Oikeustieteellisen tiedekunnan yhteystiedot

Käyntiosoite:
Caloniankuja 3
20500 Turku

Postiosoite:
Oikeustieteellinen tiedekunta
20014 Turun yliopisto

Puhelin: 029 450 5000
Fax: 029 450 5040
Sähköposti: opintoasiat opolaw@utu.fi | tutkimus law​-research@utu.fi | muut asiat: law@utu.fi

Yliopiston yhteystiedot ja laskutusosoite | Yliopiston henkilöhaku

Ura oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Professorit

Yliopistonlehtorit, yliopisto-opettajat ja post doc -tutkijat

Väitöskirjatutkijat ja projektitutkijat

Oikeustieteellisen tiedekunnan dosentit

Dosentit

Dosentti on henkilö, jolla on dosentin arvo eli dosentuuri jossakin yliopistossa. Dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dosentteja ovat:
Aalto, Pekka, eurooppaoikeus
Acquah, Daniel, immateriaalioikeus
Aine, Antti, velvoite- ja kauppaoikeus
Alaattinoğlu, Daniela, oikeuden ja yhteiskunnan tutkimus
Alvesalo-Kuusi Anne, oikeussosiologia
Björkroth Tom, oikeustaloustiede
Bräutigam Tobias, informaatio-oikeus
Bäckman Johan, kriminologia
Ellonen Noora, kriminologia
Elonheimo Henrik, kriminologia ja restoratiivinen oikeus
Engström Viljam, kansainvälinen oikeus
Ervo Laura, prosessioikeus
Friman Johanna, kansainvälinen oikeus
Gottberg Eva, siviilioikeus
Haapasalo Jaana, oikeus- ja kriminaalipsykologia
Halme-Tuomisaari Miia, kansainvälinen oikeus
Halonen Kirsi-Maria, kauppaoikeus, erityisesti julkiset hankinnat
Harrikari Timo, oikeussosiologia ja kriminologia
Herala Nina, oikeusvertailu
Hirvelä, Päivi, prosessi ja ihmisoikeudet
Hoffrén Mia, varallisuusoikeus
Huhtamäki Ari, siviili- ja kauppaoikeus
Hyttinen Tatu, rikosoikeus
Hölttä Kalevi, työoikeus
Immonen Raimo, yritysverotus
Inha Jyri, valtiosääntöoikeus, erityisesti valtiosääntöhistoria
Jaakkola Jussi, julkisoikeus, erityisesti eurooppalainen vero-oikeus
Kainulainen Heini, kriminologia
Kiikeri Markku, eurooppaoikeus
Koivurova Timo, kansainvälinen oikeus
Kokko Kai, ympäristöoikeus
Konstari Timo, hallinto-oikeus
Korander Timo, kriminologia, erityisesti poliisitutkimus
Korkka-Knuts Heli, rikosoikeus
Koskela Tarja, rikosoikeus erityisesti kriminaalipolitiikka
Koskinen Seppo, työoikeus
Kukkonen Reima, rikosoikeus
Kurki Visa, yleinen oikeustiede
Kuusiniemi Kari, ympäristöoikeus
Lahti Raimo, rikosoikeus
Lamponen Helena, työoikeus
Laukkanen Sakari, prosessioikeus
Launiala Mika, prosessioikeus
Lavapuro Juha, valtiosääntöoikeus
Lehtinen Leena, kansainvälinen kauppaoikeus
Lehtinen Tuomas, sopimusoikeus ja kansainvälinen kauppaoikeus
Lehtonen Asko, rikosoikeus
Lehtonen Lasse, hallinto-oikeus
Lidman Satu, rikosoikeuden historia
Linderborg Henrik, kriminologia
Lindroos Katja, kauppaoikeus ja vertaileva kauppaoikeus
Linna Tuula, prosessioikeus
Lähteenmäki Liisa, oikeussosiologia
Lähteenmäki-Uutela Anu, elintarvikeoikeus
Malik Hanna, vertaileva oikeustiede ja oikeussosiologia
Marjosalo Heikki, rahoitus- ja eurooppaoikeus
Mezei, Peter, immateriaalioikeus
Mikkola Tuulikki, oikeusvertailu
Mustasaari Sanna, perhe- ja lapsioikeus
Mylly Tuomas, eurooppaoikeus
Niemi Johanna, oikeuden ja sukupuolen tutkimus
Niemi Matti Ilmari, yleinen oikeustiede
Ojanen Tuomas, eurooppaoikeus
Ollila Riitta, informaatio- ja viestintäoikeus
Palaja Antero, kauppaoikeus
Pirjatanniemi Elina, rikosoikeus
Pitkänen Olli, tietotekniikkaoikeus
Pönkä Ville, siviili- ja kauppaoikeus
Raitio Juha, eurooppaoikeus
Rajavuori Mikko, talousoikeus
Rantaeskola Satu, rikosprosessioikeus
Rautiainen Pauli, valtiosääntöoikeus
Rentto Juha-Pekka, oikeusfilosofia
Ruohonen Janne, yhtiöoikeus
Röben Volker, eurooppaoikeus ja kansainvälinen oikeus
Saari Kari, oikeussosiologia ja kriminologia
Saarikkomäki Elsa, kriminologia
Salminen Jaakko, siviilioikeus
Savela Ari, kauppaoikeus
Sorsa Kaisa, sääntelyoikeus
Sorvari Katariina, immateriaalioikeus
Suviranta Outi, hallinto-oikeus
Tammi-Salminen Eva, siviilioikeus
Tapani Jussi, rikosoikeus
Tolvanen Matti, rikosoikeus
Tähti Aarre, hallinto-oikeus
Urpilainen Matti, vero-oikeus
Vapaavuori Ahti, finanssioikeus
Viljanen Mika, velvoiteoikeus
Villa Seppo, kauppaoikeus