Aki Koivulalle Helsingin Sanomain Säätiön apuraha kriisiviestinnän tutkimiseen

20.09.2021


Taloussosiologian yliopistonlehtori, dosentti Aki Koivula sai Helsingin Sanomain Säätiöltä 100 000 euron apurahan johtamalleen tutkimushankkeelle Kriisiviestinnän vaikutus kansalaisten riskikäsityksiin ja poliittiseen luottamukseen sekamuotoisessa mediaympäristössä. Turun yliopiston tutkijoita on mukana myös apurahan saaneessa Koronapandemia ja kriisitiedon ekosysteemi -tutkimuksessa.


Aki Koivulan johtaman tutkimushankkeen taustalla on havainto siitä, miten koronapandemia on osoittanut vakavan kriisin hallinta edellyttää kansalaisilta sekä ymmärrystä tilanteen vakavuudesta että luottamusta valtiollisten instituutioiden toimintaan.

– Hankkeessa tutkimme, minkälainen rooli medialla on kriisi-informaation välittäjänä sekä luottamuksen rakentajana. Tutkimme seuranta-aineistojen, koeasetelmien ja digitaalisten aineistojen avulla kansalaisia mediasisältöjen kuluttajina ja -tuottajina koronakriisin aikana, sitä ennen ja sen jälkeen, Koivula kertoi hakemuksessaan.

Turun yliopiston Brahea-keskuksen sekä tulevaisuuden tutkimuksen tutkijoita on mukana Helsingin yliopiston professorin Jaana Hujasen johtamassa tutkimushankkeessa Koronapandemia ja kriisitiedon ekosysteemi, joka sai 196 000 euron rahoituksen. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja teoreettista ymmärrystä kriisitiedon paikallisen ekosysteemin moninaisuudesta, verkottuneisuudesta ja dynamiikasta. Tavoitteena on tehdä näkyväksi ja arvioida kriittisesti paikallisen median ja uusien viestinnän toimijoiden erilaisia paikallisia sisältöjä ja rooleja koronapandemiaan liittyvän kriisin yhteydessä sekä sitä, miten ihmiset ovat navigoineet sekä osallistuneet sisältöjen tuottamiseen kriisitiedon paikallisessa ekosysteemissä.

Kaikkiaan Säätiö jakoi yhteensä 661 000 euroa neljälle Miten media toimii, kun hätä on suuri? -teemahakuun osallistuneelle hankkeelle.

Luotu 20.09.2021 | Muokattu 20.09.2021