Leena
Haanpää
projektikoordinaattori, kasvatustieteiden laitos
tuntiopettaja, sosiaalityö
dosentti, sosiaalityö
KTT
Lasten maailmat -tutkimushanke

Contact

Asiantuntijuusalueet

Lasten ja nuorten osallisuus ja hyvinointi
kuluttajuus
yhteiskunnallinen ympäristötutkimus

Julkaisut

Järjestä: