Law kuvitus opiskelu 165

Opiskelu oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijana saat ohjausta koko opintojen keston ajan. Meiltä valmistuneet sijoittuvat erinomaisesti koulutustaan vastaavaan työhön.

Keskeisellä paikalla Turun yliopiston tiiviillä kampusalueella sijaitseva tiedekuntamme tukee erinomaisesti monimuotoisia opetus- ja oppimistilanteita. Tutustut oikeudellisiin kysymyksiin muun muassa luentojen, pienryhmien, opintopiirien, seminaarityöskentelyn, itsenäisen valmistelutyön, harjoitusoikeudenkäyntien, projektien ja työpajojen kautta. Opintojen osana pääset myös kehittämään kieli- ja viestintätaitojasi monipuolisesti.

Opetuksemme perustuu aina tutkimukseen, ja opetusta on tarjolla kaikilta keskeisiltä oikeudenaloilta. Hyödynnämme aktiivisesti myös tiedekunnasta valmistuneita eli alumneja tuomaan opetukseen työelämänäkökulmaa. 

Meillä opiskelijaa ei jätetä yksin. Huolehdimme opiskelijan ohjauksesta koko opintojen keston ajan. Opiskelutaitojen kehittämiseen ja omien opintojen suunnitteluun on tarjolla monipuolista tukea.

Miksi meille opiskelijaksi? Opiskelijat kertovat: