Sosiaalityön oppiaine

Sosiaalityön oppiaineessa tutkimus painottuu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin, lähisuhdeväkivallan, maahanmuuton ja monikulttuurisuuden sekä marginalisaation, eriarvoisuuden ja kaupunkitutkimuksen kysymyksiin. Tutkimuksen painopistealueet profiloivat oppiaineen perus-, jatko- ja erikoistumiskoulutuksen opetusta. Lisäksi toiminnassa korostuu moniammatillinen ja -tieteinen yhteistyöverkosto, jonka yhtenä keskeisenä ilmentymänä on moniammatillinen opetusklinikka osana ammatillista opetusta. Oppiaine osallistuu aktiivisesti myös Sote-akatemian tutkimus- ja koulutustoimintaan.