Sosiaalitieteiden laitos

Sosiaalitieteiden laitoksella ovat edustettuina sosiaalipolitiikan, sosiaalityön, sosiologian, ja taloussosiologian oppiaineet. Laitoksen tutkimuksen ja opetuksen painoalueita ovat sosiaalinen eriarvoisuus, hyvinvointi ja terveys, markkinat ja kulutus sekä näihin vaikuttava politiikka.

Koulutussosiologian tutkimuskeskus sulautunut osaksi sosiaalitieteiden laitosta

Turun yliopistossa toimi vuosina 1990–2021 Koulutussosiologian tutkimuslaitos (RUSE), jonka toiminta sulautui vuoden 2022 alussa osaksi sosioaalitieteiden laitosta ja sen oppiaineita.

>> Tutustu RUSEssa tehtyy tutkimukseen