Law kuvitus opiskelu 165

Opiskelu oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijana saat ohjausta koko opintojen keston ajan. Meiltä valmistuneet sijoittuvat erinomaisesti koulutustaan vastaavaan työhön.

Tiedekunta toimii täysin uudistetuissa tiloissa Caloniassa, keskeisellä paikalla Turun yliopiston tiiviillä kampusalueella. Uudet tilamme tukevat erinomaisesti monimuotoisia opetus- ja oppimistilanteita. Saman katon alla toimii myös tiedekuntamme korkealaatuinen kirjasto.

Opetuksemme perustuu aina tutkimukseen, ja opetusta on tarjolla kaikilta keskeisiltä oikeudenaloilta. Hyödynnämme aktiivisesti myös tiedekunnasta valmistuneita eli alumneja tuomaan opetukseen työelämänäkökulmaa.

Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijana opintosi ovat monimuotoisia. Tutustut oikeudellisiin kysymyksiin muun muassa luentojen, pienryhmien, opintopiirien, seminaarityöskentelyn, itsenäisen valmistelutyön, harjoitusoikeudenkäyntien, projektien ja työpajojen kautta. Opintojen osana pääset myös kehittämään kieli- ja viestintätaitojasi monipuolisesti.

Meillä opiskelijaa ei jätetä yksin

Huolehdimme opiskelijan ohjauksesta koko opintojen keston ajan. Opiskelijoilla on mahdollisuus käydä vuosittain ohjauskeskustelu oman opettajatuutorin kanssa. Opintojen suunnitteluun saat tukea opintoneuvojalta ja muulta henkilökunnalta. Opiskelutaitojen kehittämiseen ja omien opintojen suunnitteluun on tarjolla monipuolista tukea.

Tutkinto antaa monipuoliset työelämävalmiudet

Oikeustieteen maisterin tutkinnon suoritettuasi saat erinomaiset valmiudet toimia yksityisen ja julkisen sektorin sekä järjestöjen tehtävissä Suomessa tai ulkomailla. Tutkinto myös pätevöittää useisiin tuomioistuinlaitoksen tehtäviin.

Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuneet työllistyvät erinomaisesti koulutustaan vastaaviin tehtäviin esimerkiksi tuomioistuimiin ja ministeriöihin, kunnalliselle sektorille, asianajotoimistoihin ja muihin yrityksiin, järjestöihin ja asiantuntijaorganisaatioihin.

Miksi meille opiskelijaksi? Opiskelijat kertovat:

Tiedekunnan omat opiskelijalähettiläät

Hetta Haapasalmi
Oikeuspsykologian ja rikosoikeuden parissa työskentely kiinnostaa uravaihtoehtona, mutta ympäristöoikeuskin tuntuu omalta sekä tärkeältä oikeudenalalta.
Hetta Haapasalmi
oikeustieteen opiskelija
opiskelijalähettiläs 2022-2023

Veeti Kainulainen
Tulevaisuudessa jonkinlainen tuomioistuintyöskentely olisi hienoa, mutta haaveilen myös akateemisesta urasta.
Veeti Kainulainen
oikeustieteen opiskelija
opiskelijalähettiläs 2022-2023