Hannu Lehti profiilikuva
Hannu
Lehti
erikoistutkija, INVEST lippulaiva
PhD

Ota yhteyttä

+358 29 450 4190
+358 40 720 9352

Asiantuntijuusalueet

Kvantitatiiviset menetelmät
Yhteiskunnan stratifikaatio
Koulutus;Ylisukupolviset vaikutukset
Sukupuolinormit ja -asenteet
Biososiaaliset mallit
Sisarus ja kaksosmenetelmät:

Biografia

Hannu Lehti toimii erikoistutkijana sosiaalitieteiden laitoksella Suomen Akatemian rahoittamassa INVEST lippulaiva-ohjelmassa. Hänen tutkimukselliset interessit liittyvät ylisukupolvisiin vaikutuksiin, elämänkulun hattoihin, sosiaaliseen kerrostuneisuuteen, koulutuksen saavuttamiseen ja evolutiiviseen sosiologiaan. Väitöskirjassaan hän tutki vanhempien ja sukulaisten sosioekonomisia vaikutuksia ja miten sukulaiset kompensoivat vanhempien huonoa sosioekomista asemaa. Hannu Lehden tutkimuksia on julkaistu muun muassa seuraavissa tieteellisissä aikauskirjoissa: European Sociological Review, Research in Social Stratification and Mobility, Research on Finnish Society, Sosiologia ja Kulutustutkimus.

Opetus

FNSC9018 Finnish Society: Culture and Institutions, Lectures, Essee


TILM3525-3006 SOST0049 Sosiaalitieteiden ja sosiaalityön opiskelijoiden harjoitukset: tilastotieteen peruskurssi soveltajille

Tutkimus

Toimin tällä hetkellä erikoistutkijana INVEST lippulaiva - ohjelmassa, jossa tutkin geenien ja ympäristön yhteisvaikutuksia sosioekonomisiin saavuttamiseen kunten koulutukseen ja tuloihin. Lisäksi tutkin vanhempien vaikutuksia lasten koulutukseen ja muihin sosioekonomisiin muuttujiin sekä yleisesti sosiaalista kerrostuneisuutta. Aikaisemmin olen työskennellyt projektitutkijana INDIRECT - hankkeessa, jossa väitöskirjani The Role of Kin Educational and Status Attainment valmistui sekä Life-Course, Disadvantage Experiences and Socioeconomic Inheritance in Finland - hankkeessa ja projektitutkijana koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa (RUSE). 

Julkaisut

Järjestä: