Ura oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Tiedekunnassa työskentelee noin 80 henkilöä erilaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä. Tiedekunnan toiminnan lähtökohtana on tarjota henkilöstölle avoin, kannustava ja viihtyisä työympäristö, jossa on hyvä tehdä töitä.

Tiedekunta on ohjeistanut ansioluettelon ja julkaisuluettelon laadinnan. Lisäksi yliopistotasolla on ohjeistettu akateemisen portfolion laatiminen. Nämä pyydetään toimittamaan aina opetus- ja tutkimustehtäviä täytettäessä. Kussakin hakuilmoituksessa voi olla myös tarkempia materiaalipyyntöjä esimerkiksi keskeisten tutkimusten osalta.