Johanna Kallio profiilikuva
Johanna
Kallio
professori, Sosiaalityö
dosentti, Yhteiskuntapolitiikka

Ota yhteyttä

+358 29 450 3069
+358 50 326 4057
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Sosiaalipoliittiset mielipiteet
sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus
köyhyys
huono-osaisuus
sosiaalinen liikkuvuus
sosiaalityöntekijät

Biografia

Toimin sosiaalityön professorina Turun yliopistossa ja olen Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan dosentti. Ammatilliselta koulutukseltani olen sosiaalityöntekijä ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja. Opettajana pidän erityisesti opinnäytetöiden ohjaamisesta. Ohjaan tällä hetkellä gradua ja väitöskirjaa tekeviä.

Löydät minut myös osoitteesta (ResearchGate): https://www.researchgate.net/profile/Johanna_Kallio2

Opetus

Opetan seuraavilla sosiaalityön kursseilla: Pro gradu -seminaari, Lastensuojelu (Sosnet), Marginalisaatio, Lapsen asema yhteiskunnassa ja sosiaalityössä, Rakenteellinen sosiaalityö, Suomalainen yhteiskunta.

Tutkimus

Tutkimuksellinen mielenkiintoni liittyy sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen. Tutkin huono-osaisuutta ja sen ylisukupolvisuutta. Miksi sosiaalisilla ongelmilla on taipumus siirtyä sukupolvelta toiselle? Mitkä tekijät suojaavat ylisukupolvisuudelta ja mitkä puolestaan altistavat sille? Olen kiinnostunut, miten perheen köyhyys kytkeytyy lasten hyvinvointiin, vapaa-ajanviettoon, harrastamiseen sekä sosiaalisiin verkostoihin. 

Lisäksi tutkin kansalaisten ja hyvinvointivaltion katutason toimijoiden sosiaalipoliittisia mielipiteitä. Miten asennoidutaan esimerkiksi köyhyyden syihin tai erilaisten riskiryhmien auttamiseen? Katutason toimijoista olen tutkinut erityisesti sosiaalityöntekijöitä. Minua kiinnostavat sosiaalityöntekijöiden asenteet, poliittiset preferenssit ja työhyvinvointi. Tällä hetkellä tutkin sosiaalityöntekijöiden alalle valikoitumista, ammatinvalintamotiiveja, ammatissa pysymistä, työhön sitoutumista ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Käytän tutkimuksessani lähinnä määrällisiä menetelmiä.

Johdan yhdessä Suomen historian professorin Kirsi Vainio-Korhosen kanssa Turun kaupunkitutkimusohjelman rahoittamaa kaksivuotista hanketta "Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemuksen Turussa 1800-luvulta nykypäivään".

Julkaisut

Järjestä:

Auttamisasenteet (2020)

Johanna Kallio, Antti Tanskanen, Mirkka Danielsbacka
(A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)