Hannu Ruonavaara profiilikuva
Hannu
Ruonavaara
professori, Sosiologia
Professor of Sociology

Ota yhteyttä

+358 29 450 3011
+358 50 440 8312
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

asuminen
asuntopolitiikka
naapuruus
yhteiskuntateoria
historiallinen sosiologia

Biografia

Olen valtiotieteitten maisteri (1984), lisensiaatti (1989) ja tohtori (1993) Turun yliopistosta. Työskentelen sosiologian professorina Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella ja olen laitoksen johtaja. Olen myös yliopistoni yhteiskutatieteellisen tiedekunnan varadekaani.Toimitan Housing, Theory and Society –nimistä tieteellistä aikakauskirjaa.

Opetus

Opetan sekä kandidaatti-, maisteri- että tohtoriopinnoissa. Sosiaalitieteiden kandidaattiopinnoissa olen vierailevana opettajana eräillä kursseilla ja toimin sosiaalitieteiden perusteiden kurssin vastuuopettajana. Sosiologian maisteriopinnoissa pidän sosiologian historiaa ja klassikkoja koskevan kurssin sekä vedän yhtä sosiologian pro gradu –seminaareista. Olen myös sosiologian jatko-opinnoista vastaava professori ja vedän tohtorikoulutettavien tutkimusseminaaria. Ohjaan opiskelijoiden pro gradu -töitä ja väitöskirjoja.


Tutkimus

Nykyään tutkin teoreettisesti ja empiirisesti asumiseen ja asuntopolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Kohteena ovat naapuruussuhteet ja –kiistat, asuntopolitiikan muutos ja asunnonhankinnan prosessi.

Julkaisut

Järjestä:

Author’s Reply (2018)

Housing, Theory and Society
Ruonavaara H
(B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)