitalismi siirtää työpaikkoja maasta toiseen. Teknologinen kehitys hävittää ammatteja ja luo uusia. Yhteiskuntaluokka näyttää välillä menettävän merkityksenä, välillä tulevan jälleen ajankohtaiseksi. Valtiot liittoutuvat ja purkavat liittojaan. Arvoliberalismi on kasvussa yhtäällä ja -konservatismi toisaalla. Väestön ikääntyminen harmaannuttaa yhteiskuntia. Muuttoliikkeet muuttavat paitsi väestörakennetta myös käsityksiä siitä, keitä ovat "me" ja keitä "muut". Internet avaa uusia kommunikaation, kuluttamisen ja poliittisen vaikuttamisen muotoja ja niin edelleen.

Monenlaisen muutoksen keskellä on hämmästyttävää pysyvyyttä: vakaita instituutioita, pysyviä valtarakenteita ja totunnaisia ajattelun ja toiminnan tapoja. Sosiaalitieteet tarjoavat välineet ymmärtää yhteiskuntien muutosta ja pysyvyyttä: tietoja, teorioita ja tutkimustaitoja – monipuolista asiantuntijuutta.

 • Sosiaalipolitiikan koulutuksen ja tutkimuksen painopistealueena ovat sosiaaliturvajärjestelmät ja sosiaalipoliittisten ratkaisujen vaikutus palvelujen saatavuuteen, tulonjakoon, köyhyyteen ja hyvinvointivaltio kannatusperustaan.
 • Sosiologian tutkimuksen ja opetuksen painopistealueita ovat esim. yhteiskuntaluokat, koulutus ja tuloerot sekä näiden periytyminen, sosiaalinen eriarvoisuus, väestö ja perheet sekä yhteiskunnalliset liikkeet.

 • Taloussosiologia on sosiaalitiede, jonka avulla voidaan ymmärtää taloutta ja taloudellista toimintaa sosiaalisten verkostojen ja kulttuurin kautta. Taloussosiologian opinnoissa perehdytään erilaisiin taloudellisiin toimintaympäristöihin.Tutkimuksen ja opetuksen painopisteinä ovat kulutus ja kuluttajakäyttäytyminen, markkinat sekä sosiaaliset verkostot ja rakenteet.

Sosiaalitieteiden opinnot avoimessa yliopistossa sopivat kaikille aiheista kiinnostuneille ja ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Opinnot sopivat myös niille, jotka aikovat hakea opiskelemaan sosiaalitieteitä yliopistossa. Sosiaalipolitiikan, sosiologian ja taloussosiologian tutkinto-opiskelijaksi voi hakea myös avoimen yliopiston väylän kautta.

Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa opiskelija perehtyy suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin rakenteisiin, sosiaalitieteiden peruskysymyksiin ja saa perustiedot sosiaalitieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus sosiaalitieteisiin 10 op
 • Suomalainen yhteiskunta 5 op
 • Sosiaalitutkimus ja yhteiskunta 5 op
 • Ajankohtaista yhteiskunnassa 5 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena yliopistossa (sisältää verkko-opintoja) ja monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa. Perusopinnoista voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020

Sosiaalitieteiden aineopinnot 35 op

Aineopinnot sisältävät kaikille pakollisia yhteisiä opintoja, menetelmäopintoja ja sosiaalitieteen valinnaisia opintoja:

 • Riskit, instituutiot ja hyvinvointi 5 op
 • Yhteiskunnalliset ongelmat 5 op
 • Talous, kulttuuri ja elämäntapa 5 op
 • Vapaavalintaiset opintojaksot 20 op

Aineopinnot järjestetään integroituna opetuksena yliopistossa. Aineopinnot on tarkoitettu sosiaalitieteiden perusopinnot tai vastaavat opinnot suorittaneille.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

> Opetusohjelma lukuvuonna 2019 - 2020

Sosiaalityön opinnot

Avoimessa yliopistossa voi opiskella myös sosiaalityön perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op. Lue lisää sosiaalityön opintojen esittelysivulta.