Johanna Kallio profiilikuva
Johanna
Kallio
professori, Sosiaalityö
dosentti, Yhteiskuntapolitiikka

Ota yhteyttä

+358 29 450 3069
+358 50 326 4057
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Sosiaalipoliittiset mielipiteet
sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus
köyhyys
huono-osaisuus
sosiaalinen liikkuvuus
sosiaalityöntekijät

Biografia

Toimin sosiaalityön professorina Turun yliopistossa ja olen Helsingin yliopiston Yhteiskuntapolitiikan dosentti. Ammatilliselta koulutukseltani olen sosiaalityöntekijä ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja. Opettajana pidän erityisesti opinnäytetöiden ohjaamisesta. Ohjaan tällä hetkellä gradun ja väitöskirjan tekijöitä.

Löydät minut myös osoitteesta (ResearchGate): https://www.researchgate.net/profile/Johanna_Kallio2

Opetus

Opetan seuraavilla sosiaalityön kursseilla: Pro gradu -seminaari ja Lastensuojelu (Sosnet)

Tutkimus

Tutkimuksellinen mielenkiintoni liittyy sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen. Tutkin huono-osaisuutta ja sen ylisukupolvisuutta. Miksi sosiaalisilla ongelmilla on taipumus siirtyä sukupolvelta toiselle? Mitkä tekijät suojaavat ylisukupolvisuudelta ja mitkä puolestaan altistavat sille? Tarkastelen myös kansalaisten ja hyvinvointivaltion katutason toimijoiden sosiaalipoliittisia mielipiteitä. Miten asennoidutaan esimerkiksi köyhyyden syihin tai erilaisten riskiryhmien auttamiseen? Katutason toimijoista olen tutkinut erityisesti sosiaalityöntekijöitä. Minua kiinnostavat sosiaalityöntekijöiden asenteet, poliittiset preferenssit ja työhyvinvointi. Tällä hetkellä tutkin myös sosiaalityöntekijöiden alalle valikoitumista, ammatinvalintamotiiveja, ammatissa pysymistä, työhön sitoutumista ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Käytän tutkimuksessani lähinnä määrällisiä menetelmiä.

Johdan Turun kaupunkitutkimusohjelman rahoittamaa kaksivuotista hanketta "Ylisukupolviselle syrjäytymiselle altistavat ja siltä suojaavat ei-materiaaliset tekijät".

Julkaisut

Järjestä: