Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle jos:

  • sinua kiinnostavat oikeudelliset ja yhteiskunnalliset kysymykset
  • haluat kehittää kriittisen ajattelun taitoa, yhteiskunnallisten vaikutusmekanismien tuntemusta sekä suullista ja kirjallista argumentaatiokykyä
  • olet kiinnostunut urasta tuomioistuinlaitoksessa, asianajotoimistossa tai asiantuntijatehtävissä  järjestö- tai yritysmaailmassa tai julkisella sektorilla

Turun yliopisto oikeustieteellisen tiedekunnan antama koulutus tarjoaa laaja-alaisen näkymän oikeuden eri osa-alueisiin ja oikeudellisiin kysymyksiin sekä monia mahdollisuuksia syventyä omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti kansallisiin, eurooppalaisiin ja globaaleihin oikeudellisiin teemoihin. Tiedekunnan vahvuuksia ovat informaatioyhteiskunnan ja teknologiaan liittyvä oikeus, perusoikeudet ja muut valtiosääntöiset kysymykset, muuttuvat taloudellisen toiminnan sääntelyt sekä oikeuden, vallankäytön ja yhteiskunnan väliset suhteet. 

Monialaisessa yliopistossa sinulle on avoinna myös muiden tiedekuntien koulutustarjonta. Tiedekunta tekee myös tiivistä yhteistyötä Åbo Akademin kanssa. Koulutukseen kuuluu huomattavasti valinnaisuutta ja myös laajat kieli- ja viestintäopinnot. Lisäksi koulutus mahdollistaa vaihto-opiskelun ympäri maailmaa ja tuo tiedekuntaan kansainvälisiä opiskelijoita.

Suvi Pekkala
Oikis valikoitui opintiekseni ennen kaikkea sen tarjoamien lukuisien uramahdollisuuksien vuoksi. Juristina on mahdollista työskennellä monien eri oikeudenalojen parissa aina liikejuridiikasta ympäristöoikeuteen, joten tutkinto avaa monia ovia.
Suvi Pekkala
oikeustieteen opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, jossa voit vaikuttaa.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • lakimies
  • asianajaja
  • asiantuntija/erityisasiantuntija
  • tuomari
  • syyttäjä

Oikeustieteen maisterin tutkinto tarjoaa erinomaiset valmiudet toimia useissa yksityisen ja julkisen sektorin sekä erityyppisten järjestöjen tehtävissä kotimaassa ja ulkomailla. Tutkinto myös pätevöittää useisiin tuomioistuinlaitoksen tehtäviin. Valmistuneet työllistyvät erinomaisesti koulutustaan vastaaviin tehtäviin esimerkiksi tuomioistuimiin ja ministeriöihin, kuntien palvelukseen, asianajotoimistoihin ja muihin yrityksiin, järjestöihin sekä asiantuntijaorganisaatioihin.