Turku Center for Welfare Research

Turku Center for Welfare Research perustettiin 1997 kolmen turkulaisen korkeakoulun yhteishankkeena. Keskuksen tarkoituksena on koordinoida voimavaroja tehokkaammin sekä opetuksessa että tutkimuksessa. Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun yhdistymisen myötä toiminnassa ovat nykyisin mukana Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

Johtokunta 2022–

Puheenjohtaja

Elina Kilpi-Jakonen
Apulaisprofessori
Turun yliopisto
Sosiologia

Jäsenet

Eva Österbacka
Professori
Åbo Akademi
Kauppakorkeakoulu

Heikki Ervasti
Professori
Turun yliopisto
Sosiaalipolitiikka

Johanna Kallio
Professori
Turun yliopisto
Sosiaalityö

Kim Holmberg
Vanhempi tutkija
Turun yliopisto
Taloussosiologia

Mikael Nygård
Professori
Åbo Akademi, Vaasa
Sosiaalipolitiikka

Sihteeri
Janne Salminen
Tohtorikoulutettava
Turun yliopisto
Sosiologia

Työpaperisarja

Työpaperisarja on lakkautettu (21.6.2021).

 

Sarja Working Papers on Social and Economic Issues (WPSEI) jakaa tietoa TCWR:n ja sen yhteistyökumppaneiden tekemästä akateemisesta tutkimuksesta. Sarjan tavoitteena on innostaa keskusteluun ja edistää ajankohtaista tietoa sosiaalisista ja taloudellisista kysymyksistä. Useimmat paperit sopivat taloustieteen, sosiologian, väestötieteen ja tilastotieteen alle.

Sarjassa julkaistaan työskentelyvaiheen julkaisuja. Sarjassa julkaistujen papereiden tekijänoikeudet säilyvät kirjoittajilla. Kun paperi julkaistaan lehdessä artikkelina, se yleensä poistetaan WPSEI-sivustosta.

Sarja julkaistiin 31. elokuuta 2015.

Menneet seminaarit ja tapahtumat

Kevät 2023

Perjantaiseminaari 2.6

-Kirsti Sippel (UTU): Survey for incel men: Preliminary results and finding.

 

Perjantaiseminaari 21.4

-Anna Grahn (UTU): Viitebudjettitutkimus

 

Ajankäyttöaineisotapahtuma 31.3

-Juha Haaramo ja Riitta Hanifi (Tilastokeskus): Introduction to the new Finnish time use data

-Oriel Sullivan (University College London): The versatility of time use diary data

-Pablo Gracia (Trinity College Dublin): Child and Adolescent Time Use

 

Perjantaiseminaari 3.3

-Zhuzhuna Gviniashvili (ÅA): The Social Aspect of Reading. The role of recreational reading in the lives of deaf students. 

-Julia Kokki (UTU): Onni on turvallinen koulu hanke

 

Syksy 2022

Perjantaiseminaari 23.9

-Jan-Otto Andersson (ÅA): Why is Finland the Happiest Country in the World? https://inroadsjournal.ca/why-is-finland-the-happiest-country-in-the-world/

-María Del Mar Cañizares Espadafor (EUI): Can State-Building Decisions Equalize the Playing Field in the Aftermath of Civil War? Evidence from Perú (with Guillermo Kreiman, Universidad Carlos III-Madrid)

 

Perjantaiseminaari 14.10

-Johannes Kananen (UTU): Työn ja pääoman funktioiden muuntaminen luovuuden sosiaalipolitiikan avulla/ Transforming the Functions of Work and Capital through Creative Social Policy.

-Amanda Tuomola (UTU): The forms of discretion: a case study of Finnish last-resort safety net.

 

Perjantaiseminaari 25.11

-Hamisi A. Kigwangalla: Setting Priorities in Health: A Study of the Fairness and Legitimacy of the Budgetary Process in the Tanzanian Health System.

-Markus Laaninen: Prevalence of loneliness in Finland in 2016 and 2020

-Esa Karonen: Testing Great leveler hypothesis on economic inequality during Egyptian crisis.

 

Kevät 2022

Turku Center for Welfare Research 25-vuotis juhlaseminaari

Paneelikeskustelu:

Ilmasto muuttuu – onko yhteiskunta valmis?

Perjantaina 1.4.2022 klo.14:00 Pub 2:ssa 

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Professori Maria Vaalavuo, Sosiologia, UTU

Tilaisuuden avaus ja TCWR:n esittely:

Apulaisprofessori Elina Kilpi-Jakonen, INVEST lippulaiva, UTU

Alustukset:

Tohtorikoulutettava Jukka Sivonen, Taloussosiologia, UTU: Kansalaisten ilmastoasenteet

Professori Nina Tynkkynen, Yhteiskuntatieteet, ÅA: Ilmastonmuutoksen torjunnan ja sopeutumisen yhteiskunnalliset reunaehdot

Paneelikeskustelussa olivat mukana:

Tohtorikoulutettava Sami Mustikkamaa, Sosiaalipolitiikka, UTU

Dosentti, yliopistotutkija Juulia Räikkönen, biodiversiteettiyksikkö, UTU

Professori Paula Salo, Psykologia, UTU

 

Perjantaiseminaari 4.3

-Laura Heiskala, Elina Kilpi-Jakonen, Outi Sirniö & Jani Erola: Cyclic educational transitions and social inequality: Re-applications after educational rejections

-Mikkel Thelle: Mobility and (In)Stability across Growing Copenhagen, 1890–1920.

 

Perjantaiseminaari 29.4

-Liselott Sundbäck, ÅA: Forced migration, institutional encounters and trust/distrust in the local welfare state

-Hannu Lehti & Markus Laaninen, UTU: Gender achievement gap in literacy and mathematics - comparing school grades and PISA scores

 

SYKSY 2021

TCWR Seminaari 1.10.

 • Lucia Ruggera: Research on educational and social class inequalities in Europe

TCWR Seminaari 5.11.

 • Elina Kilpi-Jakonen & Hye Won Kwon: The mental health benefits of speaking the origin-country language within immigrant families: the moderating role of family relations across four European countries
 • Janne Salminen & Hannu Lehti: The effect of parental status and child's sex on educational outcomes, testing Trivers-Willard hypothesis

TCWR Aineistopäivä 26.11.

 • Juha Haaramo (Tilastokeskus): Ajankäyttötutkimus
 • Antti Kähäri (UTU): Kulutustutkimus 
 • Esa Karonen (UTU): Tulonjakoaineisto
 • Sanna Kailaheimo-Lönnqvist (UTU): FIONA-rekisteriaineistot
 • Maria Vaalavuo & Outi Sirniö (THL): EU-SILC

TCWR Seminaari 17.12.

 • Laura Salonen: Birthweight and NEET in young adulthood: parental education as an effect modifier?
 • Sanna Kailaheimo-Lönnqvist, Ralf Kuja-Halkola, Henrik Larsson, Paul Lichtenstein & Antti Latvala: Parental criminality and children's educational attainment: A population-based extended family study

KEVÄT 2021

TCWR Webinaari 5.3.

 • Helena Hautala: Family background and classroom belonging among students in upper comprehensive and secondary education in Finland
 • Niko Eskelinen ja Antti Kouvo: Trust in the margins of Finnish society

TCWR, INVEST & LaWe: "Koronan hyvinvointi- ja eriarvoisuusvaikutukset Suomessa" -paneelikeskustelu perjantaina 9.4. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Elina Kilpi-Jakonen (INVEST ja TCWR).

Tilaisuudessa alustuksen pitivät:

 • Veli-Matti Ritakallio (TCWR/sosiaalipolitiikka): Koronan hyvinvointivaikutukset elämän eri osa-alueilla - Ensitietoja uunituoreesta kyselystä
 • Juuso Repo (INVEST/psykologia) Valmistuitko koronakeväänä? - toisen asteen opiskelijat ja mielen hyvinvointi
 • Jenny Paananen (LaWe/hoitotieteet): Turvassa mutta yksin - Omaisten näkökulma muistisairaanhoidon järjestelyihin pandemian aikana
 • Johanna Isosävi (HY/ranskan kieli): Koronakyltit Suomessa ja Ranskassa 
 • Aki Koivula (TCWR/taloussosiologia): Luottamus ja solidaarisuus korona-aikana

Paneelikeskustelussa mukana olivat:

 • Satu Helske (INVEST/sosiologia)
 • Merita Jokela (THL)
 • Tuija Kinnunen (HY, saksan kääntäminen)

TCWR Webinaari 7.5.

 • Irene Prix, Outi Sirniö ja Juhani Saari: Better close to home? Geographical and socioeconomic constraints on gendered educational transitions at the upper secondary level in Finland
 • Esa Karonen, Hannu Lehti, Jani Erola, Susan Kuivalainen & Pasi Moisio: Income distribution and income trajectories of Finnish cohorts born 1920-1983 during the welfare state expansion and retrenchment 1970-2018

SYKSY 2020

TCWR Webinaari 2.10.

 • Minna Tuominen & Jenni Tikkanen: At the origins of social capital: the effect of parents, school and socio-economic status
 • Iman K. Heinonen: Musliminaisten onnellisuus

TCWR Webinaari 13.11.

 • Antti Kähäri: Sosioekonomisten erojen muutos sokerituotteiden ja virvoitusjuomien kulutuksessa
 • Hannu Lehti & Markus Laaninen: Perhetaustan yhteys koulumenestykseen Suomessa PISA- ja rekisteriaineistojen valossa

TCWR Webinaari 11.12.

 • Kathrin Morosow: Are single mothers disproportionately disadvantaged by long family leave?
 • Heta Pöyliö: Are you becoming more like your parents? Testing counter-mobility and relative risk aversion on career movements

KEVÄT 2020

Kesäseminaari I 4.6.2020

 • Elina Sutela: What cities do, why and how? Local housing affordability policies in a Nordic country
 • Sami Mustikkamaa: Welfare states, poverty and climate policy support. The case of carbon taxes and other policy instruments in Europe.

Kesäseminaari II 11.6.2020

 • Helena Hautala: Vanhempien sosioekonomisen aseman yhteys nuoren osallisuuden kokemuksen. Osallisuus perheessä suojaavana tekijänä.
 • Aleksi Karhula: Internal Migration and Residential Segregation in Finland
 • Lotta Lintunen: School choice and educational achievement of disadvantaged youth in Finland
 • Minna Tuominen: Youngsters’ social capital and wellbeing
 • Marika Jalovaara: Parity disparity. Educational differences in Nordic fertility across parities and number of reproductive partners.

21.2. Pietari Kujala: Worry, fear, and constrained behaviour: A geospatial analysis of perceived unsafety in Finland

 

SYKSY 2019

20.9. Hannu Lahtinen: Socioeconomic differences in electoral participation: Evidence from the Finnish administrative registers

4.10. Lotta Lintunen: Ylisukupolviselta huono-osaisuudelta suojaavat yksilölliset ja institutionaaliset tekijät

18.10. Kristian Koerselman: Why Finnish polytechnics reject top applicants?

1.11. Hye Won Kwon: Does Grit Matter to Sociology?: An Exploration of the Relationship between Socioeconomic Status, Personal Sense of Control and Grit

15.11. Pietari Kujala: Avoidance and defensive behavior in Finnish regions

29.11. Niko Eskelinen: Socio-economic disadvantages, critical life-course events and secondary education in Finland

13.12. Esa Karonen & Hannu Lehti: Does facial symmetry predict voting behavior?

 

KEVÄT 2019

1.2. Jan Otto Andersson: Three forms and different measures of ecologically unequal exchange

15.2.  Teemu Vauhkonen: NEET-nuorille suunnattujen palveluiden vaikuttavuus

1.3.  Minna Tuominen: Young people´s social capital and wellbeing. A structural equation model of the predictors

15.3. Sanni Kotimäki: Educational differences in depressive and anxiety symptoms during pregnancy: exploring the social mechanisms

12.4. Esa Karonen:Between Structure and Policy: Effects of Demography and Policy on Income Distribution in Finland 1990–2016

26.4. Antti Kähäri: Inequality in fruit and vegetable intake in 20 European countries: exploring the role of socioeconomic context

10.5.  Kathrin Komp: Using life-course effects in forecasting: A new take on an established approach

17.5.  Lauri Mäkinen & Laura Järvi: Can in-work poverty be reduced by investing in occupational welfare? Multi-level approach on in-work poverty in Europe

 

SYKSY 2018

7.9. Joonas Uotinen: "Koetun hyvinvoinnin ulottuvuuksien tärkeysjärjestykseen laittaminen itsemurhien avulla"

21.9. Outi Sirniö & Aleksi Karhula: "Ylisukupolvinen eriarvoisuus Suomessa: poikkitieteellinen katsaus tutkimuksiin"

5.10. Laura Heiskala: "Compensatory of cumulative advantage? Parental resources, previous school results and transition to higher education in Finland"

2.11. Pietari Kujala: "Fear of Crime and Anti-Immigrant Sentiments in Europe 2008-2016"

16.11. Hannu Lehti: "The Role of Kin Network in Socioeconomic and Educational Attainment"

23.11. Roosa Sandell: "The famous top 1%: The evolution of income composition and socioeconomic structure of top incomes across OECD countries"

30.11. Heikki Ervasti, Takis Venetoklis ja Mia Hakovirta: "Subjective Wellbeing of Single Mothers"

7.12. Elina Kilpi-Jakonen: "Bilingualism and socioeconomic attainment among children of immigrants"

 

KEVÄT 2017

27.1 Antti Tanskanen, Mirkka Danielsbacka: Ylisukupolviset suhteet Australiassa 

10.2 Peter Fallesen (Uni. Stockholm): Children’s Age At Time Of Divorce And Gender Differences In Parent’s Post-Divorce Earnings. 

24.2. Sami Mustikkamaa: Lazy or activated? Class-based interplay of active labor market policies and opinions about the unemployed. 

10.3. Samuel Piha: Exploring the 'unmentionables': What are the determinants of buying sex toys?

31.3. Joonas Ollonqvist: Decomposition of Income Inequality: Analyses for Finland, 1993-2011.

7.4. Johanna  Kallio, Hanna Wass, Hannu Lahtinen: Political Orientation and Class among Professionals in Social and Diaconal Work in Finland. 

21.4. Ilari  Ilmakunnas, Pasi Moisio: Social Assistance Trajectories Among Young Finnish Social Assistance Recipients – What Are The Determinants Of Welfare Dependency?

5.5. Leif Nordberg: Tulot, onnellisuus ja hyvinvointi

19.5. Aleksi Karhula: TBASYKSY 2016

9.9 Hannu Lehti, Jani Erola, Aleksi Karhula: Less Advantaged More Averse? - Heterogeneous Effects of Parental Unemployment and Children’s Educational Achievement

23.9. Teemu Vauhkonen: Urban unhappiness in Finland

7.10. Sanni Jalonen, Sanna Kailaheimo: Does the cause of parental death matter for children’s education

21.10. Outi Sarpila: Physical appearance as an asset – gender-specific norms

4.11. Patricia McMullin: The decomposition of social origin in early childhood development in Ireland

2.12. Esa Karonen: Sukupolvinen taloudellinen eriarvoisuus elinkaarinäkökulmasta


KEVÄT 2016

29.2. Juhani Saari: Segregoituneet koulutusvalinnat tilastojen valossa - Esitys tasa-arvoindikaattoriksi koulutuspolkujen eriytymisen seurantaan koulutuksen nivelvaiheissa.

12.2. Kaksi esitystä: Ilkka Koiranen, Aki Koivula, Outi Sarpila: E(i)-kaupoilla - Miesten ja naisten väliset erot verkko-ostamisessa vuosina 2006-2014
Koivula Aki, Koiranen Ilkka & Pekka Räsänen: Digitaaliset kuilut ja verkkorahapelamiisen muutos 2006-2014

26.2. Sanna Kailaheimo: The Effect of Early Parental Death on Children's Tertiary education.

11.3. Taru Lindblom: Kulutusmenojen eriarvoisuudesta vuosina 1985-2012

24.3. Teemu Vauhkonen: Regional Accumulation of Social Disadvantages

8.4. Marika Jalovaara & Anette Fasang: Family Pathways, Gender and Mid-Life Earnings

22.4. Jan-Otto Anderson: Basic Income in the Nordic Context

6.5. Salla Sariola: TBA


 
SYKSY 2015
18.9. Jan-Otto Anderson: Marknaden och manniskor

30.9. Vili Lehdonvirta: Uber, Upwork and Silk Road: Theorizing the Platform Economy
 
30.9. Anneli Miettinen & Marika Jalovaara: Labour market attachment and transition to parenthood among young adults in Finland: Are there educational differences?
 
16.10. Teemu Vauhkonen: Huono-osaisuuden  ylisukupolvinen periytyminen Suomessa
 
30.10. Aleksi Karhula & Hannu Lehti: Two biosociological presentations: Aleksi Karhula & Ohto Kanniainen: This is a man’s world? Changes in disposable income predict sex-ratio at birth (SRB) Hannu Lehti: Do gender role attitudes and women’s income explain human sexual moral? Testing a biosocial hypothesis of promiscuity.
 
13.11. Markus Jokela: TBA
 
27.11. Ismo Kantola: Comparing engineers in Germany and Finland 
 

SYKSY 2015

23.1 Jani Erola, Elina Kilpi-Jakonen, Hannu Lehti, Irene Prix: For Better or for Worse, for Nephew or for Nieces? Resource Compensation from extended family Members to Children in the USA and Finland

6.2 Marika Jalovaara & Hill Kulu: An Immediate Itch? Union Duration and Union Dissolution

27.2 Leena Haanpää & Sanna Roos: Risk Factors of Perceived Poor State of Health among Finnish Children and Youth

13.3 Piia af Ursin: Explaining Cultural Participation in Childhood - an Application of the Theory of Planned Behavior to German and Finnish Elementary School Children

20.3 NVivo workshop

24.4 Leif Nordberg: Easterlin-paradoksi aikasarja-analyysin valossa

15.5 Matti Näsi & Pekka Räsänen: Online hate in Cross National Context

22.5 Shenghua Xie: The Impact of Public Services on the Political Trust of Migrant Workers of China
 

SYKSY 2014

19.9. Takis Venetoklis & Pekka Kettunen: Workplace bullying in the Finnish public sector: "Who? Me?"

26.9. Jan Otto Andersson: Piketty on the distribution and taxation of  
patrimony and capital income

10.10. Elina Kilpi-Jakonen, Aleksi Karhula ja Jani Erola: Inequalities in the
haven of equality? Entrance into tertiary education in Finland

17.10. Merita Jokela & Outi Sarpila: Does outsourcing domestic work reduce time spent on domestic tasks? Evidence from the Finnish Time Use Survey 

7.11. Jouko Kajanoja: The Virtuous Circle of the Welfare State Revised

21.11. Minna Ylikännö: Aktivoinnin paikalliset haasteet: Salo ja Turku työllisyydenhoidon case-tapauksina

5.12 Titiana Ertiö: Who participates in application contests? SCOT and ANT perspectives

 
KEVÄT 2014

17.1. Ismo Kantola: Comparative research on engineers. Problems of cross-national comparison

28.2. Anita Haataja: Miten äitien työmarkkina-asema muuttui 2000-luvun vuosikymmenellä. Tutkimus vuosina 1999-2009 synnyttäneiden ensisynnyttäjien näkökulmasta.  
 
7.3. Markus Kainu: rOpenGov - R Ecosystem for Open Government Data and Computational Social Science
 
21.3. Jani Erola & Sanni Jalonen & Hannu Lehti:Fathers first, mothers more. The intergenerational influence of parental socioeconomic status during childhood and youth
 
4.4. Titiana Ertiö & Sampo Ruoppila: Social Requirements for Mobile Participation
 
25.4. Taru Lindblom: Ruokamaku ja eriarvoisuus
 
9.5. Leif Nordberg: Vielä suhteellisen tulon vaikutuksesta hyvinvointiin
 
23.5. Kallio, Kauppinen, Erola & Moisio: The Effects of Parents’ Disadvantage on the Secondary Education Attainment of their Children in Finland

 

SYKSY 2013

27.9. Johanna Kallio & Mikko Niemelä: A Matter of Institutions, Professions or Ideologies? Social Workers’, Diaconal Workers’ and Social Security Officials’ Perceptions of the Causes of Poverty in Finland

11.10. Susan Kuivalainen & Jani Erola: Upright citizens or lazy sleazies? Change in the public support for welfare recipients in Finland 1995-2010

25.10. Elina Kilpi-Jakonen Children of Immigrants Entering the Finnish Labour Market: Equal Opportunities or Persistent Barriers

8.11. Elizabeth Thomson: Childbearing across partnerships: welfare contexts and generations

22.11. Aleksi Karhula, Jani Erola & Hannu Lehti: The Effect of Parental Unemployment on Socio-economic Status. A Matching Approach

27.11. Wout Ultee: 50years of Dutch religious change and Dutch social stratification

 

KEVÄT 2013
 
15.2. Susan Kuivalainen: Toimeentulotuki sosiaalisen osallisuuden edistäjänä?

1.3. Mervi Eerola: Statistical analysis of life history calendar data
 
15.3. Outi Sarpila: "Erotic capital" in a consumer society
 
5.4. Irene Prix: Historical-conceptual musings on the idea of meritocracy as a principle of social stratification

12.4. Juha Knuuti: Nouseeko palkka eläkeikään saakka? –Kohorttianalyysi ikäpalkkaprofiileista ja niiden muutoksista 53-65-vuotiailla
 
19.4. Laura Järvi: Eriarvoistaako ammatillinen turva? Kollektiivisesti neuvotellut etuudet sairausajan toimeentulon turvaajana Pohjoismaissa

26.4. Jorma Kalela: The Transforming Sources of Livelihood and Basic Income

3.5. Leif Nordberg: Tulo-odotusten vaikutuksesta hyvinvointiin
 
17.5. Mikko Niemelä: Finland: Growing inequality with contested consequences

 

SYKSY 2012

14.9. Takis Venetoklis: Kreikan julmat luvut
 
21.9. Jani Erola & Marika Jalovaara: The Replaceables. Inheritance of Paternal and Maternal Class in Non-Standard Families
 
5.10. James Hawdon: School Shootings and Community Recovery: The Role of Solidarity
 
19.10.Timo Hakala: Vanhuuseläke- ja sosiaaliturvan konvergenssi EU 15 maissa vuosina 1980 – 2007
 
2.11. Timo Toivonen: Cohorts and reading on the basis of Finnish time use data 1979-1988-1999-2009
 
16.11.  Hanna Kettunen & Hannu Ruonavaara: Regulation and Deregulation of Rental Housing in Europe
 
30.11. Titiana Ertiö: Participatory Apps in Urban Planning

 

KEVÄT 2012

10.2. Jani Erola: Changing homogamy? A test using different socioeconomic measures and Finnish census data
 
 24.2. Susanna Sandström: Technology adaption and food security – Impact evaluation of a group-based aid project in Mozambique
 
16.3. Marika Jalovaara: The socioeconomic resources of partners and the entry into parenthood
 
23.3. Minna Ylikännö: Aikaköyhyys ja kiire
 
13.4. Aleksi Karhula: The effects of family background on housing choices
 
27.4. Kristian Koerselman: Education and Risk
 
4.5.Saara Hämäläinen:  Terveyspalveluiden saatavuus ja palveluiden esteet Euroopassa
 
In-Work Poverty and Unemployment in Finland: Dual Labour Market or Reserve Workers?

 

SYKSY 2011
 
16.9. Anu-Hanna Anttila: Joutenolo ja ei-minkään tekeminen ajankäytön autoetnografioissa
 
30.9. Irene Prix: How homogeneous are the socioeconomic effects of education? Revisiting the meritocratic thesis in the light of reform and horizontal differentiations in Finnish education, 1985-2005
 
14.10. Merita Jokela: The new servant question: research on paid domestic work in the 21stcentury.
 
4.11. Paul Jonker-Hoffrén: The declining representativeness of the Finnish Paper Workers' Union in the context of the industry's structural change.
 
18.11. Minna Rantalaiho ja Mia Hakovirta: Lapset ja eriarvoisuus
 
9.12. Timo Kauppinen:Entry to owner-occupation among immigrant and native migrants to the Helsinki metropolitan area

Hakeutuminen mukaan verkostoon

Verkoston jäseneksi voi hakeutua

 • jos on affilioitunut johonkin TCWR:n yksiköistä (on kutsuttu vierailevaksi puhujaksi, työskentelee yksikössä professorina tai tutkijana tai on yksikön vieraileva professori tai tutkija, on yksikön dosentti, ohjaa jossakin yksikössä tehtävää väitöstutkimusta, on itse tohtorikoulutettava tai nuori tutkija)
 • on pitänyt vähintään yhden esityksen TCWR:n seminaarissa
 • sallii tutkija-profiilin linkkaamisen TCWR:n nettisivuille

Jäsenhakemukset osoitetaan johtokunnalle. Kaikkien TCWR:n tietoja käyttävien on oltava verkoston jäseniä.

Yhteystiedot

Sähköposti:
Sihteeri Amanda Tuomola

Postiosoite:
Turku Center for Welfare Research
Sosiaalitieteiden laitos
FI-20014 University of Turku

Käyntiosoite:
Turku Center for Welfare Research
Assistentinkatu 7, Publicum 3. kerros
20500 TURUN YLIOPISTO