Dosentin arvon hakeminen oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Pääkuvan
Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

Hakijan tulee ennen mahdollisen hakemuksen jättämistä neuvotella asiasta alan professorin tai apulaisprofessorin kanssa.

Menettelytavat ja ohjeet dosentin arvon hakemiseksi on kuvattu erillisessä dosenttiohjeessa.

Kirjallinen, vapaamuotoinen Turun yliopiston rehtorille osoitettu hakemus dosentin arvon myöntämisestä toimitetaan oikeustieteelliseen tiedekuntaan. Osoite on Oikeustieteellinen tiedekunta, 20014 Turun yliopisto. Hakemuksen voi lähettää myös sähköpostilla law(a)utu.fi.