Taloussosiologian oppiaine

Taloussosiologia tutkii taloutta ja taloudellisia ilmiöitä. Suomen ainoan taloussosiologian yksikön tutkimusta ja opetusta profiloivat vahvuusalueet ovat kulutus, markkinat ja verkostot.

Taloussosiologia tutkii taloutta ja taloudellisia ilmiöitä sosiaalisten suhteiden merkitysten kautta. Taloussosiologian näkökulmat ja menetelmät tarjoavat työkaluja yksilön ja talouden monimutkaisten kytkentöjen ymmärtämiseen. Opetuksessa ja tutkimuksessa keskitymme laaja-alaisesti ajankohtaisiin teemoihin. Pienen oppiaineen etuna on joustavuus ja mahdollisuus yksilölliseen ohjaukseen. Mikäli taloussosiologia kiinnostaa, ota yhteyttä rohkeasti opetushenkilökuntaan!

Oppiaineen historia

Taloussosiologian oppituoli perustettiin Turun kauppakorkeakouluun 1967. Oppiaine siirtyi Turun kauppakorkeakoulusta yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2010.

Kulutukseen ja yhteiskunnan rakenteellisiin tunnuspiirteisiin liittyvät kysymykset ovat oppiaineen keskeisimpiä opetus- ja tutkimusaiheita. Esimerkiksi "Kuluttajan käyttäytyminen" mainittiin taloussosiologian painopistealueena jo 1960-luvulla. Vuosikymmenten kuluessa markkinatalouden ilmiöiden tutkimus ja opetus ovat tietenkin monipuolistuneet, mutta historialliset perinteet ovat edelleen läsnä turkulaisessa taloussosiologiassa.