Akateeminen portfolio

Hyvä portfolio on kattava, lyhyt ja ytimekäs. Yliopiston opetustehtävien täyttämisen yhteydessä käytettävän akateemisen portfolion suositeltava laajuus on enintään viisi sivua. Tiedekunnat voivat antaa tarkempia ohjeita liitteiden laadusta ja määrästä.

Portfolioita laaditaan erilaisiin tarkoituksiin, joista rekrytointitilanteet ovat ensisijaisia. Portfolio on lisäksi erinomainen henkilöstön oman toiminnan kehittämisen väline, ja sitä voidaan hyödyntää kehityskeskusteluissa ja työyhteisön tehtäväkuvia rakennettaessa.


Turun yliopistossa käytettävän akateemisen portfolion rakenne


1. Perustiedot

 •     Henkilö- ja yhteystiedot
 •     Koulutus ja tutkinnot
 •     Muut tarvittavat taustatiedot

 

2. Tutkimus ja tieteellinen toiminta

 •     Kokemus tutkimustyössä ja tieteellisessä toiminnassa
 •     Tutkimusfilosofia ja –etiikka, tutkimustoiminnan päälinjat
 •     Merkittävät julkaisut
 •     Arviot ja palkinnot tutkimustoiminnasta
 •     Toiminta akateemisessa yhteisössä
 •     Visiot ja omat kehityssuunnitelmat
 •     Muut tieteellisen toiminnan ansiot

 

3. Opetus ja ohjaus

 •     Opetus- ja ohjauskokemus perus- ja jatkokoulutuksessa
 •     Opetusfilosofia ja –etiikka sekä pedagoginen koulutus
 •     Oppimateriaalituotanto ja opetusteknologian hyödyntäminen
 •     Oman opetuksen kehittäminen ja opetuspalkinnot
 •     Osallistuminen opetuksen arviointiin ja kehittämiseen
 •     Oman opetustoiminnan vahvuudet, kehittämishaasteet ja visiot
 •     Muut opetukselliset ansiot

 

4. Hallintotehtävät ja muu toiminta

 •     Hallinto- ja johtamistehtävät
 •     Oman alan tehtävät yliopiston ulkopuolella
 •     Yhteiskunnalliset tehtävät ja luottamustoimet
 •     Julkaisut, esitelmät ja muu tieteestä tiedottaminen
 •     Muut merkittävät ansiot ja tehtävät