Sosiaalityön oppiaine yhteistyökumppanina

Turun yliopiston sosiaalityön oppiaine tekee tutkimus- ja koulutusyhteistyötä Sosiaalityön tutkimusseuran, Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen muiden oppiaineiden, erityisesti sosiaalipolitiikan kanssa.

Sosiaalitieteiden laitoksen Monikulttuurisuuden sivuainekokonaisuuden puitteissa oppiaineessa tehdään koulutusyhteistyötä yliopistotasolla eri oppiaineiden kanssa.

Yhteistyö sosiaalitieteiden laitoksen muiden oppiaineiden kanssa on kiinteää myös sosiaalityön käytännön opetuksessa. Käytännön opetuksen kautta painottuu myös Turun yliopiston sosiaalityön laaja kunta- ja kaupunkiyhteistyö sosiaalialan eri toimintayksikköjen kanssa. 

Erikoistumiskoulutukset

Sosiaalityöstä valmistuneilla on mahdollisuus suorittaa sosiaalityön erikoistumiskoulutus. ​Sosiaalityön erikoistumiskoulutus on sosiaalityöntekijän kelpoisuuden tuottaneen maisteritutkinnon pohjalta suoritettava ammatillisesti painotettu koulutus nimetyllä sosiaalityön erikoisalalla. 

Erikoistumiskoulutus on opiskelijalle maksullista. Koulutukset sijoittuvat tutkintokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalle omaksi koulutusmuodokseen. Erikoistumiskoulutukset ovat jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Koulutusta koordinoi yliopistojen sosiaalityön yksiköiden muodostama valtakunnallinen yliopistoverkosto (SOSNET). 

Lisätietoja sosiaalityön erikoistumiskoulutuksista on SOSNETIN sivustolla.

Tutkijaverkostot

Sosiaalityön oppiaine on mukana Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen kulttuurisen vuorovaikutuksen tutkijaverkostossa KULTVASSA.

Oppiaine on mukana myös Turun yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus- ja tutkimuskeskus Sote-akatemiassa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä koskevien aiheiden parissa. 

Oppiaineessa on ollut pisinpään tutkimus- ja koulutusyhteistyötä Siirtolaisuusinstituutin kanssa koskien monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttoon liittyviä aiheita. Oppiaineen uusin koulutusyhteistyö on käynnistynyt syksyllä 2018. Turun sosiaalityön oppiaine on mukana myös suunnitteluyhteistyössä Lupa auttaa! -hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on luoda pysyvä rakenne lastensuojelun tutkimukselle, koulutusyhteistyölle ja innovaatiotoiminnalle länsirannikolla tavoitteenaan edistää lastensuojelun huippuyksikön perustamista Varsinais-Suomen alueelle.