Sosiaalityön oppiaine

Sosiaalityön oppiaineessa tutkitaan sosiaalityön kohdeilmiöitä ja ammatillisia käytäntöjä. Tutkimus painottuu lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin; maahanmuuttoon, monikulttuurisuuteen ja sosiaalityön globaaleihin kysymyksiin; asumiseen, asunnottomuuteen ja eriarvoisuuteen kaupungeissa; marginalisaatioon, köyhyyteen ja huono-osaisuuteen; lähisuhdeväkivaltaan sekä aikuis- ja lapsiperhesosiaalityöhön, taloussosiaalityöhön, lastensuojeluun, rakenteelliseen sosiaalityöhön ja sosiaalityön dokumentointiin. Oppiaineen vahvuutena on sekä määrällinen että laadullinen menetelmäosaaminen. Tutkimuksen painopistealueet profiloivat oppiaineen perus-, jatko- ja erikoistumiskoulutuksen opetusta. Lisäksi toiminnassa korostuu monialainen ja -tieteinen yhteistyö, kuten moniammatillinen opetusklinikka. Oppiaine osallistuu Sosnetin ja Sote-akatemian tutkimus- ja koulutustoimintaan.