Asiasana: Taloussosiologia

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Lapsiperheiden talousosaamista tuetaan uuden toimintamallin avulla

15.05.2023

Turun ja Helsingin yliopistojen Taloussosiaalityö lapsiperheissä -tutkimushankkeessa selvitetään, miten taloussosiaalityöllä voidaan auttaa talousongelmien kanssa kamppailevia lapsiperheitä. Osana hankkeen tutkimusta kehitettiin Lapsiperheiden vahvat rahataidot (VaRa) -interventio eli toimintamalli, joka pyrkii tukemaan perheiden taloudenhallintaa konkreettisin keinoin esimerkiksi ohjauksen ja neuvonnan muodossa.
 

Vuoroasumisen vaikutusta perheiden taloudelliseen hyvinvointiin selvitetään uudessa tutkimuksessa

29.09.2021

Vuoroasuminen on lisääntynyt monissa maissa ja se on yhä suositumpi lapsen asumisjärjestely vanhempien eron jälkeen. Vuoroasumisella tarkoitetaan sitä, että lapset asuvat suurin piirtein yhtä paljon molempien vanhempien kanssa. Vuoroasumisen valinneiden vanhempien ja lasten taloudellisesta hyvinvoinnista ei tiedetä kuitenkaan paljoakaan.

Sosiaalitieteiden opinnot avoimessa yliopistossa

Yhteiskunnat ovat jatkuvassa muutoksessa. Globaali kapitalismi siirtää työpaikkoja maasta toiseen. Teknologinen kehitys hävittää ammatteja ja luo uusia. Yhteiskuntaluokka näyttää välillä menettävän merkityksensä, välillä tulevan jälleen ajankohtaiseksi. Valtiot liittoutuvat ja purkavat liittojaan. Arvoliberalismi on kasvussa yhtäällä ja -konservatismi toisaalla. Väestön ikääntyminen harmaannuttaa yhteiskuntia. Muuttoliikkeet muuttavat paitsi väestörakennetta myös käsityksiä siitä, keitä ovat "me" ja keitä "muut".