Elina Kilpi-Jakonen profiilikuva
Elina
Kilpi-Jakonen
apulaisprofessori, INVEST tutkimuskeskus ja lippulaiva
Varadekaani / Vice Dean

Ota yhteyttä

+358 29 450 2335
+358 44 274 6613
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

sosiaalinen eriarvoisuus
koulutus
maahanmuuttajat
ylisukupolvinen periytyvyys
tilastolliset menetelmät

Biografia

Työskentelen sosiologian apulaisprofessorina (tenure track, II vaihe) ja Akatemiatutkijana Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan (INVEST) tutkimuksen lippulaivassa.
Toimin vuosina 2023–24 yhteiskuntatietellisen tiedekunnan varadekaanina, erityisesti keskittyen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja alumnisuhteisiin. 
Vuosina 2018–22 olin NORFACE:n rahoittaman DIAL-tutkimusohjelman (Dynamics of Inequality Across the Life-course) tieteellinen koordinaattori.
Olen aiemmin työskennellyt tutkijatohtorina Turun yliopistossa, European University Institutessa (Italia), Bambergin yliopistossa (Saksa) ja Oxfordin yliopistossa (Iso-Britannia). Olen väitellyt Oxfordin yliopistossa maahanmuuttajien lasten koulutukseen liittyen.

Opetus

Opetan yleensä kvantitatiivisiin menetelmiin ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen liittyviä kursseja. 

Tutkimus

Tutkimukseni käsittelee sosiaalista eriarvoisuutta koulutuksessa ja työelämässä, erityisesti etnisyyden, sukupuolen ja sosiaalisen periytymisen kannalta. Käytän tutkimuksessani lähinnä tilastollisia menetelmiä.

Toimin Nuorten osallisuuden ympäristöt: Sosiaalisen osallistumisen, kiinnittymisen ja kansalaistoiminnan tekijät kulttuurisesti moninaisten nuorten kasvamisympäristöissä -hankkeen johtajana. Hanke on saanut rahoituksen Turun kaupunkitutkimusohjelmasta vuosille 2022–23.

Olen työpaketin yhteisvetäjä Children First -hankkessa, joka on saanut Nordforsk -rahoituksen vuosille 2023–26. Hankkeen vetäjä on Mia Hakovirta.

Olen työpaketin yhteisvetäjä Mapping Inequalities through the Life Course (MapIneq) -hankkeessa, joka on saanut Horizon Europe -rahoituksen vuosille 2022–25. Hankkeen vetäjä on Jani Erola. 

Julkaisut

Järjestä: